• Projekt HSP Dom svih pravaša se nastavlja
    Projekt HSP Dom svih pravaša se nastavlja
  • Hoće li nova Vlada Republike Hrvatske pregovarati sa Srbijom o načinu proslave “OLUJE”?
    Hoće li nova Vlada Republike Hrvatske pregovarati sa Srbijom o načinu proslave “OLUJE”?
  • Pogled iz Kanade: dr Janjiček o najavi osnivanja državnog holdinga.
    Pogled iz Kanade: dr Janjiček o najavi osnivanja državnog holdinga.
Vuk - logo

SPREMNI na stvarne promjene?

Grb Hrvatske stranke prava

POVIJEST HSP

Hrvatska stranka prava (HSP) je nedvojbeno najstarija politička stranka u modernom smislu na prostoru današnje Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Utemeljena je 26. lipnja 1861., kada su u Hrvatskom saboru dr. Ante Starčević i dr. Eugen Kvaternik izložili načela i temelje pravaštva. U prva dva desetljeća stranka raste, razvija se, biva zabranjivana, prolazi Rakovički ustanak 1871. u kojemu pogiba Kvaternik, vodeći članovi bivaju potom proganjani i zatvarani.

Klikni za više informacija ...

Iz tog razdoblja treba spomenuti “Naputak članovima Stranke prava”, objavljen 1871. u pravaškom časopisu “Hrvatska”, u kojem Starčević izlaže kroz 30 točaka temeljne smjernice za političko djelovanje. No, i na području književnosti se ističu tijekom nekoliko desetljeća mnogi pisci i pjesnici pravaške orijentacije kao npr. dr. Safvet-beg Bašagić, Fran Galović, dr. August Harambašić, dr. Ante Kovačić, Silvije Strahimir Kranjčević, Eugen Kumičić i Antun Gustav Matoš. Do kraja 19. stoljeća, a napose nakon Starčevićeve smrti, stranku zahvaćaju frakcijski sukobi i raskoli. Nasljeđuje ga vrhunski stručnjak za financije, dr. Josip Frank, a ovog pak dr. Aleksandar Horvat, koji se potkraj Prvog svjetskog rata uzalud suprotstavlja jugoslavenskom ujedinjenju. Nakon tragičnog ulaska Hrvatske te Bosne i Hercegovine u državnu zajednicu sa Srbijom i Crnom Gorom 1. prosinca 1918. u sklopu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sve frakcije odumiru, a ostaje samo HSP.

U Zagrebu je 1. ožujka 1919. objavljen “Republikanski program” HSP-a, kojeg potpisuju predsjednik HSP-a dr. Vladimir Prebeg te glavni tajnik i budući poglavnik Nezavisne Države Hrvatske, dr. Ante Pavelić. S time započinje novo razdoblje djelovanja HSP-a i parlamentarne borbe za hrvatsku državnu neovisnost. Jedan od vodećih ideologa stranke postaje ugledni povjesničar europskog glasa, dr. Milan Šufflay, koji kao prvi dovodi pravaštvo u kontekst s tad suvremenim konzervatizmom. Proglašenjem diktature kralja Aleksandra Karađorđevića 6. siječnja 1929. zabranjuje se rad HSP-a radi čega jedan manji dio pravaša odlazi u inozemstvo, tražeći nove puteve za ostvarenje konačnog cilja. Nakon propasti Nezavisne Države Hrvatske u svibnju 1945. te tijekom idućih tragičnih 45 godina komunističke diktature u sklopu Jugoslavije, pravaška misao nastavlja živjeti u emigraciji, ali i ilegalno u domovini.

Uoči prvih višestranačkih i demokratskih izbora u Hrvatskoj, grupa državotvornih domoljuba 25. veljače 1990. obnavlja u Zagrebu HSP i donosi “Temeljna načela” – među njima i bivši studentski vođa iz Hrvatskog proljeća 1971., Ante Paradžik, koji tom prigodom bude izabran za dopredsjednika stranke. HSP u samom početku velikosrpske agresije organizira postrojbe Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) za obranu Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine, gdje vrhovno zapovjedništvo preuzima Blaž Kraljević. Danas HSP djeluje kao moderna stranka desnog centra, čija se politika zasniva na konzervativnom, odnosno demokršćanskom svjetonazoru, koračajući kao i prije ponosno i dosljedno putem hrvatskog državnog prava.

Od obnove 1990. do danas na čelu stranke su bili Dobroslav Paraga (1990.-1993.), dr. Boris Kandare (1993.-1996.) i Anto Đapić (1996.-2009.), a sadašnju dužnost predsjednika HSP-a obnaša Daniel Srb (od 2009.).

STATUT HSP

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.), i odredbi iz čl. 47. Statuta HSP Izvanredni sabor Hrvatske stranke prava usvojio je 01.02.2014. izmjene i dopune Statuta HSP te ovlastio Povjerenstvo za izmjene i dopune Statuta HSP za izradu pročišćenog teksta Statuta po tekstu Statuta HSP od 7. studenog 2009., te njegovih izmjena i dopuna usvojenih na Izvanrednom saboru HSP 01.02.2014., te nakon ugradnje istih  stupa na snagu ovaj Statut Hrvatske stranke prava …

Klikni ovdje i saznaj više…

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA HSP

Financijska izvješća za izbore, i to za:

Hrvatski sabor

Europski parlament
Županijske skupštine
Općinska i gradska vijeća

Klikni ovdje i saznaj više …

ETIČKI KODEKS

Temeljem zaključka 8. Sabora Hrvatske stranke prava (u daljnjem tekstu: HSP) od 25. veljače 2012. godine, a polazeći od nauka dr. Ante Starčevića, osobito da „dobro ponašanje, triezno življenje, međusobno prijateljstvo, razložno štovanje, razumna priklonost nasprama vriednim i poštenim osebam, to su biljege, po kojih treba da se odlikuju članovi Stranke prava“, Osnovnih polazišnih vrijednosti HSP i članka 17. Statuta HSP, Glavni Stan HSP na sjednici održanoj 14. listopada 2012. godine donio je Etički kodeks Hrvatske stranke prava …

Klikni ovdje i saznaj više …

Klikni marker na karti!