• Dr Tihomir Janjiček: BURZOVNI SLOM „AGROKORA“ DOGODIO SE ZBOG NESPOSOBNOSTI PLENKOVIĆEVE VLADE!  Neka se ne zaboravi tu je i vječno PODOBNI i NESPOSOBNI guverner Vujčić! Kao i uvijek nije imao pojma o ničemu. Niti o besmislenim kreditima iz HABOR-a odobrenim „Agrokoru“, niti o praznim mjenicama Agrokora!

  „Agrokor“ je započeo i službeno svoj burzovni potop. Cijene dionica „zdravih“ i „ne zdravih“ tvrtki iz koncerna „Agrokor“ jednostavno strmoglavljuju. Država je položila određena jamstva, isto tako zajamčena su financiranja kroz financijske ugovore koje je sklopio gospodin Ramljak.

  Međutim, Hrvatska je posve ne pripremljena za ovakva događanja. U nas doista nikad nije funkcionirala dionička burza u pravom smislu te riječi, pa se stoga nisu nikad događali streloviti usponi, ali niti strmoglavi padovi cijena dionica. Dionički kapitalizam jednostavno nikad nije ozbiljno zaživio u Hrvatskoj. Sve su to bile samo imitacije burzovnog poslovanja, ali spašavanje dioničke tvrtke od burzovnog sloma njezinih dionica, doista nije nikad činjeno. Sve do slučaja „Agrokor“.

  Što se doista događa u uvjetima „burzovnog sloma“ dionica određene dioničke tvrtke.
  U uvjetima ovakvih burzonih promjena, neke tvrtke doslovce nestanu. Međutim, kod brojnih se dogodi samo prelijevanje kapitala. Kapital se preljeva iz ruku manje sposobnih u ruke više sposobnih vlasnika kapitala. Naravno, to prelijevanje nije nikad „bezbolno“! Tvrtke koje se otkupe i koje su loše poslovale dožive ozbiljne promjene na planu rezanja rashoda i troškova, a to se u nas često zove restrukturiranje. Stanoviti broj zaposlenih izgubi zaposlenje i to na svim razinama od djelatnika do ravnatelja.

  Nije problem za državu kada se burzovni slom dogodi na razini jedne tvrtke, pa to je ipak samo jedna tvrtka. Međutim, daleko veći je problem kada se slom počne događati kod mnoštva tvrtki, a tako nešto se može lagano dogoditi kada jedna velika dionička tvrtka doživi financijski slom.

  U hrvatskom slučaju to je „Agrokor“! Zbog toga vlade većine država nastoje spriječiti financijski slom neke velike dioničke tvrtke. Zato što žele spriječiti situaciju u kojoj bi došlo do masovne panike i lančane reakcije rasprodaje dionica drugih tvrtki na burzi vrijednosnica i samim time pada cijena dionica kod drugih tvrtki. Nacionalni kapital tada bi se razgrabio u bescijenje i otišao u vlasništvo tko zna koga. Kada se kaže kapital, to nije samo novac! Kapital recimo jednog McDonald’ je osim novca, zgrade, invetar, sva hrana u restoranima, svi zaposlenici sa svojim kvalifikacijama i naravno kako rekoh sam novac!
  Razlog zbog čega se dogodio financijski slom „Agrokora“ u suštini je vrlo jednostavan. Premijer Plenković se ponašao krajnje nezrelo za pravodobno djelovanje. Naime, na stranu to što je „Agrokor“ u poslovnom svijetu već dugo vrijeme slovio kao nelikividna tvrtka, koja nije u stanju izvršavati svoje financijske obveze prema dobavljačima. Na stranu i to što su i svi drugi premijeri i sve druge hrvatske vlade znali za to i baš ništa nisu činili.

  Sve je to doista nebitno onog trenutka kad se preuzeme dužnost premijera. Stoga je premijer Plenković morao  obiljno razgovarati s Todorićem kada je došao moliti za financijsku pomoć. Tada,  premijer Plenković nije smio dopustiti odlazak Todorića praznih šaka da tim istim šakama kuca na vrata Putinu i njegovoj „Sberbanci“!

  Tog trenutka je premijer Plenković morao biti svjestan što znači propast „Agrokora“ za hrvatsko gospodarstvo, ali i dodatno miješanje Putina u Hrvatsku! To nikako ne znači „spašavanje“ samog Todorića od financijske propasti, već samo tvrtke! Premijer Plenković je morao tada dogovoriti s Todorićem dubinsku financijsku raščlambu „Agrokora“ i nakon toga dokapitalizaciju „Agrokora“!

  Spriječio bi tada Plenković svu ovu rasprodaju dioničkog kapitala od „Agrokora“ koje će zasigurno brojne zaposlenike ostaviti bez posla,  što je najgore! Spriječio bi i svu ovu bruku koja je nastala, ali još puno važnije svo petljanje Putina u hrvatsko gospodarstvo i politiku koje se sada događa.

  Dinonice „Leda“, „Jamnice“ i drugih tvrtki ne bi završile u bescijenju! Tko će ih doista kupiti više nije ni bitno. Nije bitno, jer tko god ih bude kupio učinit će ozbiljne promjene sniženja rashoda i troškova u tim tvrtkama. Naravno tu spada i sniženje troškova plaća, odnosno smanjenja broja zaposlenih osoba, ma koliko to gospodin Ramljak nijekao skupa sa premijerom Plenkovićem.

  Premijer Plenković trebao je dokapitalizirati „Agrokor“, fino i u tišini maknuti Todorića sa glavnog položaja kako je to već i onako učinio, ali ne i posve izvan tvrtke i postaviti Ramljaka zao predsjednika poslovodnog odobra koji bi nadgledao trošenje dokapitalizirane sume. Potom u tišini prodavao po znantno višim cijenama pakete dionica svih onih tvrtki koje će se sada prodavati besmisleno jeftino. Zaposlenici bi doista uglavnom ostali na poslu! Putin ne bi imao ovakav utjecaj u Hrvatskoj preko „Sberbanke“ kakav danas ima sa svim njegovim špijunima.

  Naravno, svaka osoba će se upitati, pa zašto premijer Plenković i hrvatska vlada to nisu učinili?
  Zbog toga što se premijer Plenković odlučio uzeti za ministara PODOBNE, ali NE i doista sposobne osobe. Tu je prije svega Tomislav Ćorić! Kolega Ćorić je tako zdušno čitao moje tekstove vezane za nagli  skok tečaja franka u kojima sam sugerirao ono što je poslje ministar Lalovac i činio, konverzija kredita sa klauzule prema franku na klauzulu prema Euru.
  Na žalost baš ništa suvislog kolega Ćorić nije imao ni za reći, a ni za predloložiti unatoč silnim pozivima s HRT-a za gostovanja! Morao se ministar Ćorić „naoružavati“ sa zanjem što mu je manjkalo i to iz stručnih napisa i komentara koje sam javno objavljivao.
  Naravno tu je i ministrica Dalić, koja se tako nekontrolirano smijala kad je držala konferenciju za novinstvo vezanu upravo za predstavljanje javnosti novog zakona, poznat kao „Lex Agrokor“. Unatoč tomu što je bila svjesna svojeg neprimjerenog ponašanja, smijeh nije mogla suzdržati! Upravo to je govorilo o njoj koliko je doista MALO zainteresirana za rješenje problema oko „Agrokora“.

  Martina Dalić bila je ministrica kod Jadranke Kosor, poznate kao Sanderova služavka. Nakon odlaska sa vlasti, Martina Dalić odlazi u tabor Josipovića, a dolaskom Plenkovića na čelo HDZ-a vraća se opet u HDZ! Žena za sve politike, uklapa se u serijal „kum“, ali i „uz maršala tita junačkoga sina“ i u „bože čuvaj Hrvatsku“!

  Na koncu tu je i ministar financija Marić koji se doima kao „lutak šutak“. Ministar Marić nije kriv za propast „Agrokora“, nego Ivica Todorić. Međutim, ministar Marić je kriv što je kao financijski stručnjak morao upozoriti premijera Plenkovića na sve opasnosti koje sa sobom nosi propast „Agrokora“, posebice stoga što je znao u kakvom je financijskom stanju „Agrokor“!
  Morao je ministar Marić upoznati premijera što doista znači ako se Todorića samo makne iz Agrokora. Isto tako morao je ministar Marić imati stručne kreativnosti i predložiti premijeru mogućnost dokapitalizacije za očuvanje „Agrokora“ stabilnim, koliko god se to moglo. Nije to učinio, jer je i on kao ministar Ćorić i ministrica Dalić samo još jedna osoba koja je došla na ministarsku dužnost podobnošću, a ne sposobnošću!
  No, neka se ne zaboravi tu je i vječno PODOBNI i NESPOSOBNI guverner Vujčić! Kao i uvijek nije imao pojma o ničemu. Niti o besmislenim kreditima iz HABOR-a odobrenim „Agrokoru“, niti o praznim mjenicama Agrokora! Niti o bilo kojim drugim kreditima koje su odobravale komercijalne banke. Nije znao ništa ni o kreditima koje „Agrokor“ odobravao samom vlasniku i njegovim članovima obitelji.

  Iskreno rečeno, guverneru doista treba vjerovati na riječ, on jadan doista baš NIŠTA NE ZNA! Zato i jeste PODOBAN za guvernera! Svatko sa makar trunkom znanja i stručnosti jednom bi konačno progovorio stvarima koje jesu iz nadležnosti HNB-a, a to je kontrola provedbe monetarnokreditne politike! Ovako samo truća bedstoće o uvođenju Eura!
  Dokle će to tako ići sa podobnima u Hrvatskoj svatko se pita?
  Sve dotle dok se ne promjeni izborni sustav, ali do tada će glavni grad svih Hrvata postati Dublin.

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Dr Tihomir Janjiček: Euro nam neće ništa dobroga donijeti:; Krenula je kampanja ZA, mi smo PROTIV!  Hrvatska vlada je objavila da planira ciljani ulaz u euro zonu, odnosno prihvaćanje Eura za nacionalnu valutu u Hrvatskoj.  Otvorena je navodno „javna rasprava“, a HRT je u tu svrhu pozvao u goste sve odreda „navijače“ eura!

  Sa jedne strane moj kolega “plagijator” Ćorić, pa kolega Šonje nesmiljeni ljubitelj EU po svaku cijenu. Bila je tu i kolegica Ivanov kao „neutralni navijač“ eura.  Naravno predstavnik HNB čiji je interes jedino od HNB napraviti defektnu butigu Europske središnje banke. Uključivao se i kolega Grčić iz Splita.

  Dakako uvođenje Eura je jako veliko pitanje,  jer prije svega niti sama EU ne zna hoće li taj pokus sa zajedničkom valutom uopće opstati ili će doživjeti katastrofu. Istodobno, Hrvatska zasigurno neće moći uvesti Euro još 5 ili 6 godina. Ipak javnost se upozorava.

  Rasprava u „Otvorenom“  u suštini je  imala zadaću uvjeriti hrvatsku javnost kako nam je Euro sudbina, jednako kao članstvo u EU. Nuđeni su ne ozbiljni izgovori pogodnosti Eura kao valute u Hrvatskoj.  Općenito opravdavao se Euro kroz tri čimbenika: prvi je smanjenje troškova poslovanja s inozemstvom zbog neplaćanja troškova tečajne konverzije, drugo je niže kamatne stope i na koncu kao treće je dosadašnja visoka eurizacija Hrvatske.

  Potrebno je dati odgovor na monolog o navedenim razlozima za uvođenje Eura.

  Troškovi konverzije valuta imaju veće značenje ako se radi o zemljama neto uvoznicama, odnosno države koje imaju deficit u vanjskotrgovinskoj bilanci. Uvoznici moraju kupovati inozemne valute na valutnoj burzi kako bi isplatili svoje dobavljače iz inozemstva. To može imati utjecaj na rast cijena robe iz uvoza.

  Ostaje samo pitanje zar nam treba još jeftiniji uvoz u Hrvatskoj gdje Hrvatska država godišnje ostvaruje deficit oko 6 milijardi Eura u vanjskotrgovinskoj bilanci! Još jeftiniji uvoz robe i usluga u Hrvatsku zasigurno neće poboljšati stanje vanjskotrgovinske bilance, dapače može samo pogoršati i napraviti još veći deficit.

  Drugi razlog koji se spominjao su niže kamatne stope. Kada su u pitanju kamatne stope moram odmah reći kako su po tom pitanju svi gosti bili doista neiskreni! Prije svega kamatne u onim državama koje su nekad tvorile EEZ su niže nego u ostalim članicama EU i nego u Hrvatskoj. Međutim, to nije zahvaljujući Euru koji koriste kao valutu, nego te zemlje vode aktivnu monetarnu politiku. Povećali su ponudu novca na tržištu kako bi politikom jeftinih kredita pokrenuli gospodarstvo. Drugim riječima, aktivna monetarna politika se vodi u svrhu ekonomske koristi za Njemačku, Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Luksemburg i Austriju. Druge države, koje imaju isto tako Euro nemaju niske kamatne stope.

  Stoga evo nekoliko primjera visine kamatnih stopa na potrošačke kredite odobrene od 1 do 5 godina u državama koje su praktično slične Hrvatskoj ili nešto iznad Hrvatske po stanju gospodarstva i imaju Euro.

  Trenutne kamatne stope su sljedeće: Grčka 10,80%, Slovačka 9,56%,  Španjolska 8,53%. Naravno u državama koje su „stare“ članica one imaju posve drugu situaciju, tako je recimo u Njemačkoj 4,57%, Italia 6,94% i Austria 3,70%.
  Stoga se posve otvoreno može reći kako „rizik“ posjedovanja nacionalne valute u nekoj državi članici EU i tobožnja tečajna „nestabilnosti“ njezine valute nemaju nikakvu poveznicu.
  Naime, države članice EU čija je valuta Euro imaju kamatnu stopu ovisno o odluci Europske središnje banke! Ona procjenjuje rizik poslovanja u nekoj državi i određuje kamatnu stopu. Zato je kamatna stopa u Hrvatskoj relativno visoka, jer se ona administrativno određuje u Bruxellesu od strane Europske središnje banke kao međubankarska kamatna stopa, poznata kao euriobor. Na nju je dodana premija rizika.

  Međutim rizik poslovanja u Hrvatskoj nije vezan za postojanje nacionalne valute Kune. Hrvatska je pravno posve neuređena država. U Hrvatskoj poslovnim lopovima vjerovnici moraju opraštati krađu i to po zakonu! Hrvatska je po tom pitanju već odavno ušla Guinnessovu knjigu financijske gluposti! U svim državama se poslovni lopovi žestoko kažnjavaju.

  U Hrvatskoj im se daje putovnica u šake i šalje u „izbjeglištvo“. Odande se poslije primaju poruke tog istog lopova preko interneta. Isto tako u Hrvatskoj je korupcija državnih institucija dosegla razinu koja se  na „zapadu“ često u šali naziva „svemirska granica“! Ne postoji država u kojoj premijer „aktivira zastupnički mandat“ kako bi izbjegao kaznenu odgovornost! Niti postoji država u kojoj premijer kao zadnji dripac bježi preko granice, a kad bude uhićen od inozemne policije onda još i laže inozemnoj policiji kako nije bježao! Čak i nakon svega toga, takav dripac bude pušten od hrvatskog pravosuđa, a sudbeni postupak će se obnavljati toliko dugo dok krivac ne umre naravnom smrću. Doista tko bi investirao u takvu državu?

  Konačno idemo i do onog trećeg razloga zbog kojeg Hrvatskoj “treba” Euro, a to je „euriziranost“ države. Prije svega, „eurizacija“ države Hrvatske je svjesno vođena ekonomska i monetarna politika! To nije nikakvo „čudo“ koje se nepredviđeno dogodilo, a od prilike tako se objašnjava od uvaženih ekonomista i premijera. Politika precjenjenosti valutnog tečaja Kune traje već godinama i nije pitanje hoće li takva tečajna politika propasti, već kada.

  Valutna klauzula je potpuno isključila vođenje aktivne monetarne politike države Hrvatske u svrhu nacionalnih ekonomskih interesa! Svaka država ima samo dva instrumenta za vođenje ekonomske politike, to su porezna i monetarna politika. Hrvatska monetarnu politiku uopće ne koristi, to je jednostavno „odumrla“ politika kroz nepromjenjivi valutni tečaj. Ovakvu monetarnu i tečajnu politiku kakvu ima Hrvatska, imale su samo britanske kolonije u prošlosti.

  Stoga ostaje pitanje  i za premijera i ostale uvažene „stručnjake“: „Zašto lažu nam u lice“?

  Dr. Tihomir Janjiček

 • HSP-ov GOSPODARSKI STRUČNJAK: NE TREBA NAM EURO, TREBA NAM UKIDANJE VALUTNE KLAUZULE!


  Po tko zna koji put ponovno je aktivirana nakana uvođenja Eura kao valute u Hrvatsku. Već sam nekoliko puta pisao o tomu koliko je pogrešno uvoditi Euro u Hrvatskoj, ali se čini kako HDZ-ova vlast zapinje oko toga stalno. Slično su zapinjale i sve prijašnje vlade oko što bržeg članstva Hrvatske u EU.

  Konačno kada je Hrvatska primljena u EU, gospodarstvo se našlo u dubokoj ekonomskoj krizi, a kojoj se ne nazire kraj. Unatoč svim „silnim“ pokazateljima „visokog“ gospodarskog „oporavka“ što slušamo svakodnevno, ali Hrvatska je danas najnepoželjnija država za život svakom Hrvatu! Danas svi znamo da članstvo u EU Hrvatskoj nije do sada donijelo doista baš ništa korisno.

  Sada se ponovno nastoji uvesti Euro i jednostavno pitanje je što će se dogoditi ako se doista uspije u nakani uvođenja Eura?

  U ekonomskoj znanosti uspješno vođenje monetarne unije zahtjeva se tzv. makroekonomska stabilnost. To bi drugim riječima značilo, svaka članica monetarne unije mora voditi aktivnu ekonomsku politiku države, koja bi onemogućavala pojavnosti bilo kakvih naglih promjena. Takve promjene bi bile spriječavanje naglih trošenja u državnom proračunu, jer bi to dovelo do naglog rasta deficita u proračunu.

  Isto tako potrebna je stanovita stabilnost na planu plaćanja prema inozemstvu. To bi značilo ne postojanje golemog deficita u vanjskoj trgovini i sprječavanja naglog rasta deficita u vanjskotrgovinskom poslovanju hrvatskog gospodarstva sa svijetom. Zbog toga kada se stvara određena monetarna unija, onda članstvo u takvoj uniji zahtjeva od članica približno slične ekonomske uvjete po pitanju proračuna i bilance plaćanja prema inozemstvu.

  Države koje stvaraju ili primaju novu članicu u monetarnu uniju stoga zahtjevaju stanje u kojoj bi svaka nova članica bila bez nagomilanog javnog i vanjskog duga prema inozemstvu, odnosno bez ozbiljnijeg deficita u proračunu ili deficita u bilanci plaćanja prema inozemstvu. Ukoliko bi neka članica bila primljena u monetarnu uniju sa visokim javnim i vanjskim dugom, tada bi došlo do preljevanja zajedničkog novca u tu zemlju. Drugim riječim došlo bi do osiromašenja ostalih članica.

  Zbog toga i postoji pet točno definiranih kriterija za svaku državu zinteresiranu za uvođenje Eura:
  Stopa inflacije ne može biti viša od 1,5% od najnižih stope inflacije kakve su u tri države članice EU i koje imaju Euro kao nacionalnu valutu;
  Deficit u državnom proračunu ne može biti više od 3% nacionalnog BDP-a;
  Javni dug, odnosno drug države ne može prelaziti 60% nacionalnog BDP-a;
  Dugoročna kamatna stopa u konkretnoj državi koja želi uvesti Euro ne može biti viša od 2% od onih dugoročnih kamatnih stopa koje imaju tri države monetarne unije čije su dugoročne kamatne stope najniže;
  Stabilni valutni tečaj prema Euru čije promjene ne prelaze 2% godišnje promjene.

  Ako se dobro pogleda Hrvatska, ona doista NE ispunjava tri uvjeta. To su deficit u državnom proračunu, visina javnog duga države i dugoročna kamatna stopa. Stabilnost valutnog tečaja i niska stopa inflacije očito jeste nazočna u Hrvatskoj.
  Optimizam Hrvatske Vlade za uvođenje Eura kao nacionalne valute nalazi se u rastu BDP-a od 3% godišnje. To bi značilo kroz rast BDP-a uz zamrznuti deficit u državnom proračunu, Hrvatska bi se možda mogla približiti zahtjevanim kriterijima. Naravno, ukoliko bi se rast BDP nastavio s istim ili čak s višim postotkom. To je nešto što se ne može sa sigurnošću tvrditi. Ovo je bitno istaknuti, jer nakon podnošenja zahtjeva za primitak u monetarnu uniju, do uvođenja Eura treba proteći dodatnih 5-6 godina.

  Najbitnije pitanje je što je ekonomski interes Hrvatske Države za uvođenje Eura?

  Službena hrvatska vlast taj interes javnosti predstavlja u izbjegavanju plaćanja troškova valutne konverzije prigodom izvršavanja plaćanja između dužnika i vjerovnika koji su locirani jedan u Hrvatskoj i drugi EU. Međutim, već na prvi pogled može se reći kako troškovi valutne konverzije doista ne predstavlju ozbiljan trošak radi kojeg bi se učinila tako duboka monetarna promjena.

  Uostalom, Euro nije ni uveden u EU zbog izbjegavanja plaćanja troškova valutne konverzije. Uveden je sa svrhom ekonomskog osnaženja čitave EU i omogućavanja lakšeg prelijevanja kapitala iz jedne u drugu članicu EU. To prelijevanje kapitala povlačilo bi brži gospodarski rast praktično za sve članice EU. Ozbiljnijeg prelijevanja kapitala unutar EU do sada nije bilo, pa samim time niti rast BDP-a na taj način za nikog.

  Važno je ipak prisjetiti se prošlosti od samo par godina u nazad kada je 2015. godine izbila financijska kriza u Grčkoj. Tada je Njemačka odmah predlagala ostalim članicama izbacivanje Grčke iz monetarne unije. No, to nije moguće, jer sustav koji je napravljen u EU jednostavno nije predvidio izbacivanje bilo koje članice EU iz monetarne unije. Drugim riječim, izlazak bilo koje članice EU iz monterane unije izazvao bi opću katastrofu za čitavu EU. Zbog toga što bi takva članica doživjela potpuni monetarni i financijski kolaps, a što bi izazvalo i kolaps čitave EU. Kolaps čitave EU bi se dogodio zato, jer izbacivanje neke države članice EU iz monetarne unije ne znači i izbacivanje iz članstva EU! Dakle, skraćeno rečeno, ne moguća opcija.

  No, kada je Europska središnja banka vršila pritisak na grčku vlast tijekom pregovora oko paketa financijske pomoći, tada je grčka vlada sama željela istupiti iz monetarne unije! Međutim, to isto tako nije moguće, jer povrat Drahme u opticaj povlači utvrđivanje početnog tečaja Drahme i Eura, a to jednostavno nemoguća misija. Grčka je bila bez ikakvih novčanih rezervi u monetarnom sustavu. Sve što je od novca bilo po bankama bio je Euro koji bi od trenutka povrata Drahme praktično bio inozemni novac. Grčka u suštini nije imala ništa, a uz to još i ogromne dugove. Dakle istupanje iz monetarne unije Grčke također je bilo ne moguće.

  Grčku treba imati u vidu iz prostog razloga, jer ekonomska kriza u Hrvatskoj je jednako duboka kao i u Grčkoj!

  Vratimo se sada na Hrvatsku. Hrvatski monetarni sustav je potpuno euriziran kroz valutnu klauzulu! Svaka Kuna je pokrivena sa €0.13, odnosno tečaj je fiksiran sa omjerom 1€ = 7.5Kn. To znači da je monetarna politika u Hrvatskoj posve zamrznuta i ne uporabljiva. Vlada uopće ne može korisiti monetarni sustav u vođenju ekonomske politike. Zato, jer svako povećanje novčane mase povlači za sobom dodatno kreditno zaduženje u Eurima, jer kako sam rekao svaka kuna mora biti pokrivena sa 0.13 €. Kamatna stopa bi po svim pravilima ekonomskih znanosti morala biti „cijena novca“! U Hrvatskoj se kamatna stopa formira na temelju euribora.
  Taj euribor je razmjerna međubankarska kamatna stopa po kojoj banke u EU pozajmljuju novac između sebe. Euribor se utvrđuje na dnevnoj bazi. Banke u Hrvatskoj stoga koriste taj euribor kao osnovicu, pa na to dodaju svoj profit. U slučaju promjene euribora usljed promjena na tom među bankarskom tržištu, to automatski pogađa sve dužnike u Hrvatskoj. Praktično sav rizik promjene kamatne stope stavljen je na teret dužnika. Dakle, kamatna stopa u Hrvatskoj nema blage veze sa novčarskim tržištem u Hrvatskoj i nema blage veze sa ekonomskom politikom bilo koje dosadašnje i sadašnje hrvatske vlade!

  Kome treba ovakva monetarna politika? Jednostavno rečeno jedino EU, jer kada je uvođena Kuna nitko nije znao kako će ponašati Hrvatska Država, odgovorno ili ne odgovorno!? Odgovorno znači ne praviti velike deficite u proračunu i ne zaduživati se u inozemstvu radi puke potrošnje. Zaduživanje u inozemstvu mora biti u svrhu rasta BDP-a i kroz nastup na tržištu EU! Sve hrvatske vlade od 2000. godine su bile neodgovorne! Vlade Ivice Račana i Ive Sanadera su jednostavno ekonomski uništile Hrvatsku.

  Sadašnja vlada svjesna je precijenjenosti tečaja Kune, svjesna je kako proces monterane i financijske konsolidacije ide presporo! Svjesna i da poboljšanje položaja Hrvatske na EU tržištu kapitala jeste učinjeno, ali je još daleko od dobrog i poželjnog. Sve je postignuto sa jadnim plaćama i još jadnijim mirovinama. Mladi zbog toga odlaze, a stari brže umiru jer nemaju ni za hranu! Stoga, Plenkovićeva vlada želi izbjeći odgovornost za eventualnu deprecijaciju tečaja Kune, pa je onda „najbolje“ preuzeti Euro. Tada će Središnja banka EU jednostavno preračunati prihode po sadašnjem tečaju, a na cijenama će se izbrisati „kn“ i staviti „eu“! Naravno, to je ludost za Hrvatsku.

  Riješenje je ukidanje valutne klauzule, te dokapitalizacija gospodarstva novcem iz HNB-a. Stabilnost tečaja čuvati kroz prodaju manjinskih paketa dionica državnih tvrtki na tržitu EU i time povećati količinu Eura na spram povećane količine Kuna zbog dokapitalizacije gospodarstva.

  To do sada nije učinila nijedna vlada, pa neće ni sadašnja, jer su svi nesposobni!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Dr Tihomir Janjiček: Rješenje za “Agrokor” je moglo biti drugačije i puno bezbolnije. “Lex Agrokor” će biti porazan za hrvatsko gospodarstvo.


  Problem financijske propasti „Agrokora“ ne izlazi iz središta pozornosti nacije. Nakon pune financijske revizije poslovanja „Agrokora“, a kakva nikad nije učinjena niti prema jednoj tvrtki u Hrvatskoj, konačno se spoznala puna istina. Istina o nestručnom, lopovskom i gramzivom vođenju poslovanje „Agrokora“.

  Prinudni ravnatelj gospodin Ante Ramljak podigao je i optužne prijedloge državnom odvjetništvu protiv određenih članova uprave Agrokora i samog gospodina Todorića.
  Cijelokupno rukovođenje izlaska iz krize „Agrkokora“ od strane Hrvatske Vlade je općenito utemljeno na postulatu „minimiziranja štete“ uz pomoć zakona poznatog kao „Lex Agrokor“! Drugim riječima nastoji se spriječiti potpuni kolaps čitavog gospodarskog sustava kroz masovno financijsko propadanje „Agrokora“ i njegovih poslovnih partnera!
  Obećanja premijera se neprekidno ponavljaju u javnosti, kako porezni obveznici neće snositi niti jednu kunu dodatnog poreza zbog „Agrokora“. Sa druge strane, najavljuju se „predstečajne nagodbe“, a one su potpuno neprihvatljive najvećem broju dobavljača.

  Razlog je vrlo jednostavan, novčani opseg iznosa „predstečajne nagodbe“ je visok i doslovce veliki broj manjih dobavljača nakon oprosta dugvoanja beznadežno odlazi u financijski stečaj, odnosno bankrot. Drugim riječima, „nagodba“, koja je u biti vjerovnički OPROST dugova „Agrokoru“ poguban je za veći broj dobavljača.

  Tek određeni broj dobavljača „Agrokora“ će nekako preživjeti uz ozbiljne finacijske i poslovne gubitke. Ne treba dvojiti, nezaposlenost će porasti upravo zbog smanjenja broja zaposlenih kod tih dobavljača, ali i zaposlenika „Agrokora“.
  Neminovno pitanje koje se nameće samo po sebi, je li se moglo  izbjeći od trenutka kada se Hrvatska Vlada odlučila umiješati ui „Agrokor“?

  Odgovor je jednostavan, JESTE! Međutim, vlada premijera Plenkovića jednostavno to nije ni kanila učiniti. Naime, premijer i njegova vlada ostali su još uvijek na onom istom poimanju ekonomskih stvari iz doba Milanovića, a koji je donio Zakon o „predstečajnoj nagodbi“, koja se jednostavno svodi na vjerovnički besprizorni oprost dugova dužniku.

  Naime, prema Zakonu u suštini vjerovnik i dužnik skupa idu u bankrot po principu „jednake odgovornosti“! Što više dužnik se može i spasiti, ali vjerovnik puno teže, gotovo nikako. Primjer „Agrokora“ upravo svjedoči tomu. Tu se doslovce spašava dužnik „Agrokor“, a uništavaju vjerovnici! Osim toga, to je Zakon po kojemu svi nesposobni vlasnici tvrtki nakon nagodbe jednostavno nastave poslovati kao i prije. Svi nesposobni ravnatelji ostaju i dalje ravnatelji, osim evo Todorića koji je samo u ovom slučaju maknut.
  Način na koji se sav ovaj problem mogao izbjeći bio je u suštini jednostavan. Gospodin Todorić sam se javio na razgovor kod premijera Plenkovića i zatražio nekih 2,3 milijarde kuna financijske pomoći.

  Premijer Plenković tada je trebao nastupiti kao ODGOVORNI premijer i uvjetovati financijsku potporu, ali pod njegovim uvijetima. Ti uvjeti bi bila potpuna financijska revizija „Agrokora“ i uvid u stanje poslovanja. Drugo, financijska „pomoć“ ne bi bila uopće „pomoć“, već bi se za nedostajući novčani iznos utvrđen NAKON revizije financijskog poslovanja „Agrokora“, učinila dokapitalizacija „Agrokora“.

  Dokapitalizacija bi se učinila iz dodatne naklade dionica „Agrokora“ i to po nominalnoj cijeni. Predsjednika uprave postavila bi Hrvatska Vlada, jednako kako je i sada imenovala gospodina Ramljaka i još bi postavila predsjednika nadzornog odbora. Oni bi provodili i nadgledali trošenje novca iz dokapitalizirane svote. Oni bi i proveli neophodne strukturne promjene unutar „Agrokora“, a koje bi spriječile ponavljanje istovjetne situacije u tvrtki. Ukoliko Hrvatska Vlada ne bi imala novca iz proračuna, mogla bi uzeti kredit za potrebni iznos kod HNB-a!

  Međutim, Premijer Plenković je poput prijašnjeg premijera Milanovića odlučio provoditi „partijski“ način upravljanja posrnulim poduzećem iz doba „samoupravnog komunizma“. Utvrdio je „prinudnu upravu“, Todorića natjerao na odstup po „partijskom ključu“.

  Sada sljedi rasprodjela financijske propasti „Agrokora“ na njegove poslovne partnere kroz „predstečajnu nagodbu“! Zna se već sada kako će određena poduzeća jednostavno nestati, a neka druga će opstati iz koncerna „Agrokor“.

  Da je kojim slučajem premijer Plenković primjenio gore navedeni prijedlog, a što sam predlagao i u ekonomskom programu HPS-a kao „bailout“, onda bi čitava Hrvatska bila pošteđena svih današnjih štetnih posljedica. Prije svega, Putin ne bi mogao pružiti prste toliko duboko u hrvatsko gospodarstvo i politiku kako je to uspio preko „Sberbanke“.

  Zaposlenici „Agrokora“ bi jamačno ostali i dalje zaposleni. BDP bi nastavio rasti kako je započeo, a ni banke ne bi imale poteškoća, jer bi izostale tužbe pred domaćim i inozemnim sudištima.

  Pitanje koje se kao nastavak nameće samo po sebi, jeste što je razlog zbog kojeg se Premijer odlučio na lošiju opciju privremene financijske konsolidacije „Agrokora“?

  Razlog je jednostavan, svaka dokapitalizacija „Agrokora“ zahtjevala bi povećanje količine kuna u optjecaju, a sa time bi došlo i do uvećanja ponude kuna na valutnom tržištu. Hrvatska vodi novčarsku politiku na principu „valutne klauzule“! To znači, omjer 1€ = 7,5 Kn mora stalno biti nazočan, ali bi u slučaju dokapitalizacije „Agrokora“, vlada morala ući i u dodatno vanjsko eursko zaduženje za dokapitaliziran kunski iznos.

  Stoga bi drugim riječima, dokapitalizacija „Agrokora“ išla iz kreditnog zaduženje HNB-a u inozestvu. Međutim, to dodatno vanjsko zaduženje bi se moglo lagano izbjeći, tako što bi se od poduzeća koja su u 100% vlasništvu države, prodali određeni paketi dionica na inozemnim dioničkim burzama.

  Manjinske dioničke udijele vlada bi prodala i time uvećala ponudu eura na valutnoj burzi i zadržala tečaj kune relativno stabilinim prema euru. Naime, tada bi uvećani iznos kuna bio pokriven uvećanim iznosom eura.

  No, od svega će biti samo postupna propast „Agrokora“ i njegovih poslovnih partnera. Javnosti će se servirati tirade sa Saborskim istražnim povjerenstvom, kako bi se daljnje osiromašnje i gospodarska propast u suštini nekako zatomila u svijesti naroda.

  U tome će se i uspjeti, ali kod starijih osoba, jer oni neće otići u inozemstvo.

  Dr. Tihomir Janjiček

 • dr Tihomir Janjiček: Bitka za Agrokor je tek na početku. Glavni sukob vodi se oko nafte i plina iz Jadrana!


  janjiček tihomir dr

  Još u ožujku ove godine objasnio sam potrebu što hitnijeg otvaranja LNG terminala na Krku i istodobno objasnio ogromni interes i utjecaj Rusije u Hrvatskoj. Objavljeno je to pod naslovom „Zašto moramo pod hitno graditi LNG terminale“!

  Tada sam od stanovitog broja osoba doživljavao osude i što više uvrede. Međutim, tek ovih dana u tiskovinma dolaze potvrde za sve one moje tvrdnje koje sam iznio i iza kojih i danas stojim.

  Isto tako učinio sam jasnu poveznicu između problema „Agrokora“ i ruskog utjecaja na Hrvatsku, točnije na INA-u i cjelokupne energetske mogućnosti Hrvatske crpljenjem vlastitih izvora nafte i plina iz Jadrana.

  Tada sam isto tako rekao kako je ruska upletenost u Hrvatskoj državi daleko iznad svih promišljanja hrvatske javnosti, te je veliki broj političara u Hrvatskoj IZRAVNO uključen u izvršenju Putinovih interesa. Imenovao sam točno imenom i prezimenom koje su to osobe.
  Tek sada nakon 6 mjeseci pojavljuje se prvi „blizak izvor“ vlade RH, koji potvrđuje moje stajalište i neka svatko bude siguran radi se o hrvatskom ministru! Njegovo ime ovaj puta neću spomenuti, ali kad dođe trenutak i to ću reći! Naravno, za razliku od hrvatskih ministara ja sebi mogu dopustiti imenovanje ruskih kadrova u sadašnjoj i nekadašnjim hrvatskim vlastima.
  Problemi su se počeli raspetljavati sa raspetljavanjem problema „Agrokor“. Prvo smo mogli svi vidjeti nastup gostiju u jednoj od emisija „Otvoreno“. Tada je gospodin Žganjer otvoreno rekao kako je doista „začuđujuće“ što je ruska Sberbank svjesno ogromne novce uložila praktično u propali „Agrokor“!

  Ako se posmatra problem „Agrokor“ izolirano od svega ostalog, onda je jasno čuđenje gospodina Žganjera.Međutim, poveznica je INA, a  time hrvatski plin i nafta iz Jadrana. Korištenje plina i nafte iz Jadrana jednostavno kosi se Putinovim političkim i osobnim financijskim interesima. Kako bi nafta i plin ostali netaknuti u Jadranu, Putin koristi sva mogućna sredstva. Jedini način da se nafta i plin počnu vaditi iz Jadrana je povratak INA-e u posjed Hrvatske.

  Putinov interes je trajna ovisnost EU o nafti i plinu iz Rusije, kako bi ucjenom prestanka isporuke plina mogao nastaviti svoje agresivne ratove! Zato INA „ne smije“ nazad Hrvatskoj. Koristio je Putin Mesića u promoviranju „Janaf“ programa, po kojemu bi ruski tankeri dovozili rusku naftu u refineriju u Rijeci i onda naftovodima snadbjevali cijelu EU! Mesiću je plaćena kampanja za druge izbore od Vladimira „nikog“. Sa druge strane, „zahvalnost“ za tu mogućnost Putin bi iskazao obnovom potpuno amortizirane rafinerije u Rijeci i u čijem amortizacijskom fondu nema niti KUNE!

  Što više, Hrvati su se ponadali, naravno oni naivni, kako bi Putin možda čak i rafineriju u Sisku obnovio, što je dakako glupost! U projekt „JANAF“ bio je upetljan ne samo Mesić, ali i svi oni koji su napravili „studiju izvodivosti!

  Dakako i svi „pokreti zelnih“ po Hrvatskoj koji su „spoznali“ svu „pogubnost“ za Hrvatsku ako koristi vlastitu naftu iz Jadrana! Uspješnost djelovanja Putinove tajne službe FSB (sljednice KGB-a) najbolje se očituje u tome što su čak i neke predstavnike HDZ-a uspijeli zavesti i postaviti ih na različite strane.Tako je Branko Bačić ZA korištenje nafte i plina iz Jadrana, a Dubravka Šuica PROTIV! Ne, nije ona protiv korištenja nafte iz Jadrana zbog opasnosti za turizam, kako se izgovara i valjda je jasno zašto je protiv!

  Sanader je predao INA-u u ruke MOL-a, a MOL nije ništa drugo nego Putinova filijala! Zbog toga neka nitko ne postavlja pitanje zbog čega je odstupio Sanader, učinio je nešto što se kosilo i još uvijek kosi sa interesima SAD i EU! Nije problem mito koje je uzeo, već sama predaja INA-e u šake Putina! „Oni“ su mu zato naredili odlazak, a to znaju i Šeks i Hebrang!!! Dolazak Karamarka i Petrova na vlast bio je potpuni TRIJUMF Putina.

  Američki čovjek Orešković bio je važan čovjek za interese SAD i EU, ali preslab u političkom smislu. Zato su se i Petrov i Karamarko brzo složili oko Oreškovića, umišljajući kako su uspiješno „zamazali oči“ Amerikancima! Obnašao je Orešković dužnost premijera i bio politički ovisnik o Karamarku i Petrovu gore nego narko ovisnici o svojim dilerima!

  Ono što je lomilo Oreškovićevu vladu, bilo je ne razumijevanje Karamarka zašto Petrov stalno „trese“ zajedničku vladu, kad su obojca „zaposlenici“ kod Putina! Nije Karamarko razumio da je to bila uloga Petrova u vladi, držati stabilnu nestabilnost vlasti ne ovisno tko je premijer.To je bila srž njihova sukobljavanja.

  Premijer Orešković je tek u lipnju 2016 doznao punu istinu o Karamarku i Petrovu i listu „svih predsjednikovih ljudi“ od Putina! Zato se Orešković iznenadno bio povukao iz javnosti i hrvatski TV voditelj Mislav Togonal je čak jednom ustvrdio na Otvorenom, “premijer nam je nestao”.

  Premijer Orešković je poslje sam rekao da se sastao sa „hrvatskim tajnim službama“! Da, bilo je i naših službenika iz naših tajnih službi na tim sastancima, ali puno više onih iz SAD i EU! Također sam i tada PRVI objavio „oba su pala“ prije nego je premijer javno zatražio povlačenje iz politike obojce i Karamarka i Petrova!

  Pleknović je „izabrano postavljen“ za Predsjednika HDZ-a. Dolaskom Plenkovića na vlast, prva odluka koja se objavila javnosti bio je otkup INA-e! Bila je to poruka za SAD i EU, ali i Putinu! To je ključ svih problema oko „Agrokora“. Od tada započinje „specijalni rat“ Putina protiv Hrvatske. Prvo ruski veleposlanik „nudi pomoć“ za „Agrokor“, a kad to nije prošlo onda dovode Alvareza kojeg je otjerao Plenković.

  Istodobno, Petrov se sastaje tajno prvo sa ruskim veleoposlanikom, a potom i sa Todorićem! Petrov je tražio ostavku ministra Marić iz „moralnih“ razloga, ali za Putina! Plenković je znao za Božu da je Putinov čovjek i zato je ekspresno počistio Petrova sa dužnosti Predsjednika Sabora nakon čišćenja Božinih ministara. Petrov je zaigrao igru izvan svojih mogućnosti, a po nalogu Putina. Svi ministri u Plenkovićevoj vladi iz doba Karamarka su praktično „Putinovi“ ministri, neka nitko ne dvoji o tomu!

  Danas su obznanjena neka imena čitavog Putinovg stroja u Hrvatskoj, poput Pave Vujnovića kao posrednika rusko plina, a koga plaća Hrvatska Država. Naravno, pa Putin je u dubokoj financijskoj krizi, zato tog Putinovog špijuna plaća Hrvatska Država!

  Nije bitna razlika ni sa Sergejom Gljadelkinom! Zamislite dvadesetogodišnjak koji se bavio „graditeljskim businessom“! Neka bilo tko zamisli nekog hrvatskog dvadesetgodišnjaka u tako doista skupom businessu, pa se eto tek tako našao u njemu „igrom slučaja“! On treba izvući novce iz EU fondova za „prugu“ od Dugog sela do Križevaca! Hoće, izvući će on novce, ali bi se od njih mogla napraviti pruga od Dugog sela do Moskve! Naravno neće, jer će ono iza Križevaca završiti u Moskvi! Ne zaboravimo ni Olega Butkovića, Karamarkovog ministra! On je zadužen za gradnju „čuvenog mosta“ i naravno i tamo su „sredstva“ iz EU fondova! Putinovi ljudi su uvijek oko „love“ koja je iz EU. Naravno, biti će novca za „prvu fazu“ gradnje, a druga će opet završiti u Moskvi! Objašnjenje će biti „tehnički problemi“! Ministar Marić, kojeg je pošto poto želio otjerati Petrov, nije bio Putinov čovjek i zato ga je štitio Plenković.

  Postavljanje „Putinovih“ ministara i destabiliziranje Plenkovićeve vlada jer želi vratiti „INA-u“ Hrvatskoj, bila je glavna zadaća Petrova i još uvijek je na snazi. Druga je stvar što je Petrov izgubio moć.
  Gdje je u svemu tome Todorić? Njegova malenkost nije bila kadra voditi ogromno poslovanje, jer je malenkost! Vodio je „Agrokor“ kao i svi hrvatski tajkuni, malo radi puno kradi! Pokušao je voziti formulu 1, a sposoban je bio tek za Ford Focus. Makli su ga Plenković i Dalić kako god su znali i umjeli, jer planirani kaos preko „Agrokora“ u Hrvatskoj od Putina, morao se spriječiti kako tako.

  Todoriću se poslovno carstvo bespovratno urušilo, a izvješće o poslovanju „Agrokora“ neće još dugo ugledati svjetlo dana! Tamo je previše važnih činjenica, a rat sa Putinom je tek počeo, dok je bitka za „Agrokor“ još daleko od svršetka!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • STEČAJ KONCERNA NA HRVATSKI I KANADSKI NAČIN


  dr tihomir janjiček glas slavonije

  Agrokor još uvijek nije prošao pozornost hrvatske javnosti sa svojim financijskim stečajem. Nekako istodobno financijski stečaj dogodio se i u kanadskom koncernu Sears.
  Stoga je interesantno spoznati kakve su razlike vezane za stečaj ova dva koncerna. Agrokor je tvrtka u Hrvatskoj, relativno siromašnoj državi EU koja još uvijek prolazi kroz proces preobrazbe gospodarskog sustava iz doba komunizma na tržišni sustav.

  Kanada je sa druge strane „najbolja država na svijetu“ kako se dugo godina o toj zemlji pisalo i govorilo. Isto tako Kanada je tako željena država za useljenje od brojnih Hrvata, dok je Hrvatska zemlja iz koje bi otišli svi osim „političkih elita“!

  Pođimo stoga prvo od kanadskog koncerna Sears.

  Koncenr Sears posluje u Kanadi od 1952. godine kao šoping centar, ili kako bi se to nekad reklo „robna kuća“. Sve do prvog desetljeća ovog stoljeća, Sears je relativno dobro poslovao, a onda je poslovanje počelo tonuti. Prve vijesti su o stečaju Searsa obznanili su tzv. novinari „krtice“ ili kako bi se reklo unutarnji informatori iz tvrtke.

  Za poočetak treba napraviti usporedbu i pogledati broj zaposlenih iz 2007. godine, tada je bilo 355,000 zaposlenih, dok je danas „samo“ 140,000! Dakle manje od trećine je ostalo zaposleno u Searsu u zadnjem desetljeću. Netko će reći „dobro još uvijek je to veliki broj“, ali to je jednostavno besmilica.

  Financijski gledano, dionica Searsa je 2007. godine vrijedila $195, a danas manje od $10! Poput Agrokora, Sears je napravio $700 MILIONA akumuliranog duga, koji je financirao kreditima banaka. Toliko je za sada „priznat“ dug, kakvo je doista stvarno stanje, tek će se doznati. Iskazano u Kunama, to je od prilike oko 3,5 miljardi Kuna!

  Za nastavak poslovanja i plaćanja dospjelih financijskih obveza Sears treba poslovni kredit od $175 miliona, ali su banke spremne pružiti najviše $109 miliona! Dakle, Sears je postao insolventan, jer dospijela dugovne obveze neće moći pokriti potraživanjma od  kupaca i kreditima od banaka.

  To je praktično stečaj! Naravno, problem je preko 2000 šoping centara i 140,000 zaposlenika! Neka se nitko ne zanosi, većina njih NIKAD si neće naći novo zaposlenje!!! To je posebice važno istaći, jer veliki broj naših ljudi u Domovini zamišlja kako se drugi posao u Kanadi „odmah može naći“! To je u filmovima, a u stvarnosti posve nešto drugo! Otpuštanja će biti od po 15,000 do 20,000 osoba mjesečno!

  Najveći vlasnik dioničkog kapitala Searsa u smislu broja dionica je Eddie Lampert i on posjeduje 45% ukupnog broja dionica. Niti središnja konfederalna vlast, a niti provincijska vlada NE poduzima ništa!

  Sada se vrijedi osvrnuti na slučaj Agrokora, odnosno kako je reagiralo javnost u Hrvatskoj i hrvatska vlast, kada se doznalo za slučaj financijskog stečaja Agrokora.
  Hrvatska javnost je doznala od ruskog veleposlanika! Naši novinari su jako zauzeti sa lupetanjem Mamića na njegovim „monolog konferencijma“ za novinstvo! Sa druge strane, hrvatska javnost je doista primitivn0 reagirala pristupom nek sve propadne!

  Kanadska javnost jednostavno je rečeno bijesna i sa strahovanjem čekaju otpuštanja sa posla. Nitko ne govori kako bi gospodina Lamperta trebalo uhititi! Sa time se nitko ne zamara!
  Kanađani isto očekuju određene poteze svojih vlasti, međutim za razliku od hrvatske vlade, kanadska vlada je krajnje ne zainteresirana! Isto je i sa konfederalnom provincijom Ontario i ona je ne zainteresirana! Ne, to nije poztivan potez, već besmislen. Zaposlenici su ostavljeni na milost i ne milost!

  Naknada za ne zaposlene, točnije osobe koje izgube posao najviše je 3 mjeseca u Ontariu i mogu primati tu naknadu u najvećem iznosu od $1,200. Nevezano jesu li si optušteni našli ili ne zaposlenje za to vrijeme! Primitak spomenutog iznosa će prestati nakon 3 mjeseca! Isto tako je važno reći da samo one osobe koje primaju tu naknadu se računaju kao nezapslene osobe. Svi oni koji traže zaposlenje, ali ne primaju nikakvu naknadu NE računaju se kao nezaposleni!

  Neka nitko ne misli, socijalna skrb postoji ovdje, ali je odvano svedena na milosrđe i to isto na vrlo kratko vrijeme! Oni koji primaju socijalnu skrb ne računaju se u ne zaposlene. Znam, netko će upitati, pa što kad prestane i socijalna skrb, onda se podnosi zahtjev za spavanjem na nogostupu!

  Stoga svi oni koji su osuđivali i osuđuju premijera Plenkovića zbog uključivanja hrvatske vlade u iznalaženju riješenja za smanjenje negativnih posljedica po hrvatsko gospodarstvo i socijalno stanje nacije, duboko su u krivu.

  To ne znači da svaki potez gospodina Ramljaka treba odobravati, ali u „najboljoj državi na svijetu“ vlada ne poduzima ništa! Nema nikakvog Ramljaka  koji bi rješavao problem Searsa!
  Gubitak određenih poslova koji će nastupiti u Agrokoru, jednostavno mora nastupiti. Bolje je sačuvati poslovanje tvrtke u smanjenom obujmu poslovanja nego imati potpuni stečaj, kako su brojni besmisleno govorili i priželjkivali. Jednako kao i Agrokoru, tako i Searsu, vukli su se loši poslovni potezi!

  Loše poslovne odluke nisu specijalitet ni Todorića ni Lamperta. Jednostavno, vlasnici tvrtke i njihov poslovodni odbor donose loše poslovne odluke, jer su nestručni! Ne doraslost razini poslovanja i izazovima nije samo hrvatski problem već i kanadskih menadžera iz „najbolje države svijeta“!

  Bitna razlika je još u jednoj stvari, a to je funkcioniranje tržišta, kako robnog tako i dioničkog. Naime pad vrijednosti dionica i postupni pad broja zaposlenih su podaci koji se pomno prate i događaju! Zbog toga doista nije nitko previše iznenađen financijskom propašću Searsa, jer su svi financijski pokazatelji govorili o pogoršanju financijske stabilnosti Searsa. U Hrvatskoj je sve bilo običan balun, niti jedan financijski pokazatelj nije se mijenjao godinama, vezano za poslovanje Agrokora! Ništa nije ukazivalo na financijske probleme Agrokora! Bilo je smao „govorkanja“.

  Očito hrvatsko tržište ne funkcionira SLOBODNO! Što bi se reklo narodski sve je „gurano pod tepih“!
  Hrvatska i Hrvati su morali doznati za propast Agrokora od ruskog veleposlanika i to zato što je Sberbank PRODUŽENA RUKA Putina i u službi ruske vanjske politike! Politike čiji je interes slomiti Hrvatsku i prinuditi je na rusku milost!

  Dovoljno je pogledati naslove iz tiskovina: „Sberbank prodaje dionice Mercator“; „Sberbank počeo plijeniti Mercatorove dionice“; „Sberbank tuži Agrokor“; „Sberbank zatražio da Agrokoru zabrani ulazak u ‘roll up’ s drugima“, “Razgovori sa Sberbankom su dosta teški i metode nisu uvijek tržišne”, “Prijeti li nam potpuna financijska ovisnost o Rusiji”!

  Misli li doista bilo tko kako je Sberbank bio NAIVAN i zato davao kredite Agrokoru! Kako i same tiskovine govore “Sberbank nije samo najveća ruska banka, sada je preuzeo titulu najveće kompanije u Rusiji”! Teško je povjerovati u “naivnost” Sberbank prema Agorkoru.
  Razumijeli se onda konačno u Hrvatskoj zašto je Petrov išao u “posjet” ruskom veleposlaniku neposredno prije obznane financijske propasti Agrokora od strane tog istog veleposlanika i zbog čega je Petrov tražio odstup “ne stranačkog ministra”!

  POVJERENSTVO ZA GOSPODARSTVO HSP-a
  Dr. Tihomir Janjiček

 • Dr Tihomir Janjiček: Hrvatska mora UKINUTI valutnu klauzulu i suvereno voditi svoju monetarno kreditnu politiku! Da bi to uspjela mora guverneru Vujčiću dati otkaz!


   

  dr tihomir janjiček glas slavonije

  Židovi su  u svojoj najranijoj povijesti imali  svog proraka Mojsija koji ih je izveo iz egipatskog ropstva! Hrvatska se već odavna nalazi u ropstvu, ali dužničkom ropstvu. Za to su krive sve vlade HDZ-a i SDP-a, koje su vladale od 3.  siječnja 2000. godine do sada. Međutim, najvažnije dvije osobe iz toga doba su pored svih premijera su i dvojca guvernera HNB, Željko Rohatinski i Boris Vujčić.

  Boris Vujčić je od srpnja 2000. godine praktično stalni glavni lik u HNB, jer je bio viceguverner i guverner. Vujčić je od tada do danas, uspio Hrvatsku staviti u takvo dužničko ropstvo koje je doista gore i teže nego ono u vrijeme komunističke Jugoslavije.

  Ne, to nije učinjeno nedjelima, već svjesnim propustima. Sada se pojavljuje u ulozi proroka koji ne spašava, već navješta katastrofu!
  Vrhunac dužničkog ropstva dosegnut je eskalacijom valutne deprecijacije Eura prema švicarskom Franku s početka 2015 godine, a što sam osobno tada najavio nekih mjesec dana ranije. Poslije se Vujčić hvalio kako je on propast tečaja Eura prema franku najavio čak 10 godina ranije! Jednako je to kao i tvrdnja da je Keynes najavio propast komunizma još 1921. godine i što se dogodilo tek 1989. godine!

  Isto tako sam odmah nakon tog 15. siječnja 2015. godine, sugerirao trenutnu konverziju svih odobrenih kredita sa klauzulom prema franku na klauzulu prema euru! Tadašnja Milanovićeva vlada, prvo se opet igrala „komunizma“ i privremeno „zamrzavala tečaj“ franka, a što sam također kritirizirao zbog posve izvjesnog nagomilavanja tečajnih razlika nakon „odmrzavanja“ tečaja. No, SDP-ova vlada je prihvatila moj prijedlog konverzije kredita što sam dao u ime HSP-a, ali sa 10 mjeseci kašnjenja. Obrazloženje je bilo kako su razmatrane i druge opcije, a doista drugih opcija jednostavno nije bilo. Naravno, ostale su nagomilane tečajne razlike!

  HDZ je kao i uvijek šutao, a onda su LAGALI kako su baš oni navjestili nagli rast tečaja franka, mada blage veze nisu imali o tečaju bilo koje valute, jednako kao ni danas!

  Ovih dana, guverner Vujčić pokušava puno glasnije nego prije, „upozoriti“ hrvatsku javnost na mogućnost naglih promjena kamatne stope na već odobrene kredite i to u „srednjem“ roku!? Navješćuje se rast kamatne stope. Stoga se nameće pitanje, kako se to iznenadno „probudio“ guverner Vujčić i poput proroka navješta Hrvatima nagle promjene kamatne stope i sugerira prijelaz na „fiksnu“ kamatnu stopu!?

  Stoga vrijedi pogledati što se doista događa sa kamatnim stopama.

  Odmah na početku treba reći da „fiksne“ kamatne stope ne postoje nigdje u svijetu, osim u Kubi i Sjevernoj Koreji. U svim drugim tržišnim gospodarstvima postoje ugovorne kamatne stope na kraće ili dulje vrijeme, ovisno o bankama. Kamatne stope se u suvremenim tržišnim gospodarstvima mogu ugovoriti od 1 do 5 godina najdulje. Naravno to se najvećim dijelom odnosi za dugoročne kredite, a to su svi oni s rokovima otplate preko 5 godina.

  Ugovaranjem ovakvih kamatnih stopa, recimo baš na 5 godina, „štiti“ se dužnika od „nagle“ prmjene kamatne stope. Rekoh „štiti“, a ne štiti, zbog toga što svaka ugovorena kamatna stopa uvijek je viša od tržišne! Dužnik tada doista plaća „strah“ od moguće promjene kamatne stope na tržištu kredita. Sa druge strane, „nagli“ rast kamatnih stopa gotovo se nikada ne događa. Svaki ozbiljniji rast kamatnih stopa treba barem 6 mjeseci za rast, a nekad i dulje od toga.

  Ukoliko se pogleda Hrvatska i njezina monetarno-kreditna politika, onda je jasno da kamatne stope u Hrvatskoj nemaju nikakve veze sa ponudom i potražnjom za kreditima. Svaka tržišna kamatna stopa je cijena novca u određenoj državi i kamatna stopa se mijenja s promjenom ponude i potražnje za kreditima na nacionalnom tržištu.

  Kamatna stopa u Hrvatskoj formira se temeljem promjena kamatnih stopa u EU, odnosno kako to naš uvaženi guverner voli reći „euriobor“.
  Za sve one koji ne znaju, EURIBOR je razmjerna dnevna međubankarska kamatna stopa u zemljama euro zone. Dakle, dnevna kamatna stopa po kojoj komercijalne banke koje koriste euro kao nacionalnu valutu, pozajmljuju novac između sebe!

  Dakle hrvatska kamatna stopa nema nikakve veze sa ponudom i potražnjom kredita u Hrvatskoj! Stoga je posve jasno kako ne može biti nikakvog „srednjoročnog“ predviđanje promjene kamatne stope, a na što se poziva guverner Vujčić.
  Stoga se ipak nameće daljnje pitanje, a temeljem čega guverner Vujčić doista očekuje nagli rast kamatnih stopa i kako mu je došla ideja o „srednjoročnosti“?

  Dakle, kamatne stope se mogu ugovoriti na određeni period, ali nakon isteka tog perioda, moraju se ponovno ugovarati, ili klijent može prijeći na promjenljivu! Naime, uvijek ostaje pitanje stvarne isplativosti ugovaranja kamatne stope za klijenta! Zato što se mora obračunaiti onaj period dok kamatna stopa nije porasla, ali kreditni dužnik plaća uvećanu ugovornu kamatnu stopu kao vlastitu „cijenu straha“! Dakle, zaštita klijenta kroz ugovorne kamatne stope je „šarena laža“!

  Pojednostavljeno rečeno, ugovorena tzv. „fiksna“ kamatna stopa, samo je sredstvo za uzimanje ekstra profita od strane banaka. Da sam u pravu to ću potvrditi jednostavnim primjernom. Recimo, odobren je kredit određenoj osobi u iznosu od 100.000 kn na 20 godina, a sa kamatnom stopom od 4%. Dakle jedna relativno viša kamatna stopa, ali se dogodi „nagli“ rast na 5%. Mjesečna rata isplate dugovanja spomenutog kredita sa 4% kamate iznosila bi 804Kn, a sa 5% iznosila bi 857Kn. Dakle samo 53Kn bi bila viša mjesečna rata. Sa druge strane, ugovorna kamatna stopa je ugovorena na 5 godina i recimo tek nakon četvrte godine se dogodi taj nagli rast kamatne stope, onda bi dužnik platio više u ukupnom iznosu 2.736Kn za prve 4 godine! U toj zadnjoj godini dužnik bi uštedio u ukupnom iznosu plaćenih kamata samo 636Kn. Znači na period od 5 godina, gdje se u zadnjoj godini otplate kreditnog dug dogodio nagli rast kamatne stope sa 4% na 5%, dužnik bi poslije 5 godina bezrazložno platio ukupno više 2.000Kn, nego sa plivajućom kamatnom stopom.

  Stoga, opet se dolazi do novog pitanja, pa što je onda problem za guvernera Vujčića?

  Guverner Vujčić SKRIVA hrvatskoj javnosti pravo strahovanje! Naime, postoji opravdana bojazan u financijskom svijetu od nove deprecijacije tečaja Eura prema svim valutama. Razlog je rast dugovanja zemalja članica EU temeljem rasta proračunskih deficita. Sve se financira kreditima centralne banke EU! Danas jedna Austrija ima javni dug proistekao iz akumuliranog proračunskog deficita od preko 83% njezina BDP! Belgija preko 105%! Francuska 95%, Njemačka preko 67%, Italija preko 132%! Države iz eurozone imaju javni dug preko 90% ukupnog iznosa njihovih BDP-ova! Hrvatski javni dug je preko 83% nacionalnog BDP-a.

  ECB (centralna banka EU) sva ta dugovanja financira kreditima odobrenim državama euro zone! Raste sve više i više novčana masa Eura i to djeluje na pad tečaja Eura prema svjetskim valutama. S rastom novčane mase raste ponuda Eura na valutnim burzama i uz istovjetnu ili čak nižu potražnju za Eurima jednostavno obara tečaj Eura.

  Stoga, strah Vujičića proistječe iz mogućnosti naglog pada tečaja Eura! Ukoliko se to dogodi ECB bi mogao radi održanja tečajne vrijednoti Eura naglo uvećati kamatnu stopu za Euro! Kako je kamatna stopa u Hrvatskoj vezana za taj inozemni EURIBOR, a ne nacionalno tržište kredita, onda se može dogoditi istodobno pad tečaja Eura i rast kamatne stope Eura. U takvim uvjetima tečaj Kune prema Euru bi se promjenio, jer jednostavno ECB-u ne bi više odgovarao omjer €1=7,5Kn, nego puno viši omjer!

  To znači bio bi pritisak na HNB za jačom deprecijacijom tečaja Kune prema Euru. Hrvatska bi se jednostavno našla u
  KATASTROFI, jer bi kamatna stopa rasla u EU i posljedično u Hrvatskoj. Istodobno bi se odvijala deprecijaciju tečaja Kune! U tom slučaju bila bi prava katastrofa za Hrvatsku i potpuni monetarni i financijski slom Hrvatske. NIKAKVA „fiksna“ kamatna stopa tu ne bi pomogla!
  Što bi onda trebalo učiniti?
  Hrvatska mora UKINUTI valutnu klauzulu, te posve suvereno voditi svoju monetarno kreditnu politiku! Umjesto vezivanja promjene hrvatske novčane mase za UMJETNO fiksni tečaj Kune prema Euru, MORA se vezivati za promjene BDP-a!

  Takvu AKTIVNU monetarno kreditnu politiku guverner Vujčić ne smije ni prozboriti! Zato što guverner Vujičić jednostavno ne zna i nema hrabrosti voditi takvu monetarno-kreditnu politiku. Najlakše  je Vujičiću sjediti u fotelji, uzimati 40.000 Kn mjesečne plaće i ništa ne činiti!
  Stoga, recimo više ZBOGOM Vujčiću!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • ZA SPAS I AGROKORA I HRVATSKOG GOSPODARSTVA NUŽNO JE PROVESTI “BAILAUT” PROGRAM


  dr tihomir janjiček glas slavonije
  Hrvatska vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem konačno se suočava sa onim problemima koji su desetljećima gurani pod tepih! Financijski problem hrvatskog gospodarstva dosegnuli su razinu koja zahtjeva ozbiljnu državnu intervenciju! Ne, to nije intervencija kakva bi se učinila u doba komunizma, već suvremena tržišna intervencija države u svrhu stabiliziranja gospodarstva.

  Zadnjih 7-8 godina objavljuju se moji tekstovi o ekonomskim i financijskim problemima Hrvatske i mogućim rješenjima. U srpnju prošle godine moja stranka HSP ogranizirala je i određenu vrstu gospodarskog foruma, te sam tom prigodom predstavio financijske probleme hrvatskog gospodarstva i načina izlaska iz tih problema. Ovom prigodom ponovno ću se osvrnuti na financijske probleme Hrvatske, potaknut upravo financijskom propašću Agrokora.
  Hrvatsko gospodastvo godinama pati od problema „lanca dugovanja“! Dakle, dugovanja koje započne sa dugovanjima jedne tvrtke, najčešće velike tvrtke, koji se poslje protežu na sve ostale tvrtke zbog međusobnog odnosa dugovanja i potraživanja! Agrokor je već više od 10 godina insolventna tvrtka. Kako ne bi bilo nedoumice što je „insolventnost“, onda ću odmah reći to su tvrtke čija dugovanja nadmašuju potraživanja i jednostavno nisu onda u mogućnosti isplaćivati svoje financijske obveze.

  Najčešća posljedica bude „blokada bankovnog računa“ takve tvrtke, a to za sobom nosi posljedicu i kašnjenja isplate plaća i ne plaćanje poreza, izostanak uplate zdravstvenog i mirovinskog doprinosa zaposlenih i slično. Dubioza Agrokora je oko 10 milijardi Kuna, neka se nitko ne zanosi i ta je informacija doista točna!

  Agrokor je tvrtka koja je manje više u vlasništvu jedne osobe, a to je gospodin Todorić. Ima još suvlasnika dioničara, ali su oni u financijskom smislu zanemarivi. Tvrtka je vođena na principu mikro-menadžmenta, gdje postoji samo jedan „gospodin bog“ i naravno to je Todorić. Međutim Todorić nije financijski stručnjak i ne zna voditi financije. Ne zna ih voditi u jednom strateško-poslovnom smislu! Dakle, recimo kupnja „Mercatora“ ili „Belja“, što je učinio gospodin Todorić u ime Agrokora. To su krupni poslovni i financijski pothvat, koji jednostavno moraju imati financijski uspjeh ili će čitavi Agorkor bankrotirati. Ne, nije to uzrok propasti Agrokora, to su bili postupci spašavanja Agrokora! Financijska isplativost ulaska u krupne financijske projekte najvažniji je čimbenik u donošenju takve odluke!

  Hrvatska javnost upoznata je sa kolapsom Agrokora preko ruskog veleposlnika, ali ne od naših „uvaženih“ istraživačkih novinara! Gospodin Todorić je bio uvijek miljenik „crvenih“ struktura vlasti, ma koliko danas i Linić i Milanović i Bernardić prali ruke od njega poput Poncije Pilat! Kako su tiskovine i općenito mediji u Hrvatskoj još uvijek „crveni“, onda sljedom toga nije ni bilo pravodobne obavjesti o propasti Agrokora!
  O propasti Agrokora nije javnost izvjestila hrvatska vlada, a ona je doista trebala biti PRVA koja je zbog bivše pozicije ministra inancija najbolje znala za čitavu situaciju!
  Međutim, u Hrvatskoj nije samo Agrokor financijski problem, jer problem su gotovo sve vodeće hrvatske korporacije sa hrvatske dioničke burze! Sjetimo se i ne tako davnog financijskog kolapsa gospodina Štroka!

  Todorića i Štrokova će biti još u Hrvatskoj i to na pregršt za mandata Plenkovića! Međutim, sve hrvatske vlade znaju za to i sve se ponašaju ovako kao i sada gospodin Plenković, a to je „diplomatski“ ne zainteresirano!
  Kao ekonomist već godinama nastupam u hrvatskoj javnosti i otvoreno sugeriram kako je Hrvatskoj potreban ozbiljan „bailout“ program! To je program u kojemu bi vodeće insolventne dioničke tvrtke bile dokapitalizirane novcem države!
  Dakle, tvrtke tipa dioničkih društava sa finacijskim problemom insolvetnosti, pa bi one izdale dodatne naklade svojih dionica i njih bi država otkupila po nominalnoj cijeni. Dakle onoj koja bi bila naznačena na dionici, a nikako ne na burzi, jer bi to samo dovelo do kolapsa dionica na burzi, pa čak i sam zagrebačke burze. Nakon toga predstavnik države bi bio dobio mjesto u NOVOM poslovodnom odboru! Predstavnik države bio bi i u nadzornom odboru. Oni bi skupa nadgledali poslovanje i korištenje novca iz dokapitalizacije, kako ne bi bilo pronevjere novca!

  Novi poslovodni odbor morao bi uraditi program restrukturiranja poslovanja i utvrđivanja novih strateških poslovnih ciljeva! Samo tako bi te tvrtke bi uspjele opstati i nastaviti poslovanje sa uspijehom!
  Za hrvatsko gospodarstvo potreban je ukupni iznos za bailout program minimalno 100 milijardi Kuna po mojim izračunima! Naravno, ne bi taj novac sav ušao odmah u promet, nego sukladno dospijećima isplata financijskih obveza.

  Kako ne bi došlo do naglog uvećanja novčane mase, potrebno je privatizirati određene dioničke tvrtke koje su danas u vlasništvu države. Točnije njihove dionice bi bile prodane inozemnim investitorima. To bi omogućio priljev Eura, što bi bila protuteža uvećanju novačne mase Kuna! Time se ne bi drastično urušio valutni tečaj Kune. Naravno, valutna klauzula bi morala biti dokinuta!

  Sadašnji trenutak za ovakav program je IZVRSTAN, jer je EU suočena sa rastućom inflacijom zbog rasta novčane mase Eura unutar EU, pa samim time i padom kupovne moći Eura! Ovakav program dokapitalizacije sproveo bi se u dogovoru sa NHB-om i posebni novčani iznosi bi bili omogućeni. Kroz nekih 3 do 5 godina, nakon financijske konsolidacije tih poduzeća, država bi postupno prodavala te dionice na burzi, kažem postupno, kako ne bi nagla ponuda tih dionica srušila njihovu burzovnu cijenu!

  „Neokomunistički“ pristup sa jamstvima ne može pomoći, jer jamstva samo donesu nagle isplate iz proračuna, ali bez ikakvog programa financijskog i poslovnog restrukturiranja. Sa druge strane, ništa se ne promjeni u poslovodnim odborima takvih tvrtki, pa te iste nesposobne osobe i dalje vode tvrtku! Nikakvi „novi“ krediti ne pomažu, jer su sve insolventne tvrtke kreditno PREZADUŽENE!

  Nikakva „predstečajna nagodba“ ne može poboljšati situaciju insolventnim tvrtkama, pa ni Agrokoru, jer su već brojne male i srednje hrvatske tvrtke već bankrotirale zbog Agrokora i tvrtki tog tipa, odnosno financijskih „propalica“! Veliki dio dugova Agrokora vezan je prema inozemstvu, točnije Rusiji i zato nas je ruski veleposlanik obavijestio o Agrokoru!
  Agrokor se ne može pustiti propasti, ma koliko bilo opravdani i ne opravdani prijepori prema Ivici Todoriću! Razina ekonomskog značenja i odgovornosti Agrokora i svih njegovih poslovnih partnera viša je od tek pukog odnosa prema jednoj osobi!
  Uostalom odlazak Ivice Todorića iz Agrokora nije više uopće upitan, ovo je njegov osobni poslovni kraj!
  Treba opstati Agrokor i desetine tisuća zaposlenih na svojim poslovima! Veća sada su mogle biti izdane nove dionice za sve ne isplaćene porezne obveze Agrokora i time otvoriti vrata za što bržu smjenu Todorića, uspostavu novog poslovodnog odbora i postavljanja predstavnika države u njoj! Nikakva Plenkovićeva „smirenost“ ne može ovdje pomoći, jer će kolaps Agrokora teći jako brzo!

  Spomenutim modelom bailout programa, američka država spasila je korporacije Ford, GM i Chraylser, a njihove financijske dubioze bile su preko 1000 puta veće nego iznos BDP-a Hrvatske!

  Na koncu još nešto, pomoći od Brisela neće biti, stoga gospodine Plenkoviću što se čeka!?

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Dr Janjiček: Zašto moramo hitno graditi LNG terminale!?


  dr janjiček 800_440

  Hrvatska je suočena sa mogućnošću rasta cijene plina. Gotovo je panika zavladala u Hrvatskoj Vladi i javnosti. Poskupljenje koje novinstvo najavljuje je visoko, a hoće li se poskupljenje plina dogoditi i kada to nitko ne zna.

  Naravno, bivši ministri iz Milanovićeve vlade likuju i pojavljuju se u televizijskom i novinskom prostoru doslovce svakodnevno. Sadašnji ministar financija, te ministrica gospodarstva i konačno sam Hrvatski premijer najavljuju kako neće biti promjene cijene plina. Stalno se spominju i promjene u svezi ponude plina u Hrvatskoj kroz liberalizirano tržište i gotovo uvijek se spominje „LNG terminal“. Sa spomenutim „terimnalom“ se „razbacuje“ sve vrijeme, a vrlo je upitno znali uopće hrvatska javnost što je to i kakva je svrha toga!?
  Stoga za razumijevanje promjena na tržištu prirodnog plina u Europi i svijetu, pa samim time i položaj Hrvatske, treba barem reći o kakvom se plinu radi.
  Američki tehnolozi uspjeli su stvoriti novi proces proizvodnje plina iz naftnih škriljeca. Presiranjem škriljaca stvara se nafta, a dodatnim termičkim obradam se stvara tzv. „sintetitzirani“ plin u prvoj fazi proizvodnje. Taj sintetirzirani plin se miješa sa vodikom i ugljičnim monoksidom, a oni se tvore iz prirodnog plina djelomičnom oksidacijom sintetiziranog plina, čime se odstranjuju nečistoće iz takvog plina. Dakle dobija se posve čisti plin, što nije slučaj sa naravnim plinom iz središta zemlje. U drugoj fazi proizvodnje čini se pretvorba sintetiziranog plina u tekući ugljikovodik. Takav tekući plin doima se poput voska na sobnoj temperaturi. U zadnjoj trećoj fazi proizvodnje krekingom i izomerizacijom stvara se molekularni lanac koji stvara tekuća goriva sa željenim svojstvima. Ovakav oblik proizvodnje istodobno donosi visoko kvalitetni dizel, kerozin i automobilsko ulje za podmazivanje strojeva u automobilima.
  Ovo je doista revolucionari način proizvodnje prirodnog plina i ostalih tekućih goriva, pa jednostavno je omogućio masovni rast ponude plina na svjetskom tržištu. No, ovaj način proizvodnje prirodnog plina pružio je dvije pogodnosti.
  Prva, plin se poput nafte može tankerima transportirati iz bilo kog dijela svijeta u bilo koju državu. U tu svrhu potrebno je samo u velikim lučkim gradovima izgraditi priključke (terminale) za istovar dopremljenog tekućeg plina, koji se na dalje transportira plinovodom ili kamionima. Dakle ti priključci za istovar plina iz tankera su LNG terminali, ili u izravnom prijevodu to su terminali za prijem tekućeg naravnog plina.
  Druga pogodnost je ta što se ovakvim načinom proizvodnje plina znatno uvećala ponuda na svjetskom tržištu, a što je izravno doprinijelo padu cijene plina po prostornom metru. Upravo ta činjenica pogodila je financijski Rusiju i njezina cara Putina, koji se OSOBNO obogatio upravo na prodaji ruskog nacionalnog plina.
  Ono što je bitno isto tako istaći jeste činjenica gdje su potrebe za iznalaženjem podzemnih rezervi prirodnog plina sada puno manje. Kada je u pitanju EU, ali i čitava Europa, oko proizvodnje plina postoje još ozbiljni prijepori kako se odnositi prema ruskom plinu i plinu iz drugih država u blizini Rusije..
  Naime već je svima poznat tzv. „južni tok“ plinovoda koji ima doista dvije opcije. Jedna je snabijevanje plinom iz Rusije, točnije iz Beregovaye pa preko Crnog Mora u Bugarsku, pa tim tokom u Srbiju, te na sjever u Mađarsku i u Austriju. Druga opcija je iz Azerbajdžana na obali Kaspijskog jezera, preko Turske i onda dalje u Italiju jednim svojim krakom i drugim preko Srbije u Mađarsku, pa u Sloveniju i Austriju na koncu. BiH i Hrvatska doista nisu bile zamišljene u tim planovima.
  Problemi postoje kod obje opcije plinovoda. Prije svega je pitanje isplativosti ovih plinovoda. Naime, ovako dugi plinovodi su s visokoim troškovnicima izgradnje, stoga se grade na dugi rok! To znači da bi ovi plinovodi zasigurno trebali postojati za narednih sto godina! Radi se o velikim ulagačkim pothvatima, a čija je isplativost mogućna samo na jedan dulji niz godina.

  To samim time znači kako rezerve plina moraju biti dostano velike za tako dugi niz godina! Ruske rezerve plina su istina dostane za narednih 100 godina. Međutim, nakon agresije Rusije na Ukrajinu i ruske otvorene prijetnje EU iskapčanjem dovoda plina, ovaj projekt je u potpunosti mrtav projekt za zemlje EU! Ne može i ne želi nitko započinjati izgradnju ovakvog plinovoda u uvjetima kada je u Rusiji lako moguć ponovni dolazak nekoga poput Putina i nakon samog Putina i koji bi zbog svoje hegemonističke agresivne ludosti jednostavno iskapčao plin korisnicima. Isto tako, moguća je i dodatna prijetnja i ucjena kakvu je doživjela Ukrajina, a po kojoj je Rusija naplaćivala plin za 1 prostorni metar po čak pet puta višoj cijeni od one za EU! Upravo tako nešto je je moguće da se dogodi i samoj EU! Zato je ruski plin kao opcija u potpunosti izvan bilo kakvog razmatranja za EU.
  Druga opcija snabdjevanja plinom je iz Azerbajdžana. Međutim, tu se također pojavljuju problemi. Prije svega naravne rezerve plina u Azerbajdžanu su manje nego one u Rusiji, pa je vrlo upitna isplativost izgradnje plinovoda! Drugo, sve i kada bi rezerve plina bile više, Azerbajdžan je zemlja blizu Rusije i Gruzije. Rusija posve otvoreno iskazuje teritorijalne pretenzije prema tim državama, a u Gruziji je vodila i agresivni rat te okupirala trećinu njezina teritorija.
  Zato je doprema plina do LNG priključaka znatno prihvatljivija za EU kao opcija održavanja stabilne ponude plina na tržištu. Izbjegavaju se prijetnje i ucjene kako sadašnjeg, tako i nekog budućeg Putina iz Rusije koji bi zasjeo na vlast u Moskvi.
  Danas u EU postoji 22 LNG priključaka. Najbliži Hrvatskoj su u Italiji, a od toga je jedan na Jadranskom moru, a tri druga na Tirenskom moru, odnosno zapadnoj obali Italije. Hrvatska bi izgradnjom tog jednog LNG priklljučka mogla biti važan snabdjevač plinom ne samo tržišta u Hrvatskoj već i čitave središnje Europe. Naime, Hrvatska bi mogla snabdjevati preko svog LNG priključka Sloveniju, Mađarsku, Češku, Slovačku i južni dio Njemačke kao Bavarsku i Baden Wurttemberg oblast, jer im je zemljopisna najbliža i samim time troškovi dopreme bi bili najniži.
  Ako se sada uzmu u obzor i rezerve naravnog plina u hrvatskom dijelu Jadrana, onda se dobija potpuna slika mogućnosti Hrvatske za uklapanje u ponudu plina čitavoj EU. Hrvatska ima jasnu mogućnost ostvarenja visokih prihoda i dobiti za INA-u i čitavu državu Hrvatsku. Posve je jasan i ekonomski učinak LNG priključka i proizvodnja vlastitog plina iz Jadrana, što bi za sigurno uvećalo i zaposlenost i ojačalo INA-u na tržitu EU. Interes EU za LNG priključkom u Hrvatskoj postoji jasno, ali možda još i više i za plinom iz hrvatskog Jadrana. Naravno pitanje koje se postavlja samo po sebi je što će Hrvatska učiniti!? Hoće li uopće izgraditi taj LNG priključak i hoće li započeti sa korištenjem naravnog plina iz Jadrana?
  Odgovor na to pitanje sigurno će potresati čitavu hrvatsku državu, jer će Rusija ustrajavati preko svojih lobista da se LNG priključak ne radi nikako, a još manje koristiti plin iz Jadrana!

  Koristi će se „stravična stručna“ objašnjenja kako će svi Hrvati „pomrijeti“ izgradnjom LNG priključka zbog „ekološkog onečišćenja“! Dok će korištenje plina iz Jadrana biti sotonizirano, jer će „turisti gledati platforme sa obale Jadrana dok se brčkaju u moru“!
  Upravo takva stajališta će se svoditi na to kako je najbolje koristiti SAMO plin iz Rusije! Trebalo bi biti sada valjda jasno i zadnjem bedaku iz hrvatskog puka, tko doista stoji iza zaustavljanja gradnje LNG priključka i korištenja plina iz Jadrana.

  Trebalo bi biti jasno i zbog čega su bili plaćani troškovi političke predizborne promidžbe određenim strankama i političarima novcem iz Rusije! Isto tako bi moralo postati jasno i zbog čega Putin „iznenadno“ brani INA-ine naftne poljane u Siriji! Jasno, sve je to jedan te isti instrumentarij od ruskog cara Putina.

  Zato mora biti jasno svim Hrvatima, hrvatski plin nije problem za Hrvatsku, već riješenje hrvatskih ekonomskih problema!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Dr Janjiček: ZAŠTO JE DOŠLO DO SLOMA EKONOMSKOG GLOBALIZMA I GDJE JE TU HRVATSKA.


  dr janjiček 800_440
  Izlazak Britanije iz EU, te dolazak Donalda Trumpa na vlast u SAD označio je doslovce slom globalizma ili barem onakvog kakav je do sada bio. Globalizam u ekonomskom smislu utemeljen je na tzv. ekonomskoj teoriji “komparativnih prednosti”, odnosno komparativnih troškova. Naime, po toj teoriji svaka država treba nastojati učiniti svoju ekonomsku posebnost na vanjskom tržištu tako što će se usredotočiti na ponudu robe iz onih gospodarskih sektora koji imaju relativno niže troškove proizvodnje u usporedbi sa nekim drugim sektorima. Sa druge strane, svaka država treba uvoziti onu robu gdje ostvaruje relativno više troškove proizvodnje u nacionalnom gospodarstvu od inozemnih.

  Sukladno spomenutoj teoriji, kroz niz godina bi svaka država u gospodarskom smislu mogla napredovati, ukoliko se pridržava principa slobodne trgovine. Tada bi samo i jedino visina troškova proizvodnje utjecala na tržišni uspjeh tvrtki iz različitih država. Tvrtke iz svake države bi se specijalizirale i ravnoteža u vanjskoj trgovini bi se uspostavila, prije ili poslije sama po sebi.
  Međutim, stvari se nisu tako odvijale, niti je bilo šanse. Ono što je najčešća greška i običnih ljudi i nacija, pa i teorija na koncu, jeste vjerovanje kako najbolja opcija ima najveće šanse za uspjeh. Tako je od prilike i ova teorija. Stoga treba pogledati što je greška u spomenutoj teoriji kroz EU i SAD.

  Prije svega, one države koje su još u doba EEZ imale suficit u vanjskotrgovinskoj bilanci i ostale su sa suficitom i još više uvećale svoj suficit sa uspostavom EU. Daljnji rast suficita nastavio se i s uspostavom novčarske unije! Tako je sa Nizozemskom, Belgijom, Luxemburgom, Danskom, Švedskom, Njemačkom. Jedna Španjolska je do primitka u članstvo EEZ imala uravnoteženu vanjskotrgovinsku bilancu, a nakon toga nagli rast deficita. Gotovo istovjetna situacija je i sa Portugalom. Vanjska zaduženost ovih zemlja imala je eksplozivni rast posebice iza 2000. godine.

  Za razliku od Španjolske i Portugala, Finska je doživjela određeni uspjeh ostvarivši suficit od polovice 90-ih godina do 2008. godine, a nakon toga je samo golemi deficit i vanjska zaduženost je ne milosrdno rasla posebice od 2006. godine. Francuska je ostvarivala ravnotežu u vanjskotrgovinskoj bilanci do konca 80-ih, pa doživljava određeni suficit tijekom 90-ih godina. Od tada snažni rast deficita u tisućama milijardi eura! Italija ostvaruje suficit u vanjskoj trgovini, ali rast vanjske zaduženosti Italije daleko nadmašuje sve vanjskotrgovinske suficite zbog rasta javnog duga talijanske države. Poljska je od 2001. godine imala samo deficit u vanjskoj trgovini i tek nakon 2008. godine uspostavlja nekad suficit i nekad deficit, ali je deficit puno češći i u puno višim iznosima. Nakon 2001. godine, vanjski dug Poljske drastično raste i kreće se između 350 i 400 milijardi eura!

  Ako se sada pogledaju vanjsko trgovinska kretanje između EU i Kine, onda je kineski izvoz u EU gotovo duplo veći od izvoza EU u Kinu! SAD sa Kinom isto ima ogroman deficit, a vrijednost uvoza iz Kine je 4 do 5 viša od izvoza SAD u Kinu!

  Veliki broj tvrtki preselilo je svoju proizvodnju iz SAD i EU u Kinu! Ogromni broj poslova u EU i SAD-u jednostavno je ugasio. Srednji sloj u SAD i EU se doslovce topi poput svibanjskog snijega. Europljani i Amerikanci sve su ne zaposleniji i sa sve nižim prihodima i posljedično tomu životnim standardom. Jeftina i nekvalitetna roba iz Kine najtraženija je roba na tržištima SAD-a i EU. Krug siromaštva se nemilosrdno uvećava. Samo u SAD i Kanadi se sraz prihoda između siromašnih i bogatih pogoršao na razinu 1:400, a samo 20 godina u nazad bio je 1:180!!!

  Sustav slobodne trgovine donio je masovno gašenje određenih poslova, ali ne i nastanak novih poslova, što zagovara teorija! Jednostavno samo je došlo do preseljenja tvrtki i poslova iz EU i SAD u Kinu! Unutar same EU nije se dogodilo preseljenje tvrtki i poslova, jer su troškovi preseljenja unutar EU previsoki. Radi se i o malim razdaljinama, pa ne može biti veće uštede u troškovima transporta robe. Iako je radna snaga jeftinija u Rumunjskoj, Bugarskoj, Mađarskoj nego u Njemačkoj, tvrtke iz Njemačke se nisu preselile u spomenute zemlje! Razvijene države EU su zadržale i još uvećavale svoj suficit u vanjskoj trgovini, ali time i zadržale zaposlenost u okviru granica vlastite države.

  Niski troškovi radne snage u Kini učinili su preseljenje poslova i tvrtki iz EU u Kinu, ali ne i iz Kine u EU! Nove tvrtke se nisu otvarale u EU, niti je došlo do nastanka novih poslova za radnu snagu! SAD su prošle slično, kako sa preseljenjem poslova iz SAD u Kinu tako i Mexico! Tako su sve te tvrtke koje su svoju proizvodnju preselile u Mexico, nastavile tu robu prodavati na tržištu SAD, ali se sada bilježi kao izvoz Mexica u SAD!

  Unatoč tomu što je došlo do rasta BDP-a u Mexicu, to nije doprinijelo rastu potražnje za robom iz SAD koja je uglavnom luksuznija, a što se sukladno slobodnoj trgovini moralo dogoditi! Rast BDP-a odlio se na račune 2% meksikanaca! Rast kineske potražnje za uvozom visokokvalitetne i tehnološki napredne robe iz SAD i EU se događa, ali puno sporije od rasta izvoz iz Kine u SAD i EU. Sustav slobodne trgovine jednostavno je zakazao i u ovom segmentu, unatoč suprotnim očekivanjima!

  Zaštita okoliša do sada je uglavnom bila usredotočena na razvijene države svijeta, dakle EU i SAD poglavito. Međutim, glavna onečišćenja zraka i vode dolaze iz Kine i Indije! Obje te države uopće ne zanima ekološko stanje, niti nastanak ogromne količine otrovnih plinova, takozvanih “zelenih plinova”! Ne zanima ih ni zagađenost mora, a još manje ograničenja u lovu ribe i plodova mora iz Pacifika i drugih oceana! Ne troše niti lipe u tu svrhu! Kinu i Indiju i ne zanimaju ni rast oboljelih u vlastitim državama, jer im je natalitet i onako previsok! Stoga rast smrtnosti i broja oboljelih u njihovim nacijama gleda se kao “blagodat”, jer niti jedan program ograničenja rasta nataliteta nije ostvario uspjeh!

  Ne treba zaboraviti niti brojne “offshore outsourcing” tvrtke koje izvoze robu finalne proizvodnje u SAD i EU! “Offshore” tvrtke nemaju stalno sjedište tvrtke i najveći broj njih ne plaća porez nigdje nikomu! Vlasnici spomenutih tvrtki su najčešće politički moćnici koji grade svoje osobno bogatsvo na gospodarskoj propasti svojih nacionalnih država. No, kako države više nisu države nacija, nego “građana”, sad države pripadaju “svima” koji bio kako dograbe potvrdu o državljanstvu. Bilo kao socijalni slučaj ili kao terorista ISIL-a, ili kao uvaženi kriminalci! Javnost sve to proguta u “ambalaži” fotografije nekog “raspalakanog djeteta”, ili “uplakane udovice”, “izgladnjelog starca”! Stoga politički moćnici u svojim državama nemaju nikakve emocije prema narodu države kojom vladaju, jer tom narodu ni ne pripadaju!

  Konačno, odogovor na pitanje zašto nestaje srednji sloj u razvijenim državama! Zašto taj srednji sloj postaje u biti SIROMAŠNI sloj puka u SAD I EU!?

  Vlasnici kapitala, dakle oni koji imaju ozbiljnije iznose u dioničkom kapitalu multinacionalnih korporacija, ostvaruju sve veće i veće iznose dividendnog prihoda od dionica! Rast dividendi posljedica je već spomenutog rasta profita korporacija! Profiti korporacija rastu sve više, jer se sele u države gdje su troškovi radne snage jako niski! Rashodi tih korporacija padaju, a istodobno korporacije ostvaruju se sve veći ukupni prihod zbog rasta potražnje prodajom jeftine i nisko kvalitetne robe u SAD i EU! Isto tako, troškovi ekološke zaštite ili ekološke rente NE postoje u Kini i Indiji! Stoga profit multinacionalnih korporacija ostaju netaknut u svom beskonačnom rastu.

  Unatoč svim prosvjedima protiv nove ekonomske politike Donalda Truma, ali skrb o nacionalnom gospodarstvu u smislu zaštite od vanjskih utjecaja jedini je mogućni oblik gospodarskog opstanka. Posve je ispravno nastojanje Donalda Trumpa na povratku američkih tvrtki unutar granica SAD!

  Stoga kada Tusk plačljivo poziva na “jedinstvo” EU, onda je to doista samo bespomoćno jadikovanje i ne razumijevanja problema EU! Ideja utemeljenja EU je na slobodnoj tržišnoj utrci koja donosi korist za sve članice jednostavno je besmislica! Tržište je to koje stvara pobjednike, a druge gubitnike. Bez gubitnika nema pobjednika i stoga koristi za sve nikad ne može biti, kako unutar EU, tako i na svjetskoj razini!

  U kontekstu svega gore spomenutog treba sada pomisliti na Hrvatsku i pitanje će samo poteći. Hrvati, zašto ste masovno apstinirali na referendumu o članstvu u EU!? Zašto ste time pustili da vas glupa politička bagra članstvom Hrvatske u EU masovno odgura do autobusne postaje s praznim koferom, da nastavite biti siromašni, ali ovaj put kao stranci!

  HRVATSKA STRANKA PRAVA
  Dr. Tihomir Janjiček

 • Dr Janjiček: Vujčić ni vlastitu ženu nije uvjerio da ne uzme kredit u “švicarcima”. Toliko o njegovoj stručnosti.


  dr tihomir janjiček glas slavonije

  Nije dugo prošlo od nastupa dr. Šonje u hrvatskoj javnosti s pričama o „korisnosti“ odbacivanja nacionalne valute kune i uvođenja eura u Hrvatskoj. Sada je nastupio i sam guverner HNB-a Vujčić. Prilično je to iznenađujući čin guvernera HNB-a, jer se ni u puno težim situacijama nije pojavljivao u javnosti. U vrijeme problema sa tečajem švicarskog franka i dužničke krize,  guverner Vujčić bi se provodio na skijanju, pardon na „važnom savjetovanju“ u svjetski poznatom skijaškom odredištu.

  Bilo kako bilo, guverner s puno optimizma uvjerava hrvatsku javnost na HRT-u u „veliku“ korist od uvođenja eura za Hrvatsku. Od te silne „koristi“ guverner HNB-a naveo je samo dva čimbenika, jedan nestanak tečajnog rizika i druga je niže kamatne stope.

  Problem tečajnog rizika koji je spomenuo guverner Vujčić je u suštini rizik fluktuiranja tečaja eura, a ne kune! Hrvatska tečajna politika kakvu vodi guverner HNB-a je politika „naljepnice“! Naime, Kuna je u tečajnom smislu samo naljepnica eura, te svaka promjena tečaja eura, istodobno znači i promjenu tečaja kune.

  Problem je naravno jednostavan, tečajna politika eura vodi se radi ekonomskog interesa država unutar Eurozone i u tomu posve dominira ekonomski interes Njemačke prije svega!

  Kada je tečaj Eura započeo naglo slabljenje prema Franku, isto tako je slabio i tečaj kune prema franku, mada kuna nije imala nikakve izravne veze sa tečajem franka. Drugim riječima, Hrvatska u cijelosti, kako gospodarstvo tako i široki puk, svi su prošli kroz dužnički kaos, zbog lošeg vođenja tečajne politike eura od strane Europske Središnje Banke! Treba reći i to, sve i da Hrvatska već ima euro, to nikako ne znači kako se krediti vezani za tečaj franka ne bi pojavili u Hrvatskoj! To je uostalom potvrdio i sam guverner Vujčić, spominjući iz prošlosti primjer Finske.

  Sa druge strane, guverner Vujčić navodi kao doista najveću dobit za Hrvatsku treba vidjeti u padu kamatnih stopa s ukidanjem kune u Hrvatskoj. Takva tvrdnja odmah natjera svakog pogledati na kojoj su razini kamatne stope u zemljama eurozone.

  Dakle, ako se pogledaju izvješća EU o kamatnim stopama na odobrene kredite unutar eurozone, onda se doista može uočiti vrlo veliko šarenilo u visini kamatnih stopa. Podaci koji su niže prezentirani o visini kamatnih stopa su iz prosinca prošle godine.

  Tako recimo Njemačka ima 0.89% kao jedina sa stopom ispod 1%. Dok tri druge države imaju između 1% i 2%, a to su Nizozemska 1,4%, Belgija 1,95% i Slovačka ima 1,99%. Države sa kamatnom stopom iznad 3% su Irska 3,25% i Austrija 3,80. Zatim, Francuska ima 4,5% i Malta 4,99%! Interesantno je da kamata na odobrene kredite u Grčkoj iznosi 5,25%, a u Sloveniji 5,80%.

  Međutim, treba spomenuti i one države, koje mada imaju euro kao svoju valutu, imaju i kamatne stope iznimno visoke. Tako recimo Latvia ima 11,99%, a u Estoniji se kamatna stopa na kredite kreće od 15% do 24% i uopće nije stabilna, ali je i jako visoka! Finska ima kamatnu stopu od 8%.
  Dakle, guvernerova priča o tomu kako su svugdje unutar eurozone kamatne stope jako niske, osim u Hrvatskoj, pa će kamatna stopa u Hrvatskoj odmah pasti s ukidanjem kune, jednostavno ne odgovara istini.

  Guverner je spomenuo kako ne razumije i zašto je kamatna stopa u Hrvatskoj relativno visoka, unatoč tomu što eskontna stopa, dakle ona stopa koju HNB naplaćuje „hrvatskim“ komercijalnim bankama iznosi 0,5%. Kamatna stopa na kredite u Hrvatskoj je oko 7%. To samo govori koliko komercijalne banke doista uzimaju ozbiljno i HNB i guvernera.

  U većini država, komercijalne banke se orijentiraju prema središnjoj nacionalnoj banci u vođenju svoje politike kamatne stope. Jasno se spoznaje potpuno stručno odsustvo guvernera od monetarnih i gospodarskih kretanja u Hrvatskoj.

  Interesantno je i to što je guverner HNB-a spomenuo kako nije imao načina obuzdati u prošlosti kredite vezane za tečaj franka! To je doista posve NE istina. Naime kreditna politika HNB ima instrumente s kojima se mogla ograničiti kreditna ekspanzija kredita vezanih za tečaj franka, a u te instrumente spadaju gotovinsko učešće, duljina otplate, maksimalno dopušteni iznos, zabraniti odobravanje jamstvenih ili lombardnih kredita, gdje se isplata jamči sa vrijednošću stana ili kuće dužnika.

  Naime, HNB u svojoj kreditnoj politici može zahtjevati visoki postotak obvezatnih pričuva na odobreni kredit vezan za tečaj franka, a to se prema dužnicima iskazuje kao gotovinski polog za odobrenje kredita. Mogla se utvrditi i niska gornja granica iznosa kredita vezanog za tečaj franka. Moglo se i zabraniti odobrenje kredita vezanih za franak ukoliko se kao jamstvo koristi stan ili kuća dužnika. Rokovi otplate kredita vezanih za tečaj franka također su mogli biti kratki! Dakle doista postojalo je i postoji pregršt instrumenata kreditne politike koje je guverner Vujičić valjda „zaboravio“ koristiti.

  Doznali smo na žalost od guvernera i to kako je „jadan“ bio bespomoćan u uvjeravanju premijera i ministara financija u visoku rizičnost kredita vezanih tečajnom klazulom prema franku. Moram priznati da u tu izjavu guvernera Vujčića u potpunosti vjerujem i da je iz čitavog razgovora koji je guverner Vujčić imao na HRT doista najvažnija.

  Naime, kada hrvatski guverner javno prizna, kako čak niti vlastitu suprugu nije bio u stanju uvjeriti u vlastitu stručnost i odvratiti je od uzimanja kredita vezanog za tečaj franka, onda svima u Hrvatskoj mora biti jasno kakvog guvernera ima!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • HSP: Hrvatska treba odustati od “NITRATNE DIREKTIVE” jer je štetna za naše poljoprivrednike.


  HSP POVJERENSTVO ZA SELO I POLJOPRIVREDU TABLA

   

  Nakon brojnih dopisa i kritika poljoprivrednika, ta apela da se nešto poduzme Povjerenstvo HSP za selo i poljoprivredu nije moglo a da se javno ne oglasi na još jednu štetnu direktivu EU-a. Radi se o tkz. “NITRATNOJ direktivi“ koju je Hrvatska preuzela kao stečevinu EU i pretočila je u jedan od svojih pravilnika.

  Ona je našim poljoprivrednicima nanijela  samo probleme i štetu, a veliki broj poljoprivrednika nagnala da odustanu od proizvodnje. Ono što je poražavajuće većinom se radi o manjim poljoprivrednicima.

  Nitratnom direktivom se ograničava unos i mineralnog i stajskog gnojiva po jedinici površine.  Uz nju i jedan veliki novčani izdatak za naše poljoprivrednika bilo je uređenje gnojnica, odnosno spremnika stajskoga gnojiva. Stajski gnoj bilo je potrebno zbrinuti u spremnike kapaciteta dovoljnog za šestomjesečno razdoblje, a viškove obavezno zbrinuti za preradu u bioplin, kompost ili na neki drugi način što je opet dodatni trošak i namet za poljoprivrednika.

  Hrvatska u prve četiri godine od pristupanja u EU može koristiti 210 kg dušika po hektaru i 170 kg dušika nakon prvog četverogodišnjeg razdoblja. Ove godine se navršava četiri godine članstva u EU, te će naši poljoprivrednici moći utrošiti od ove godine samo 170 kg po hektaru.

  Ono čega se mi u Povjerenstvu HSP-a pribojavamo je da će naši poljoprivrednici od ove godine imati manje prinose i logički je da će biti nekonkurentni. To znači da će biti u gubitku što bi moglo prouzročiti ove godine novi val zatvaranja poljoprivrednih gospodarstava, šro opet vodi do totalnog raspada, nestajanja i ono malo hrvatskih poljoprivrednika.

  Hrvatska stranka  prava  postavlja pitanje kome trebaju takvi propisi koji idu na štetu našim poljoprivrednicima?

  Odgovor je jasan, pogodovanje stranim proizvođačima, što je za nas izdaja nacionalnih interesa RH. Stoga bi naša vlast trebala voditi brigu i primjenjivati samo one zakone i propise EU koji štite našeg poljoprivrednika. Iskustva poljoprivrednika nam govore da bi trebalo pravilnik ukinuti i stanje vratiti onom prije ulaska u EU.

  Povjerenstvo HSP za selo i poljoprivredu
  Tihomir Grdinić,član povjerenstva

 • Pogled iz Kanade: “Ne uvodite euro ni za živu glavu”!


  dr janjiček 800_440Hrvatska je od 2000. godine bila gurana u „euro-atlanske integracije“. To je postavljeno kao „nacionalni interes“ svih političkih stranka! Taj nacionalni interes sastojao se od članstva u NATO i EU.

  Punih 13 godina godina se ustrajavalo na tom članstvu u „euro-atlantskim integracijama“. Na tom putu, Hrvatska je morala „progutati“ uhićenja NEVINIH hrvatskih generala, a „uspješno“ izvršenje uhićenja je objavljeno „slučajno“ u Beogradu od Carle Del Ponte! Hrvatska je tada na licu mjesta odmah i zaprimila „iskrene čestitke“ od četničkog vrhovništva u Srbiji! Hrvatska je morala „progutati“ i prvostupanjsku presudu svojim generailma! Nakon nekoliko godina, hrvatski generali su posve OPRAVDANO oslobođeni! Sve su to bili „važni“ EKONOMSKI „kriteriji“ članstve u EU!

  No, kada se govori o ekonomskom smislu uvjeta za članstvo Hrvatske u EU, tu su stvari puno drugačije. Hrvatska je morala otvoriti svoje tržište za inozmene tvrtke koje žele nastupiti na hrvatskom tržištu. Posebice onima iz poljoprivrede i prehrambene industrije i dati im neograničenu mogućnost prodaje inozemne jeftine i kontaminirane prehrambene robe!

  Sa druge strane, nestali su hrvatski proizvođači zdrave hrane, ali sa troškovnicima koji su nešto viši od uvozne prehrambene robe. No, ono što hrvatskoj javnosti nikad nije otvoreno rečeno, uvijek je proizvodnja zdrave hrane skuplja od kontaminirane.. Hrvatska državna ministarstva morala su uvijek kontrolirati kvalitetu uvežene prehrambene robe, ali to nisu činila kako bi se dodvorila „svetoj“ EU u svrhu što bržeg članstva Hrvatske u EU.

  Ta navika ostala je i do danas.Tako je Hrvatska tijekom „približavanja“ članstvu u EU pravila godišnje 7-8 milijardi eura vanjskotrgovinskog deficita i posljedično akumulirala ogromni vanjski dug. Domaći proizvođači posve su bankrotirali, a onda i napustili Hrvatsku. „Ogromni“ novčani iznosi u „fondovima“ EU koji su obećavani, na koncu se uspostavilo da nisu baš tako izdašni i previše su birokratizirani. Tako je puno više uplatila Hrvatska u EU u obliku članarine, nego izvukla novca iz EU fondova!

  Vrhunac svega je bio podmetanje Hrvatskoj kredita sa valutnom klauzulom prema tečaju franka! Svrha je bila izvlačanje novca iz Hrvatske kako bi brojne inozemne komercijalne banke smanjile svoje financijske dubioze i u tomu su uživale podršku svojih vlada! Dok su druge države članice EU preko svojih središnjih nacionalnih banaka upozoravali svoje državljane ne uzimati takve kredite, a negdje ih i zabranjivali, u Hrvatskoj su masovno dopuštani.

  Hrvatski guverneri Vujčić i Rohatinski bili su „MUMIJE“ i dopuštali inozemnim komercijalnim bankama činiti što god požele u Hrvatskoj! Zasigurno razlog treba tražiti u nastojanju hrvatskih političara onog već spomenutog jadnog dodvoravanja EU kako bi Hrvatska što brže postala članica EU.

  Hrvatska je na žalost opet suočena sa „novim“ istupima domaćih ekonomista! Nastoji se „argumentirano“ objasniti hrvatskoj javnosti, kako je „spas“ za Hrvatsku uvođenje Eura u novčarsko poslovanje i samim time dokinuće Kune kao nacionalne valute.

  Jedan naš uvaženi ekonomista, dr. Šonje je prije nekoliko dana upravo  time zamarao  hrvatsku javnost sa ne izrečenim „argumentima“ o prijekoj „potrebi“ za dokinućem Kune. Koristio se i netočnostima! Stoga ću samo u nekoliko natuknica ponovno reći zbog čega je ukidanje Kune besmislica!

  Prije svega podsjetit ću sve i svog kolegu Šonje na trenutak kada je utvrđen stvarni iznos financijske dubioze Grčke i dubioza je bila puno teža nego se navodno očekivalo. Tada je Njemačka željela izbaciti Grčku iz euro zone. Odnosno, prinuditi je na povratak na Drahmu.

  No, francuski predsjednik ih je odgovorio i predočio da je to jednostavno nemoguće! Onda se u ljeto 2015. godine ušlo u teške pregovore EU i Grčke oko njezina financijskog spašavanja. Tada je Grčka vlada željela uvesti Drahmu i to je bila vrlo ozbiljna namjera, ali su i oni odustali, jer su se suočili sa istom spoznajom kao i Njemačka, to je nemoguće!

  Zašto je ne moguće, logično je pitanje?
  Zato što države koje su prezadužene, onog trenutka kada su uvele Euro kao valutu, sve su svoje dugove preračunali u Euro. Praktično sav novac koji imaju od tog trenutka nije njihov, zbog deficita koji su unijeli! Izbjegavanje bankrota u takvim državama se svodi samo na upravljanje financijama u smislu prilagodbe priljeva novca sa dospjećem plaćanja različitih financijskih obveza. Kada bi se u takvoj situaciji u nekoj državi pokušalo sa uvođenjem nacionalne valute isto bi bilo nemoguće.

  Naime, kako utvrditi početni tečaj te „nove“ nacionalne valute, kada doslovce ta država ima opći manjak novca! Sav novac što se nalazi u optjecaju praktično ne pripada toj državi, jer ona ima DUG, odnosno GUBITAK! Dakle, svaki Euro u banci i prometu jednostavno nije novac te države, već dug!

  Za funkcioniranje nacionalne valute potreban je iznos novčarskih pričuva u nacionalnoj i inozemnoj valuti. Kako utvrditi početni iznos tih pričuva, kad baš svaki cent, svaki euro koji se nalazi u toj državi je dug! Dakle, nema početnog koraka za uspostavu povratka na nacionalnu valutu, jer ni ne može biti.

  Zbog toga kada moj kolega Šonje tvrdi kako se nitko ne želi vratiti nacionalnoj valuti, jednako je kao i tvrditi, kako svaki davljenik koji se drži za komad drveta ne želi ga pustiti da bi se uhvatio za drugi komad drveta kojeg nema!

  Isto tako kolega Šonje tvrdi kako bi Hrvatska imala „još lakši“ pristup tržištu kapitala EU i valjda ponovno pristup nekim “novim“ i „dodatnim“ fondovima EU! Doista moram se upitati imali više itko normalan tko želi više slušati bajke o „beskonačnim“ novčanim iznosima u fondovima EU i samo ih treba uzeti, kako se prije lagalo!

  Kolega Šonje sam kaže „Hrvatska mora uplatiti kapital u Europsku središnju banku i taj kapital bi bio jamčevina u slučaju gubitka zajedničkih insititucija“! No, tvrdi kolega Šonje, „ali ćemo u njihovim odlukama (tih institucija) punopravno sudjelovati“.

  Doista, kolega Šonje pa u Hrvatskoj više uopće ne postoji osoba koja će povjerovati u bilo kakvu „ravnopravnost“ Hrvatske u EU, jer te ravnopravnosti jednostavno nema za nikog! Baš kako je i rekao novoizabrani predsjednik SAD Trump, EU služi samo za potrebe Njemačkoj!

  Nemojte molim vas pričati priče, kako Hrvatska može biti u „klubu sa Njemačkom i Austrijom“! U tu bajku više ni najmanje dijete ne vjeruje. Hrvatska ne možemo biti niti u klubu sa Italijom i u taj klub ne spada ni Grčka, unatoč vašoj priči o tomu. Italiji nikad neće biti nametnuti takve ekonomske mjere kao Grčkoj, makar je doista talijanski dug višestruko viši nego dug Grčke, jer je Italija stup opstojnosti EU!

  Fiskalna „disciplina“ nema veze za uvođenjem Eura kolega Šonje, jer je to jednako kao i kada se tvrdilo da će „bolonjski sustav“ poboljšati kvalitetu hrvatske visoke naobrazbe, a dogodilo se upravo obrnuto! Fiskalna disciplina kolega Šonje ovisi prije svega o fiskalnom sustavu koji je u Hrvatskoj katasroalan! Nisam zamijetio da ste bilo što predložili u tom smislu, a još manje argumentirano!
  Troškovi tečajne konverzije su trivijalne naravi i krajnje je besmisleno spominjati ih kao neki tako visoko otežavajući čimbenik za oporavak hrvatskog gospodarstva! Puno je važnija, kamatna stopa! No, ona je visoka u Hrvatskoj ne zato što imamo Kunu! Nije ni zato što je takvo stanje na hrvatskom novčarskom tržištu. Kuna ne funkcionira kao valuta u svom suverenom obliku, nego kao valute engleskih kolonija iz 19. stoljeća! Hrvatska nema pravo novčarsko tržište uopće!

  Hrvatske kamatne stope su visoke zato što inozemni vlasnici „hrvatskih“ banaka naplaćuju „hrvatskim“ bankama visoke kamate na eure odobrene kao podloga kunskim kreditima!

  Ponovit ću opet, svaka Kuna mora u svakom trenutku vrijediti 0,13 Eura! Hrvatska je financijski krajnje rizična od bankrota, pa je onda i kamatna stopa na odobrene Eure jako visoka, jer je u nju uključena tzv. „kamatna premija“ kao dodatak na kamatnjak!

  Kolega Šonje, čitava EU koja koristi Euro izvršila je „bailout“ program, kako na razini država, tako na razini bankovnog i korporativnog poslovanja! Samo Hrvatska i zemlje članice EU koje imaju nacionalnu valutu to nisu učinile, jer to nedopušta EU! Te države bi prve mogle učiniti „bailout“ kad bi dokinule štetnu valutnu klauzulu!

  „Bailout“ je  bio koristan za sve članice Euro zone, ali je štetan za Hrvatsku! Je li to ta „ravnopravnost“ koju spominjete kolega Šonje! Hrvatska propada već 8 godina i to dramatično! Od hrvatskih stručnjaka se sa pravom očekuje puno više od trivijalnih bajki o dugogodišnjem putu korisnosti uvođenja propadajuće valute Euro!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Pogled iz Kanade: Ako nam MOL uopće proda udjele u INA-i cijena će biti prevelika. Dokapitalizacija je bolja opcija.


  dr janjiček tihomir
  Nije prošao ni tjedan od objave plana Hrvatske Vlade o privatizaciji INA-e , a u hrvatskoj javnosti se već rasplamsala „bitka“.  Doslovce se ne zna tko bi što prije napao,  je li to sama namjera vlade prodati dio dionica HEP-a ili je problem i sama namjera vraćanja INA-e pod kontrolu države Hrvatske. Naravno, kao i uvijek čim je premijer objavio na koji način se se kani u vratiti INA u većinski vlasnički posjed države odmah su bili „svi pozvani“ iznijeti svoje stajalište. Od ne pozvanih saborskih zastupnika umišljenih u ulogu „narodnih tribuna“,  do vođe sindikata, koji je spreman čitavu naciju ostaviti bez struje!

  No, što je doista dobro i loše u namjeri vlade da vrati većinsko dioničko vlasništvo države nad INA-om prodajom dionica HEP-a?
  Prije svega otkup dionica INA-e koje posjeduje MOL nije jednostavno učiniti.  MOL posve sigurno ne kani prodati svoje dionice. Točnije ne želi se odreći većinskog udjela u INA-i! U suvremenom financijskom svijetu kada je takva situacija, onda se od ne voljnog vlasnika dionica prodaja „iznudi“ samo sa cijenom znatno višom od burzovne.

  Hrvatska Vlada je svjesna toga, jer se želi prodati 25% dionica HEP, a za većinski udio u INA-i potreban je dokup od nekih 7% do 8% dionica! Naravno, tržišna cijena dionica HEP-a su ne poznate, jer nisu kotirale na burzi vrijednosnica. Međutim i samo letimični pogled na bilance poslovanja i INA-e i HEP-a potvrđuju gore iznijeto stajalište.

  Tržišna cijena dionica INA-e ipak je mjerljiva i kreće se oko 3,000 kn po dionici, ukupna vrijednost aktive je oko 20 milijardi kuna, osnovni kapital oko 16 milijardi kuna i obrtni kapital oko 4 milijarde kuna. HEP ima ukupni vrijednost aktive preko 35 milijardi kuna, osnovni kapital je nešto preko 30 milijardi kuna, a obrtni kapital je oko pet milijardi kuna. Dakle, za očekivati je i da bi nominalna (početna) cijena dionice HEP-a trebala biti nešto viša od cijene jedne dionice INA-e.
  To jasno potvrđuje nakanu države platiti cijenu dionice INA-e iznad burzovne tržišne cijene. No, ponovit ću ponovno, kako je u suvremenom burzovnom financijskom svijetu to posve normalno. U slučaju INA-e, taj drugi vlasnik je još i VEĆINSKI vlasnik i posve je NE raspoložen za prodaju paketa dionica kojim gubi  većinski udjel u vlasništvu!

  Kada je u pitanju HEP, onda se nameće pitanje koliko je štetna ili korisna za HEP privatizacija od 25%?

  Najkorisnija privatizacija bi bila ona koja bi tih 25% ukupne dioničke vrijednosti kapitala bio investiran u sam HEP! Ovako, kapital HEP-a koji bi se ostvario neće otići u svrhu investiranja u poslovanje HEP-a.

  Hoće li u slučaju prodaje spomenutog dioničkog udjela u vlasništvu HEP-a, sam HEP morati poslovati puno odgovornije, jer će se dionica HEP-a početi kotirati na burzovnom tržištu? Odgovor je jednoznačno DA! Naime, kriteriji nastupa na burzi vrijednosnica podliježu oštrim kriterijima financijskog poslovanja i iskazivanje poslovnih rezultata u godišnjoj bilanci. Stoga je puno teže napraviti „skrivene gubitke“ i „skrivene rezerve“! Drugim riječima, puno je teže skriti napravljeni gubitak, ali skriti ostvarenu dobit i prikazati je manjom nego jeste, upravo radi izbjegavanja plaćanja dijela poreza na dobit.

  Zbog problema pred kojima će se naći premijer i Hrvatska Vlada, posve opravdano sam smatrao dokapitalizaciju ispravnijim putem povrata većinskog dioničkog vlasništva INA-e. Ne bi se morala višestruko preplatiti svaka dionica INA-e koju posjeduje MOL, već bi se izvršila dodatna naklada dionica i po nominalnoj cijeni.

  Sa druge strane, daleko je bolje pokušati sa kapitalom dijaspore dokapitalizirati INA-u, nego prodajom paketa dionica bilo koje tvrtke u vlasništvu države i to iz dva razloga. Najvažnije je to što taj kapital neće otići u investiranje poslovanja unutar HEP-a, a sa druge strane hrvatska javnost je još uvijek mentalno u komunizmu, a što se iskazalo i reakciji javnosti.

  Zastupnik Miro Bulj je najbolji dokaz, jer je istupio u javnost o HEP-u kao „narodnoj imovini“! Naravno, nije imao hrabrosti reći „društveno vlasništvo“. Kada bi HEP bio u vlasništvu „naroda“ onda bi električna struja bila besplatna, HEP ne bi ostvario niti 1 kunu dobiti, ili bi pak svaki državljanin RH dobivao udio od profita HEP-a!
  No, ničeg nema od toga. Isto tako, Buljovo „pozivanje na referendum“ je „samoupravna“  blasfemija! Ma koliko Hrvati osjećali  RH kao svoju državu, HEP nije država, već tvrtka u vlasništvu države, a njom upravlja država kroz vlade kojima je sam narod dao povjerenje na višestranačkim izborima!

  Kada je riječ o sindikatu u HEP-u onda je to doista vrhunac iskaza mentalnog samoupravnog komunizma! Naime izjava predsjednika sindikata HEP-a Denisa Geto o mogućnosti „iskapčanja struje“ kupcima elektirične energije, značio bi u svakoj državi EU samo jedno, TENUTNI OTKAZ za Getu!

  Uloga sindikata je skrbiti o provođenju potpisanih kolektivnih ugovora, skrbiti o svakom zaposleniku u održavanju radnih uvjeta propisanih i dogovorenih od strane zakona, poslodavca i sindikata, kao i o redovitosti isplate plaća. Pitanje prodaje dionica je financijska odluka i to ne spada u nadležnost sindikata niti treba biti!

  Na žalost problem povrata većinskog vlasništva nad INA-om pokazao je još jednom, kako je Hrvatska još uvijek jako daleko od kapitalizma, privatnog vlasništva i tržišnog natjecanja! Mentalni sklop „samoupravnog komunizma“ još uvijek se snažno iskazuje! Saborski zastupnik, koji ne respektira odluku vlade u čijem donošenju su sudjelovali! Sindikat koji još uvijek umišlja kako „tvornice pripadaju radnicima“, pa stoga „radnici upravljaju“ s tvrtkama! Konačno i javnost općenito, koja se javlja i stoji na stajalištu kako se povrat većinskog vlasništva nad INA-om može učiniti bez ikakve žrtve i bez novca!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • dr Janjiček: INA-u treba dokapitalizirati novcima hrvatske dijaspore.


  U svrhu vraćanja INA-e u hrvatske ruke  ključnu bi ulogu mogla odigrati hrvatska dijaspora kroz model zatvorenog dioničkog društva.

  dr janjiček 800_440
  Dolazi nova 2017 godina i možda jedna od najneizvjesnijih godina što se tiče čitavoga svijeta, uključujući i Hrvatsku. Mnogo je izazova i problema nastalo i ostalo u 2016. godine što će se prenijeti u 2017. Mnogi su se problemi gomilali tijekom zadnjih 5-6 godina i došli do vrhunca baš u 2016 godini.

  Svijet nije ni blizu smirenosti i idiličnosti na kakvu se navikao tijekom prvog desetljeća ovog stoljeća. No, drugo desetljeće je donosilo nove i nove probleme i došlo do prekretnice, kada se dalje više tako ne može. Naravno, da bi se razumjelo što se događa u svijetu i što samim time čeka i Hrvatsku. Treba krenuti od najvažnije države na svijetu SAD.

  Obama u nasljeđe ne ostavlja baš NIŠTA za Amerikance, ali niti za svijet! Novi predsjednik, Donald Trump dolazi u trenutku kada su SAD praktično na koljenima. Vojna sigurnost Europe je ugrožena od sstrane Rusije, posve otvoreno.
  SAD na žalost nije u mogućnosti pružiti onoliku vojnu pomoć kakva je potrebna EU za obranu od ruske ratne ugroze! Na bliskom istoku Bush je ima svoju glupost sa Irakom, a Obama svoju glupost sa Sirijom! Bush je izgubio rat u Iraku, a Obama je izgubio rat u Siriji! Na dalekom istoku, Kina sve više iskazuje hegemonističke nakane jednako kao i Rusija.
  No, razlika je u tome što Kina želi okupirati Tajvan, ali i određena otočja koja pripadaju Japanu. Određena japanska otočja želi okupirati i Rusija! Sjeverna Koreja sve otvorenije iskazuje svoju nakanu napada na Južnu Koreju isto tako.
  Dakle, Trump dolazi u trenutku kada SAD nisu sposobne vojno braniti niti svoje interese u Aziji. Stoga, u sljedećoj godini treba očekivati vojno jačanje i SAD i EU. Unutar EU vojno će znatno ojačati Njemačka, kao jedine moguća zaštitnica EU, ali i same sebe od agresivne Rusije. SAD trebaju doista jake saveznike i to vojno prije svega, a u EU to je naravno samo Njemačka! Trošenja na vojsku biti će uvećana u državama EU. U kontekstu toga treba očekivati vojno jačanje Hrvatske kroz pomoć NATO saveza i SAD.

  U Aziji će Japan biti opet vojna super sila! Savezništvo SAD i Japana se potvrđuje i jača kroz međusobne isprike za Pearl Harbor i Hiroshimu. Samo jak Japan biti će sposoban pomoći u obrani Južnoj Koreji, ali i zaustaviti Kinu u daljnjim hegemonističkim nastojanjima.

  SAD stoga mora financijski ojačati kako bi ojačao vlastitu vojnu moć, a što je propustio učiniti Obama. Istodobno to financijsko jačanje SAD mora biti učinjeno „na račun“ Kine, jer drugog načina nema. Isto tako, to će biti i korisno u svrhu odvraćanja Kine od agresivnog rata!

  SAD će postupno povlačiti kapital iz Kine i time ekonomski slabiti Kinu. Novci će se vraćati u SAD, jer će kineski izvoz jeftine i nisko kvalitetne robe biti oslabljen kroz oštre mjere carinskih pristojbi koje će uvesti Trump. Rast BDP u Kini biti će još niži u sljedećoj godini. Stoga svi oni koji predlažu Hrvatskoj jačanje ekonomskih veza sa Kinom doslovce ne znaju što predlažu!

  EU kao organizacija se nalazi pred potpunom PROPAŠĆU! Izlazak Britanije iz članstva EU, sve više se pokazuje ispravnim činom po Britaniju! Masovni dolazak tzv. „izbjeglica“ od tko zna gdje sve, jednostavno ekonomski je slomio EU. Francuska, Njemačka i Italija su temeljni stupovi EU. No, Italija je već davno SLOMLJENA ilegalnim useljenicima, pa je zadnji val izazvan pozivom Angele Merkel doslovce financijski uništio Italiju! EU se svela na Njemačku i Francusku, ali su i one same jako uzdrmane.

  Ne treba dvojiti uopće, iza ovog masovnog dolaska tzv. „izbjeglica“ stoji Rusija i njezin car Putin! To je njegova osveta za sankcije koje su nametnute Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Rusija se financijski raspada, ali se i osvećuje! Zbrinjavanje tako velikog broja ljudi na tlu EU jednostavno nije moguće od strane EU. Ogromni su to novčani izdaci, a koji se za sada pokrivaju deficitima iz proračuna svih država EU, ali i iz proračuna EU kao organizacije.

  Ekonomska posljedica toga je drastično slabljenje tečaja Eura i rast BDP-a na razini ništice. EU je i naučila važnu lekciju, Rusija svoje opskrbu energijom EU koristi kao prijetnju i ucjenu za agresiju na druge države, baš kako je to učinila kod agresije na Ukrajinu. Stoga će EU prekinuti svaku opskrbu naftom i plinom iz Rusije, kako bi postala ne ovisna i kako bi novčano još jače slomili Rusiju!

  Gdje je u svemu tome Hrvatska?

  Zbog uvećane mase Eura kroz deficitno financiranje tzv. „izbjeglica“, Hrvatska je doživjela određeni ekonomski oporavak. No, taj oporavak će nestati u sljedećoj godini. Premijer Plenkovića učinio je izmjene poreznih postotaka koje će poticati potrošnju tzv. „luksuzne“ robe.

  Upravo takva roba dolazi najvećim dijelom iz uvoza. Zato treba očekivati rast deficita u vanjskojtrgovinskoj bilanci Hrvatske! Financiranje tog deficita iziskivati će veliki problem za Hrvatsku, jer država Hrvatska spada u visoko zadužene države EU i s visokim rizikom isplate dugovanja! Stoga svaki rast vanjskog zaduženja imati će za posljedicu skupo kreditiranje uvoza kroz visoku kamatnu stopu. Valja se podsjetiti da je sada vanjskotrgovinski deficit Hrvatske razmjerno oko 7 do 8 milijardi eura godišnje. Sa Plenkovićevim mjerama deficit će biti preko 10 milijardi Eura godišnje!

  Kada se podrobnije pogleda na Hrvatsku, onda se može reći da će sljedeća godina biti lošija za Hrvatsku i Hrvate od ove 2016 godine. Niti ova vlada nema gospodarski program. Uravnoteženje državnog proračuna središnji je cilj Plenkovića, a to nije program gospodarskog oporavka Hrvatske. Sa druge strane, ostajanjem na valutnoj klauzuli kao regulatoru novčarske-kreditne politike i tečajne politike Hrvatske, samo će se nastaviti daljnje propadanje Hrvatske. Kamatne stope na poslovno kreditiranje i kreditiranje potrošnje će porasti u Hrvatskoj i to zbog rasta vanjske zaduženosti Hrvatske.

  Kada je u pitanju INA vlada je odlučila otkupiti dionice INA u vlasništvu MOL-a, što je nemoguća misija sama po sebi zbog katastrofalne financijske situacije Hrvatske. No, moguća je dokapitalizacija ne viša od 10%!

  U tu svrhu bi ključnu ulogu mogla odigrati hrvatska dijaspora kroz model zatvorenog dioničkog društva. No, Plenkovićeva vlada to neće učiniti.

  Unatoč svim „prosvjedima“ i „dvojbama“ unutar Hrvatske i djelovanjem Putina na hrvatsku javnost, kroz špijunčiće poput Pernara, a ima ih još, Hrvatska će nastaviti sa programom korištenja plina i nafte iz Jadrana. EU mora biti energetski ne ovisna od Rusije i hrvatski Jadran će biti zbog toga korišten kao izvor plina i nafte za Hrvatsku i EU! Zato INA mora pripadati vlasnički Hrvatskoj državi, a to je interes i SAD i EU!

  Zato Hrvatska danas „džaba“ dobiva vojnu pomoć SAD, a ne treba dvojiti da je SAD već obećao i „donaciju“ za otkup INA! Zbog toga je premijer Plenković onako samouvjereno najavio otkup INA. Karamarko je odstupio zbog INA, upravo zato što je INA gurao u šake MOL-a, a MOL je doslovce Putinov „protektorat“!

  MOL bi sigurno zaustavio u potpunosti program eksploatacije nafte i plina iz Jadrana po nalogu cara Putina. Time bi se dobrim dijelom zadržalo energetsko osamostaljenje EU od Rusije! Zato je Rusiji opet Srbija u političkom interesu, jer ni vojna ugroza Hrvatske i Jadrana poglavito, nije uopće isključena kao opcija za Putina!

  U tu svrhu Rusija vojno pomaže Srbiju, te održava vojne vježbe na granici sa Hrvatskom. Srbija opet „sanja“ ne dosanjanu „veliku Srbiju“ što im je zasigurno obećao car Putin u slučaju rata! Upravo Vučića i Nikolića je i doveo Putin na vlast, jer im je on i financirao izborne promidžbe! Vučić i Nikolić mu za sve to uzvraćaju beskonačnom poniznošću.

  Hrvatsku, Europu i Svijet čeka teško vrijeme u 2017, a to će se teško vrijeme sigurno protegnuti na još desetak godina, sve do odlaska Putina sa vlasti. Hrvatska se mora osloniti SAMO i JEDINO na SAD, jer EU ne može biti niti sama sebi oslonac.

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Pogled iz Kanade: Zašto se događa “mirna dezintegracija” Hrvatske?!


  dr janjiček tihomir
  Gotovo nema dana ne čuti ili ne pročitati izvješća o ekonomskom oporavku Hrvatske. Sve optimistične do optimističnije prognoze se redaju na TV postajama i u tiskovinama. Nastupila je prava utrka tko će si pripisati ta pozitivni kretanja, je li to bivši ministar Vrdoljak, ili je to bivši ministar Lalovac, ili što više cijela Milanovićeva vlada. Sadašnja vlada ističe ministra Marića, jer je on praktično jedini ministar koji ostao na istoj dužnosti kao i u Oreškovićevoj vladi.

  Javnost je pomalo zbunjena, s jedne strane svatko tko si može kupiti kartu za vlak ili autobus za odlazak bilo gdje u EU odlazi glavom bez obzira, poput tzv. „izbjeglica“ koji su nahrupili cijelu EU. Ekonomsko poboljšanje opet obični hrvatski čovjek uopće ne osjeća, unatoč tomu što se tako silno govori o tom poboljšanju. Isto tako svima je jasno da niti Milanovića vlada, niti Oreškovićeva, nisu baš ništa učinili za ekonomsko poboljšanje u Hrvatskoj. Milanovićeva vlada je bila najštetnija u povijesti suverene Hrvatske, uostalom zbog toga je i izgubio izbore! Oreškovićeva vlada trajala je kratko, ma kraće nije ni moglo.

  Dakle samo po sebi nameće se pitanje, odakle Hrvatskoj onda dolazi poboljšanje? Niti jedna vlada do sada nije bila gotovo za ništa, a događa se poboljšanje! Tko je tomu „kriv“, jer oni koji su zaduženi za poboljšanje nisu sposobni donijeti to poboljšanje nikad.

  Razlog za ekonomsko poboljšanje u Hrvatskoj u obliku rasta BDP-a prije svega, ne dolazi od Hrvatske uopće. Ne, jer se baš ništa nije ni promijenjeno u Hrvatskoj. Naime, EU prolazi kroz jednu od najtežih ekonomskih kriza od svog osnutka, posebice EURO zona, dakle države koje koriste Euro u svom tržišnom sustavu. Na samom početku ove godine, EU administracija odlučila je bila provesti QE program gospodarskog oporavka, a koji se svodio na novčanu „injekciju“ od preko 700 miljardi eura, kako bi pokrenula gospodarstvo onog dijela EU koji je i u novčarskoj uniji. Zbog toga je EU došla na razinu kamatne stope od svega 0,00%, koliko iznosi kamata Središnje Banke EU. Dakle, praktično besplatan novac u smislu financijskih obveza komercijalnih banaka prema središnjoj banci. To definitivno daje do znanja svima jednostavnu činjenicu, a to jest događa se rast novčane mase u zemljama euro zone.

  Ne treba zaboraviti niti ogromne troškove zbrinjavanja tzv. „izbjeglica“, a za koje EU nije imala novca u ni jednom proračunu. Dakle, sve je to financirano iz pozajmica koje su odobravane državama koje su suočene sa problemom zbrinjavanja ljudi iz Azije. Znači i ovaj problem je dodatno doprinio rastu novčane mase. Dakle, ukupna vrijednost Eura u EU višestruko je porasla. Naravno odmah se nađe pitanje, a što je posljedica toga?

  Posljedica naglog i visokog rasta novčane mase dovela je do pada valutnog tečaja Eura. Naime, kad god se dogodi nagli rast novčane mase Eura, praktično se uveća ponuda na valutnom tržištu i dođe do pada valutnog tečaja Eura. U bilo kojoj državi, rast novčane mase automatski znači i pad tečajne vrijednosti nacionalne valute. Drugim riječima, inozemna valuta postaje sve skuplja.

  Ako se pogleda kretanje valutnog tečaja Eura od svibnja ove godine, onda se može uočiti da je valutni tečaj eura prema američkom dolaru 3. svibnja ove godine bio 1,00€ = 1,15$.

  Znači da se za 1 euro dobija se dolar i 15 centi. Koliko jučer jedan euro vrijedio je 1.04 dolara!

  Dakle Euro je izgubio 11 centi od onda do danas. Slično je i švicarskim frankom, tako je početkom svibnja jedan euro vrijedio 1.12 CHF, a sada je 1.06 CHF. No, treba znati da je najvažniji tečaj eura onaj prema američkom dolaru.

  Isto tako je ojačala i inflacija u EU, pa je sada preko 1%, dok je prije bila tek 0.1%. Treba uvijek znati da sve države skrivaju točne podatke o stopi inflacije, upravo kako ne bi širili „paniku“.

  Stoga treba imati na umu da je stvarna stopa inflacije uvijek viša od one „službene“ koja se priznaje! EU sa druge strane u periodu od veljače do konca svibnja ove godine imala deflaciju, dakle pad cijena robe i usluga. Pad tečaja eura posve se poklapa sa spomenutim nagli priljevom tzv. „izbjeglica“ u EU i trošenjima vezanih za skrb o njima.

  Tek sada se može baciti pogled na Hrvatsku i postaviti pitanje, kakve posljedice ima pad tečaja eura prema hrvatskom gospodarstvu?

  Hrvatska vodi politiku fiksnog, odnosno ne promjenljivog tečaja. U takvim uvjetima valutno tržište na funkcionira uopće. Tržišni sudionici ne mogu osjetiti nikakve bitne poslovne promjene u izravnom smislu promjene priliva ili odljeva novca. Razlog je to što im vrijednost uvoza i izvoza ne doživljavaju nikakve promjene zbog fiksnog tečaja kune.

  Dakle, rast novčane mase općenito u EU, doveo je i do općeg rasta potražnje na čitavom prostoru EU. Kako se u gospodarstvu, ali u privatnim rukama našla uvećana količina novca, temeljem toga je porasla potražnja na tržištu EU u što je uključena i Hrvatska. Dakle, poboljšanje stanja u okruženju Hrvatske, bližem i širem djelovao je poticajno na hrvatsko gospodarstvo! Zbog uvećane novčane mase, žitelji EU su u višem broju došli na odmor u Hrvatsku i potrošili više novca. Naravno treba dodati i neke druge čimbenike koji su djelovali na uvećani priljev gostiju. Isto tako, proizvodni udio hrvatskog gospodarstva sve je manji, na spram uslužnog, a ono uvijek brže reagira na promjene u okruženju. No, ne ovisno o tomu, zbog rasta novčane mase žitelji EU su lakše se odlučivali provesti godišnji odmor, a Hrvatska je bila poželjnija destinacija nego uobičajeno.

  Naravno, netko će reći kako je korisnije za Hrvatsku imati fiksan valutni tečaj, nego plivajući kao sve druge države. Radi preciznosti se mora reći, samo u slučaju kada se ništa ne mijenja u gospodarstvu određene države, ali se stanje pogoršava u susjednim državama, posebice onima sa kojima ta određena država ima relativno jake ekonomske veze, tada je to pozitivno. Stoga poslužimo se par primjera.

  Kada je potražnja za kineskom robom na američkom tržištu jačala, tada je Kina zadržavala i danas zadržava fiksni valutni tečaj Juana, pa je potražnja nastavila jačati i Kina je gomilala iznose valutnog priljeva kroz izvoz. Nije si dopustila uvećanje tečajne vrijednosti Juana i time zaustavila svoj izvoz. Kina si je zato stvorila izvrsne valutne pričuve upravo u američkim dolarima. Slično je postupila i Južna Koreja. Hrvatska dakako nije u tom položaju, ali ovaj rast novčane mase Eura defintivno je pozitivno djelovalo na gospodarstvo Republike Hrvatske.

  Pitanje koje se ponovno nameće jee, a zbog čega se ljudi jednako nastavljaju iseljavati iz Hrvatske, ako se događa poboljšanje? Zato što ova pozitivna kretanja nisu ni blizu toj razini da bi u Hrvatskoj porasla zaposlenost! Za takvo nešto potrebne su ozbiljne investicije, a njih još dugo neće biti! Unatoč pozitivnim najavama Standard & Poor’s o poboljšanju kreditnog rejtinga Hrvatske hrvatsko gospodarstvo je isto kao kada utopljenik dođe do daha. EU definitivno financijski tone, zbog toga traje proces dezintegracije EU započet sa izlaskom Britanije iz njezina članstva.

  Kada je u pitanju Hrvatska, njezina dezintegracija se događa upravo tamo gdje se nekad dogodila „mirna reintegracija“, a to je istok Hrvatske i Slavonije. Želja za članstvom u EU sve je manja među postojećim članicama! Istodobno želja ljudi za ostankom u Hrvatskoj sve je manja i manja.

  Mirna dezintegracija EU i Hrvatske odvija se bez uzbuđenja i u EU i u Hrvatskoj. Može li što trgnuti EU i Hrvatsku iz svega toga? Može, Putin!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • “POREZNA REFORMA”UOPĆE NIJE REFORMA, TEK JE PROMJENA POREZNIH STOPA.


  dr janjiček tihomirPuno buke se podiglo oko „porezne reforme“ koju je objavio ministar Marić u ime Vlade RH. Sve je manje više poznato, opći porez na dobit se snižava sa 20% na 18%, mala i srednja poduzetništva, te poljoprivrednici će plaćati 12% poreza na dobit. Ugostiteljstvo i turizam imaju ponovno PDV od 25% na svoje usluge i to je sve! Uvećanje PDV-a na kruh i mlijeko nije prošlo na zahtjev „partnera“ iz „Mosta“ zbog „milosrđa“!
  Mada je rasprava oko predloženih izmjena poreznih stopa vrlo bučna, postavlja se jednostavno pitanje, jesu li ovo doista promjene koje se mogu uopće nazvati poreznom reformom?

  Zasigurno će ove promjene poreznih postotaka donijeti određeni utjecaj na gospodarstvo. Cilj svih tih „silnih“ izmjena poreznih postotaka jeste uvećanje priliva novca u proračun i samim time smanjenje proračunskog manjka novca, jer proračunski izdaci su svo vrijeme uvijek iznad proračunskih prihoda od uspostve države Hrvatske.
  Međutim, navedene promjene poreznih postotaka doista ne predstavljaju nikakvu „reformu“, već samo promjenu strukture poreznih postotaka i ništa više od toga. Porezna reforma bi doista bila samo u slučaju kada bi se ozbiljnije promjenila struktura udjela proračunskih prihoda u državni proračun.

  Što bi to značilo?

  Hrvatska ima globalno 5 vrsta poreza. To su porez na dohodak, porez na dobit, porez na imovinu, PDV i trošarine i zadnji su carinske pristojbe. Najviše proračunskih prihoda donosi PDV i trošarine i to je 80% svih proračunskih prihoda! Pri tomu je sam PDV 60% i trošarine predstavljaju 20% svih proračunskih prihoda. No, kako se ovi prihodi naplaćuju na prodajnu cijenu robe oni se iskazuju skupno. Svi ostali proračunski prihodi čine tek 20% svih prihoda u proračunu RH.

  Moram priznati da mi inačica „dohodak“ uopće nije jasna, jer je to zaostala i moram reći besmislena inačica iz doba samoupravnog komunizma, a predstavljala je tada plaća+profit! No, dokučio sam kako ta inačica „dohodak“ u Hrvatskoj znači doista samo zaposleničku „plaću“ i taj oblik proračunskog prihoda ima nizak udio u ukupnih prihodima.

  U državama sa razvijenim gospodarstvom PDV ne predstavlja glavni izvor proračunskih prihoda i takav model je davno napušten. Zato su stope PDV-a uglavnom znatno niže u tim državama nego u Hrvatskoj. Najveći udio u proračunskim prihodima država s razvijenim gospodarstvom je porez na ukupni prihod državljana! Dakle, nije to samo porez na „plaće“, već na ukupni prihod svakog punodobnog državljanina i u taj prihod spadaju i plaće i prihodi od iznajmljivanja imovine i prihodi od vrijednosnica (dividendi) i prihodi ostvareni kroz lizing i koncesijske ugovore.

  Dakle svi ostvareni prihodi se obračunaju i na ukupni iznos se primjeni pripadajući porezni postotak!
  PDV je u suštini onaj nekadašnji „porez na promet“, jer se ukalkulira u maloprodajnu cijenu robe i tako naplaćuje. Slično je i sa „trošarinama“, ali se razlikuju od PDV-a što se trošarine primjenjuju na ograničeni broj roba, kao što su alkohol i bezalkoholna piće, duhanska roba, nafta i njezini derivati, kava, te sva osobna prijevozna sredstava (automobili, plovila i zrakoplovi).

  Takvi oblici poreza spadaju u ne izravni porez i u svojoj biti su prije svega socijalno ne osjetljivi, jer obvezu plaćanja imaju svi kupci ne ovisno o njihovom imovinskom stanju! Porez na ukupni prihod daleko je pravedniji, jer bi s primjenom određene skale porez najviše plaćali oni koji i imaju naviše prihode!

  Sa druge strane, PDV i trošarine samim svojim visokim učešćem u proračunskim prihodima ne mogu poticati niti jednu političku vlast biti štedljivijom i ne čine je osjetljivu na kretanja u gospodarstvu, a posebice je to otežano u Hrvatskoj. Razlog tomu treba tražiti u jednostavnoj činjenici. Svako poskupljenje robe, znači automatski rast proračunskih prihoda, pa se može dokučiti kako se gospodarstvo „oporavlja“, jer tobože „raste“ potrošnja! Svaki manjak u državnom proračunu djeluje na uvećanje potrošnje, što također pruža sliku kako se događa „gospodarski rast“, jer „raste“ potrošnja!

  Isto tako, svako uvećanje turističke potrošnje, također pruža dojam „gospodarskog rasta“, mada se radi o običnom sezonskom rastu potrošnje zbog potrošnje inozemnih gostiju!
  Kada bi u hrvatskim proračunskim prihodima najveći udio imali porezi na ukupni prihod građana i imovinu, tada bi svako osiromašenje naroda odmah bilo zamijećeno smanjenjem proračunskih prihoda države! Tada se ne bi moglo dogoditi političkim vlastima države Hrvatske praviti manjak u državnom proračunu 25 godina i time stave cjelokupnu državu u ogromni vanjski i unutarnji dug!

  Drugim riječima navedeno vođenje proračunske politike bilo bi „preventivno“ u sprječavanju ne kontroliranog rasta proračunskog manjka i samim time akumuliranje visokog iznosa javnog duga bilo vanjskog ili unutarnjeg! Naravno, stope PDV-a i trošarina zasigurno ne bi bile niti blizu tako visoke!

  Na žalost niti ministar Marić, a još manje „mostovci“ nemaju uopće IDEJU kako reformirati porezni sustav! Cjelokupna „reforma“ im se svodi na izmjene poreznih postotaka. „Mostovci“ su po tom pitanju doista najsmješniji, jer su zaustavili uvećanje stope PDV-a na kruh i mlijeko iz čisto populističkih razloga. Populistički razlozi su vrlo jednostavni za dokazati.

  Ako uzmemo razmjernu četveročlanu obitelj, koja ima samo 5,000 Kn obiteljskog prihoda mjesečno. Dakle, oni bi zasigurno trošili dnevno dvije štruce kruha. Štruca kruha je nešto preko 6 Kn, a predloženo povećanje stope PDV-a na kruh je u suštini 1 Kn više po štruci. Dakle, 2 Kn dnevno bi se više potrošilo i to bi bilo mjesečno 60 Kn više za takvu obitelj. Sa druge strane, mogli se sniziti stopa PDV-a za 2% i to bi donijelo razmjerno smanjenje poreznog opterećenje za 100 Kn, jer je to 2% manje na 5000 Kn plaćenog PDV-a.

  Bilo bi to manje porezno opterećenje za obitelj, a država bi imala stabilan izvor proračunskih prihoda. Potrošnja kruha se ne mijenja sa promjenom cijene. Potražnja za kruhom je krajnje ne elastična na porast cijene, jer se kupuje u istoj količini kao i prije.
  Sa druge strane, „mostovci“ nikad nisu imali nikakvog smisla niti za financije, niti za gospodarstvo, a još manje za milost, već samo za populizam, kako sam na početku naveo. „Mostovci“ su recimo još uvijek jako „zaboravni“, baš kao i HDZ, pa se nikako i nikad ne mogu „sjetiti“ DOKINUTI plaćanje PDV-a na milodare ili „moderno“ rečeno donacije!
  Posebice na milodare medicinske opreme, hrane, invalidska pomagala! Zašto se na milodare takve robe mora plaćati PDV, kada je to doista MILOSRĐE darovatelja i za najpotrebitije! Ipak i „mostovci“ i „hadezeovci“ biti će „nacrtani“ u prvim redovima crkvi za nadolazeći i Katolički i Pravoslavni Božić!
  Stoga, molim te Gospodine, NEMOJ im oprostiti za propust koji učiniše namjerno!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Dr Janjiček: Porezna reforma neće poboljšati život u Hrvatskoj!


  dr janjiček tihomir
  SVRHA POREZNE REFORME JE URAVNOTEŽENJE DRŽAVNOG PRORAČUNA.

  Ministar financija Marić obznanio je hrvatskoj javnosti poreznu reformu. Jednu od reformi koje su tako zdušno najavljivane u vrijeme Vlade premijera Oreškovića. U javnosti je najavljena reforma izazvala brojne reakcije.  Jedni je hvale, drugi kude, pa dolazimo do pitanja što je u suštini sa tom reformom, je li onda dobra, ili je loša?

  Prije svega da bi se pružio odgovor na to pitanje, treba postaviti pitanje što je cilj te porezne reforme!? Je li cilj porezne reforme rast zaposlenosti, rast BDP-a, poticaj investicijama, ili nešto posve drugo, što je cilj?

  S obzirom kako je porezna reforma prezentirana, moglo bi se reći da je glavna svrha porezne reforme uravnoteženje državnog proračuna! Dakle, niti jedna od navedenih odrednica nije cilj porezne reforme. Razloge za ovu moju tvrdnju treba tražiti u nekoliko činjenica.
  Prije svega uvodi se porez na kruh i mlijeko jednak kao i na svu drugu robu! Da, netko će reći kako je to „udarac po sirotinji“, međutim ovdje se radi o tomu što država želi ostvariti veći priljev novca u državni proračun. Naime, roba kao što su kruh i mlijeko imaju relativno nisku elastičnost potražnje. To znači, da ukupna potrošnja ove robe neće pretrpjeti ozbiljni pad potražnje unatoč rastu cijena. Temeljna prehrambena roba kao kruh i mlijeko kupuju se uvijek u istim količinama kao i prije neovisno o visini cijena.

  Potrošači ne mogu prijeći na potrošnju zamjenske robe, jer jednostavno takva roba ne postoji. To drugim riječima znači mogućnost smanjenja potražnje za nekom drugom robom, ali će kruh i mlijeko ostati „netaknuti“ što se tiče njihove potražnje. Stoga sa potpunom sigurnošću može se reći kako je uvođenja jednakog poreza za kruh i mlijeko kao i za svu ostalu robu, potez usmjeren na uvećani i stabilni priljev poreznog prihoda u državni proračun.

  Druga činjenica jeste praktično smanjenje poreza na robu koja bi se mogla definirati kao „luksuzna“ roba. Takva mjera također ima za cilj veći priljev novca u državni poračun. Razlog za to treba tražiti u činjenici što pri porastu cijena „luksuznoj“ robi, pad potražnje za njom doživi smanjenje puno veće nego je iznosio porast cijene. Praktično rečeno, rast cijena luksuznoj robi od 1% dovodi do pada potražnje za znatno veći postotak od tih 1%.

  No, to isto vrijedi i ako dođe do smanjenja cijene takvoj robi, pa pad cijene od 1% luksuznoj robi dovodi do rasta potražnje za njom za veći postotak od tih 1%. Takva rekacija potražnje naziva se „elastičnom“ potražnjom. Točno je da rast poreza na cijene „luksuzne“ robe može imati „socijalnu“ odrednicu, ali samo kratkoročno. Odricanje od potrošnje „luksuzne“ robe najčešće bude brzo i priljev u državni proračun doslovce presahne, jer se potražnja doslovce istopi.

  Problem sa ovim porezom je to što tzv. „luksuzna“ roba dolazi praktično 100% iz uvoza. Stoga ovakva mjera će zasigurno uvećati deficit u trgovinskoj bilanci izvoza i uvoza. To jeste ozbiljan problem, jer Hrvatska već sada ima relativno visok deficit u trogovinskoj bilanci i u bilanci plaćanja. Drugim riječima to će djelovati na rast vanjske zaduženosti Hrvatske!

  Treća činjenica je što ministar Marić uvodi isto tako i porez na nekretnine, koji sam u ime moje stranke HSP, navodio kao dio gospodarskog programa naše stranke. Ovaj porez jednostavno mora biti uveden. Uvođenje tog poreza zahtijeva znatno dulje vrijeme od gore spomenutih poreza zbog ne usuglašenosti našeg katastra, gruntovnice i stvarnog vlasništva. Stoga je sređivanje katastra, gruntovnice i vlasništva nad nekretninama preduvjet za uspostavu poreza na nekretnine.

  Ovaj porez jeste potreban, jer je to porez koji je prije svega „socijalan“ u smislu što će oni koji posjeduju veći broj nekretnina plaćati i veći porez. Sa druge strane taj porez mora ostajati županijama, gradovima i općinama i on će omogućiti lakšu prilagodbu lokalnih organa vlasti u privlačenje investitora. Razlog je to, što zasigurno ne može 100 četvornih metara poslovnog prostora ili zemljišta imati istu poreznu stopu u Zagrebu i Županji! Porezna stopa bi se definitivno morala plaćati po vrijednosti objekta, pa niti po tom osnovu ne može biti jednaka u Zagrebu i Županji! Jednostavno to nisu jednake veličine.

  U svakom slučaju treba očekivati kroz vrijeme od 4 godine priljev novca u proračune Županija i ostalih jedinica lokalne vlasti. Isto tako i „preraspoređivanje“ naseljenosti Hrvatske, jer su stan ili kuća znatno jefitiniji u prigradskim naseljima ili čak selima nego u gradovima.

  Konačno četvrto su ugostitelji, odnosno sektor turizma i povrat PDV-a na 25%. Činjenica je da sektor turizma nije uopće mijenjao razinu cijena unatoč smanjenom PDV-u sa 25% na 13%. Jedno pivo na Stradunu je naprotiv imalo višu cijenu nego prije smanjenja poreznog postotka. Da, znam može se reći „baš si našao što promatrati“, ali ne ovisno gdje se pivo, kava, sok popiju, cijena je trebala i MORALA biti niža upravo zbog smanjenog PDV-a! No, to se nije dogodilo.

  Najvažnija je činjenica što je hrvatski turizam doživio pravi bum ovog ljeta. Država je uprihodovala u državni proračun samo polovicu iznosa kojeg je mogla uprihodovati sa stopom PDV-a od 25%! Zasigurno državni bi proračun imao daleko manji deficit nego je imao u ovoj godini.

  Dakle, vratimo se na pitanje, je li porezna reforma dobra ili loša?
  Ova porezna reforma je dobra sa stajališta uravnoteženja državnog proračuna, a upravo je učinjena tako da se baš to i dogodi. Međutim, ova porezna reforma je sa druge strane loša, jer će dovesti do rasta vanjske zaduženosti Hrvatske.

  Što se tiče budućeg poticanja investicija, izdvajanje većih iznosa za socijalno ugroženi sloj puka, to se neće dogoditi. Drugim riječima, poticaji gospodarskom rastu, smanjenju socijalnih razlika, poticaji pronatalitetnom rastu, porezna reforma neće doprinijeti boljitku niti za jednu kunu.

  Dr. Tihomir Janjiček

 • KAKO ĆE VLADATI NOVA VLADA?!


  dr janjiček 800_440
  U Hrvatskoj je konačno došlo na red pitanje što je program „nove“ vlade HDZ-a i Mosta? Prošla je čitava izborna promidžba, sučeljavanja, ali baš nitko nije postavio pitanje kakav gospodarski program će donijet Plenković ako dođe na vlast? No, Plenković je srećom po njega i HDZ došao već na vlast i na žalost tek sada se postavlja pitanje, što kani učiniti Plenković?
  Po prvi puta bih rekao došlo je do izražaja najvažnije pitanje za Hrvatsku, što će biti središnji ekonomski cilj tek uspostavljene hrvatske vlade. Ovo najvažnije pitanje bilo je zatomljivano svo vrijeme od strane HDZ-a i nekako je Plenković to „zaobilazio“ u svim sučeljavanjima. Milanović je u sučeljavanjima pokušavao o tomu nešto govoriti, ali iza sebe je imao jako loše gospodarske pokazatelje, te se doimao posve besmislenim govoriti o tomu.
  U sklopu tog pitanja dogodila se ne davno javna polemika na tu temu. Polemika je bila između provjerenog apologete HDZ-a, dr. Velimira Šonje i sindikalnog vrhovnika Vilima Ribića. Naravno dr. Šonje je na sva usta hvalio „tri božanske osobe“ Dalić-Marić-Ćorić.
  Gospođa Dalić bila je ministrica financija i to vrlo NE uspješna u svoje vrijeme. Nije bila niti na jednoj izbornoj listi, doista „krasan“ politički legitimitet! Iza nje nisu ostali baš nikakvi pozitivni pokazatelji. Istina nije dugo bila na toj dužnosti, tek godinu dana u vrijeme vladavine Kosorice. Ministar financija Marić na dužnosti ministra financija još je kraće vrijeme nego je to bila gospođa Dalić, ali je bio uključen u prijašnje vlade! Nije imao vrijeme bilo što pokazati, a istini za volju bio je ministar po volji premijera Oreškovića. Ministar Marić nema ni blizu sklop veza i poznanstava poput Oreškovića, a još manje iskustva, ali je imao dovoljno stručnosti provoditi zamisli premijera Oreškovića Konačno gospodin Ćorić, mladi profesor sa isto takvim znanjem. Nastupao bi kod Togonala kad su se događale nagle promjene tečaja franka i gotovo uvijek bi prije toga pročitao moje tekstove i to nosio kao podsjetnik.
  Dakle stručno, to je doslovce najlošija osoba!

  Gospodin Ribić je za razliku od dr. Šonje iskazao ozbiljnu sumnju u bilo kakvu spremnost premijera Plenkovića i njegovih ministara bilo što bitno promijeniti u ekonomskom sustavu. Naime, nazvao ih je provoditeljima briselske ortodoksije, te kritizirao i dr. Šonju što on u središte gospodarske pozornosti stavlja uravnoteženje državnog proračuna i to očekuje od premijera Plenkoviće i njegove „božanske trojke“. Inzistirao je gospodin Ribič na oživljavanju proizvodnje i zaposlenosti kao središnjeg ekonomskog cilja. Ustvrdio je još i kako uravnoteženje državnog proračuna neće dovesti do gospodarskog oporavka Hrvatske u smislu smanjenja nezaposlenosti i BDP-a. Dokaz tomu naveo je ekonomsku politiku Milanovićeve vlade koja je upravo činila sve na uravnoteženju državnog proračuna, ali je to dovelo do masovnog iseljavanja.
  Dakako dr. Šonje se izrugivao sa tom tvrdnjom, jer iseljavanje Hrvata u inozemstvo nije izravno vezano sa politikom državnog proračuna i njegovog uravnoteženja.

  Dakle normalno pitanje jeste, što je istina?

  Odgovor na ovo pitanje zahtijeva utvrđivanje uzroka gospodarskog sloma Hrvatske u vrijeme premijera Milanovića i SDP-a na vlasti.
  Razlog je to što je vlada premijera Milanovića u svrhu obuzdavanja kreditiranja odlučila otežati uvjete kreditiranja gospodarstvu i širokom puku. Tako je kreditiranje gospodarstva postalo skuplje, zbog više kamatne stope, a široki puk je isto tako bio suočen sa višom kamatnom stopom, ali otežanim drugim uvjetima kreditiranja. Dakle otežano kreditiranje djelovalo je na smanjenje ponude robe i na smanjenje tražnje robe.

  S primjenom takvih mjera smanjio se priljev novca u gospodarstvo. Istodobno, Milanovićeva vlada je uvećala porezne postotke i pojačala učinkovitost naplate poreza. To je sa druge strane povećalo odljev novca iz gospodarstva.
  Najviše je stradalo malo i srednje gospodarstvo, jer su oni puno ne stabilniji od krupnih poduzeća i u mnogome poslovanje im ovisi o kreditima. Sa druge strane, takvo poduzetništvo uglavnom je utemeljeno na radnoj snazi, pa je propast tih sektora gospodarstva naglo uvećalo nezaposlenost. Hrvatska je veljači 2014, dosegnula broj nezaposlenih od preko 400 tisuća osoba! Od tada započinje masovni egzodus Hrvata u inozemstvo.

  Mladež je razočarana, jer su im se očevi borili i ginuli za uspostavu države Hrvatske, a oni danas nemaju posla u toj državi. Kad i nađu zaposlenje onda su jadno i ne redovito plaćeni! Moje procjene govore o iseljavanju oko 300 tisuća osoba, jer se iselilo 200 000 registriranih 100 000 ne registriranih nezaposlenih osoba.

  Dakle, te mjere Milanovićeve vlade dovele su i do naglog pada potrošnje zbog pada kupovne moći puka. Stoga je priljev novca u državni proračun postao još manji. Glavni izvor proračunskih prihoda je PDV koji se naplaćuje na prodajnu cijenu prodane robe. Zato se Milanovićeva vlada odlučila na dizanje poreznih stopa i učinkovitiju naplatu poreza. „Lanac dugovanja“ zavladao je hrvatskim gospodarstvom.
  Valutna klauzula onemogućava lakše uvijete kreditiranja, jer tečaj Kune mora biti „zakovan“ na 1Kn=0,13€. Stoga svaki rast kreditiranja mora biti popraćen rastom priljeva Eura na novčarskom tržištu, kako se spomenuti tečaj ne bi urušio. Do tog priljeva Eura može doći samo daljnjim vanjskim zaduženjem Hrvatske, a to je postalo jako skupo u smislu visine kamatne stope. Zato je kamatna stopa u Hrvatskoj visoka, jer je ona uvijek 2% do 3% dodana na onu inozemnu.

  Jasno, olakšani uvjeti kreditiranja i olakšana politika oporezivanja su prve mjere koje se moraju poduzeti za rast zaposlenosti i BDP-a! No, kako je šteta nastala Milanovićevim vladanjem ogromna, Hrvatskoj je potreban još i tzv. „bailout“ program, ili program dokapitalizacije gospodarstva.

  Razlog je to što se moraju velike tvrtke izvući iz masovnih dugovanja i time pokrenulo gospodarstvo u smislu rasta PRIJE SVEGA zaposlenosti i BDP-a. Naravno pri novčarskoj politici utemeljenoj na valutnoj klauzuli tako nešto nije moguće! Valutna klauzula bi se jednostavno morala ukinuti.
  Plenković nema  hrabrosti tako što učiniti, a njegovi ministri još manje predložiti! Premijer Plenković provodit će ekonomsku politiku kakvu mu je u zadaću dao Bruxselles. Uostalom tamo prvo i odlazi, po „domaću zadaću“ koja je bila i ostala gospodarski program HDZ-a!
  Potvrdu tomu treba tražiti i u riječima dr. Lovrinovića, koji je rekao da kada je formirana vlada premijera Oreškovića, tada je premijer Orešković izvadio svoju „bilježnicu“ i započeo provoditi ekonomsku politiku koju do tada nitko nikad nije ni vidio, ni čuo. Svi u HDZ-u tvrde kako će Plenkovićeva ekonomska politika biti kontinuitet prijašnje vlade, dakle onu koju ni tada nitko nije niti vidio niti čuo u javnosti, a isto je tako i danas!

  Točno je da središnji cilj ekonomske politike sadašnje vlade treba biti RAST ZAPOSLENOSTI! To je bio i stožerni cilj ekonomskog programa HSP-a. Svako uravnotežavanje državnog proračun UVIJEK vodi ka padu BDP-a i rastu nezaposlenosti!

  Dakle, ili ćemo imati rast BDP-a i zaposlenosti ili uravnoteženje proračuna i daljnji rast nezaposlenih osoba i odljev u inozemstvo.

  „Novi“ ministar financija najavio je u sklopu „porezne reforme“ uvođenje poreza na nekretnine! O tomu sam govorio u ime HSP-a osobno kao njihov ekonomski strateg u ekonomskom programu! U predizborno vrijeme to se kritiziralo, a sada će se provoditi!

  Najavio je ministar financija Marić i UVOZ radne snage iz Ukrajine i Bjelorusije, kako bi se klijentelistički pogodovalo TAJKUNIMA zadržati robovsku razinu plaća u Hrvatskoj.

  Upravo zato treba očekivati nastavak iseljavanja Hrvata u inozemstvo i to bez ikakve šanse za povratkom.
  Je li Plenković svega gore navedenog svjestan? Odogovor je jednostavan, JESTE!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • Treći na listi POMAKA u 4. izbornoj jedinici tvrdi: DRUGI MIROVINSKI STUP TREBA UKINUTI!


  dr janjiček tihomir

  Prije samo nekoliko dana našli su se u „klopki“ dva ministra, jedan iz prošle vlade i dva ekonomska stručnjaka.

  Ministri Marić i Panenić su praktično bili predstavnici vlasti, Vrdoljak kao bivši i pretendirajući ministar, te dr. Jurčić i dr. Kulić.
  Okupili su se radi jednostavnog pitanje, prijeti li Hrvatskoj „grčki scenarij“? Svi od reda su ustvrdili kako se u Hrvatskoj ne može dogoditi „grčki scenarij“, a jedini koji je ipak ostavio tu mogućnost bio je dr. Kulić, jer ne vidi ništa pozitivno najavljeno od bilo koje političke stranke.

  Gledateljstvo se javljalo na telefonski broj i glasovalo, pa je postignut jedinstveni rezultat od 100% za događanje „grčkog scenarija“ u Hrvatskoj. Diskusija nazočnih bila je interesantna, jer su se od tri ministra doista mogle čuti svakakve rečenice, a još interesantnije nitko nije izrekom ustvrdio ono za što se za-lagao.

  Svi nazočni su se složili kako Hrvatska nema novčarsku suverenost, te je temeljna potreba države Hrvatske voditi vlastitu novčarsku politiku, jer bez toga nema ozbiljnog gospodarskog boljitka za Hrvatsku. Drugim riječima, novčarska politika utemljena na valutnoj klauzuli jednostavno nije hrvatska novčarska politika i ne vodi se u gospodarskom interesu Hrvatske, a što doista jeste uvjet izlaska Hrvatske iz gospodarske krize.

  Na žalost niti predstavnici sadašnje vlasti, a niti gospodin Vrdoljak kao mogući dužnosnik u novoj vlasti jednostavno nemaju hrabrosti usprotiviti se politici valutne klauzule koja se provodi u hrvatskoj novčarskoj politici.

  Najdalje u svojoj gluposti otišao  je gospodin Vrdoljak, koji je prvo ustvrdio kako on sve do skora nije ni znao za HNB!? No sa druge strane, ustvrdio je isto tako kako „jadni naši guverneri“, Rohatinski i Vujčić“, jednostavno nisu znali voditi drugačiju novčarsku politiku HNB nego samo tu sa valutnom klauzulom, jer Hrvatska nije imala nikakvu ekonomsku strategiju.

  Ovom prigodom želim podsjetiti svekoliku hrvatsku javnost da je tvrdnja o „ne znanju“ guvernera i jednog i drugog što im je činiti sa novčarskom politikom jednostavno laž. Točno je da Hrvatska nije imala i nema ni danas gospodarsku strategiju, ali spomenuto objašnjenje je gore od diletantskog.

  Pojednostavljeno, to se moglo opisati kao  kad vozač autobusa punog putnika, koji ne zna gdje treba ići, pa umjesto da se zadrži voziti se cestom, on počne voziti po prašumama i gudurama i sve dok ne ostane bez goriva!

  Podsjetit ću sve da je vođenje novčarske politike na principu valutne klauzule nametnuta je od strane MMF-a i Europske središnje banke! Kažem nametnuta, jer je to bio uvjet primitka Hrvatske u Svjetsku banku, MMF i Europsku središnju banku!

  Sve postkomunističke države koje su primljene u članstvo EU imaju istu takvu novčarsku politiku, te su i njihove nacionalne valute vezane za tečaj prema Euru! Nazočni stručnjaci doslovce niti jedan, nikako se „nisu mogli“ sjetiti odakle nam je „došla“ valutna klauzula i tko ju je izmislio!
  POMAK i HSP doista su jedini koji posve otvoreno kane dokinuti valutnu klauzulu Kune prema Euru, dok sve ostale političke opcije kane ostati roblje valutne klauzule i hrvatska javnost jednostavno to MORA znati! Mora znati, jer jednostavno sa valutnom kaluzulom Hrvatska već ima grčki scenarij u tijeku!

  Drugo pitanje koje se dugo diskutiralo je kako riješiti pitanje blokiranih tvrtki i osoba!? Na žalost baš niti jedan od ministara, ali ni naši stručnjaci NE znaju što bi učinili na tom polju! Nitko nije imao hrabrosti reći kako je hrvatskom gospodarstvu potrebna dokapitaliazacija dioničkih tvrtki od strane države preko HNB radi konačnog prekida lanca dugovanja!

  Naravno, za tu svrhu je potrebno dokinuti valutnu klauzulu u potpunosti! U sklopu tog pitanja svi su se složili kako država Hrvatska ima preveliku imovinu, ali baš nitko nije imao hrabrosti reći kako se taj dio imovine jednostavno mora privatizirati! Da, to isto zastupa POMAK i HSP i jedini smo koji na tom stajalištu čvrsto stojimo!

  Riješavanje pitanje kreditnih dužnika, dakle osobna prezaduženost, riješenje nije nitko ponudio! Oni koji su postali prezaduženi zbog vlautne klauzule prema švicarskom franku, jednostavno moraju biti obeštećeni, jer je glavnica i mjesečna rata njihovog duga posve neopravdano rasla zbog pada tečaja Eura prema Franku!

  Oni kojima nisu redovito isplaćivane plaće , država jednostavno MORA isplatiti zaostatke, a naknadu učiniti kroz ovrhu privatnih tvrtki koje nisu isplaćivale plaću! POMAK i HSP jedini se zalažu za takav pristup!

  Svi su se od nazočnih složili kako je drugi mirovinski stup posve financijski ne svrsishodan za Hrvatsku, ali baš nitko od ministara i stručnjaka nije imao hrabrosti reći kako je potrebno taj stup jednostavno dokinuti i ostvareni novac preliti u prvi mirovinski stup!

  Niti jedan od ministara to se nije usudio reći, točnije obećati. Dakako i to je stajalište POMAK-a i HSP-a, jer doista smo jedini koji to želimo učiniti!
  Mogli smo čuti i par doista bizarnih gluposti gospodina Vrdoljaka. Obećao je ukoliko njegova stranka dođe na vlast oni će uravnotežiti državni proračun i istodobno činiti državni poticaj investicijama! To je doslovce obećati novi svjetski rekod u bacanju kugle nakon amputacije obiju šaka!

  Čuli smo i bili i još jednu glupost Vrdoljaka, kako se broj zaposlenih u Hrvatskoj smanjio zbog „rasta produktivnosti“ u hrvatskom gospodarstvu! Utjecaj suvremene tehnologije u hrvatskoj gospodarstvo manje je od mizernosti! Tako nešto samo Vrdoljak može obećati i nitko više! Doista tko može i pomisliti i poželjeti takvog ministra gospodarstva!

  Dr. Tihomir Janjiček