• JOSIP MARČUN POVJERENIK ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU.


  josip marčun 1
  Hrvatska stranka prava krenula je u ozbiljnu revitalizaciju stranke na području Varaždinske županije. Nakon provedene “lustracije i konsolidacije” stranke prvi rezultati su već vidljivi, a projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” u ovoj županiji daje značajne rezultate.

  Nakon što je uspješno odradio ustrojavanje Podružnice HSP-a Varaždinske toplice, Odlukom predsjednika Hrvatske stranke prava Daniela Srba Povjerenikom za Varaždinsku županiju imenovan je Josip Marčun uz obvezu da u roku od 6 mjeseci stvori uvjete za osnivanje i održavanja ŽUPANIJSKOG ZBORA HSP za Vraždinsku županiju. Rješenje mu je uručio član predsjedništva i predsjednik ŽV Bjelovarsko bilogorske županije Zvonko Mlakić i glavna tajnica  i članica predsjedništva HSP-a Mirela Bušljeta Felc.

  Rezultati dosadašnjeg rada novih i starih članova HSP-a je da u smo u Varaždinskoj županiji u zadnja tri mjeseca bogatiji za 150 novih  članova, održana su tri Izborna Zbora za podružnice i svakodnevno nam dolaze novi članovi. Uskoro slijedi osnivanje velikog broja podružnica i u konačnici i formiranje Županijskog vijeća za Varaždinsku županiju.

  Prilikom imenovanja povjerenikom Josip Marčun je još jednom uputio javni poziv svim domoljubima, svim pravašicama i pravašima da se priključe radu Stranke i da se učlane u jedinu pravu stranku prava – Hrvatsku stranku prava.

  hsp

 • Podružnica HSP Varaždin ustrojena, “HSP dom svih pravaša” živi u Varaždinskoj županiji!


  varaždinUz nazočnost Glavne tajnice i članice predsjedništva Mirele Bušljeta Felc, Zvonka Mlakića člana predsjedništva HSP-a i predsjednika ŽV Bjelovarsko bilogorske županije, gostiju iz Zagrebačke i Bjelovarsko bilogorske županije održan je izborni zbor za grad Varaždin.

  varaždin3Za predsjednika podružnice Varaždin izabran je Dragan Rukavina, dosadašnji povjerenik. Dragana Rukavina je dragovoljac Domovinskog rata, bojnik po činu, bio je pripadnik 1 .gardijske brigade Tigrovi, zapovjednik bojne 7. gardijske brigade Pume i zapovjednik 149. brigade Zagreb. Treba li bolja preporuka za sve istinske i iskrene pravaše u Varaždinu? Na čelo varaždinskih pravaša došao je čovjek koji se dokazao kad je bilo najteže.

  Za dopredsjednike su izabrani Predrag Urban i Damir Kontak, za tajnicu podružnice izabrana je Daniela Filber, a rizničar je Damir Puja

  Članovi Nadzornog odbora Podružnice HSP-a Varaždin su Marko Juranko, Robert Šoštarić i David Bušnja.varaždin 1

  Izabrani dužnosnici zahvalili su na odgovornim dužnostima i odreda svi su naglasili da je jedan od ciljeva projekta “HSP dom svih pravaša“ snažan HSP u kojem će biti svi istinski pravaši, a Stranka će biti ustrojena u svim općinama i gradovima Varaždinske županije.

  Također je naglašeno da hrvatskom narodu treba snažan HSP, jer ga HSP do sada nije nikada iznevjerio, naprotiv uvijek je bio uz hrvatski narod i onda kad to nije bilo ni jednostavno ni poželjno.

  Sa izbornog zbora upućen je javni poziv svim domoljubima, svim pravašicama i pravašima da se priključe radu Stranke i da se učlane u jedinu pravu stranku prava – Hrvatsku stranku prava.

  Zbor je završio kako i priliči himnom HSP-a “Lijepo li je Hrvat biti!”

  Bog i Hrvati!

  hsp

 • Mladen Juranko povjerenik HSP-a za Grad Novi Marof


  hsp varaždinska

  Hrvatska stranka prava ( HSP ) krajem 2014.godine održala je radni sastanka HSP-a u gradu Novom Marofu.Sastanku su prisustvovali članovi HSP-a Novi Marof, Ivanec, Ljubeščice i dva člana Predsjedništva HSP-a Mirela Bušljeta Felc i Zvonko Mlakić.

  Na sastanku je prezentiran i prihvaćen projekt “HSP dom svih pravaša“. Svi prisutni su se složili da je nužno pokrenuti više aktivnosti na području Varaždinske županije, te je stoga usuglašen plan narednih aktivnosti.

  Projektom “HSP dom svih pravaša“ želi se ustrojiti HSP u svim općinama i gradovima lijepe naše. Sukladno Statutu HSP-a predsjednik HSP-a Daniel Srb imenovao je Mladena Juranka za povjerenika HSP podružnice Novi Marof.

  Uskoro se očekuje održavanje Izbornog zbora podružnice na kojemu će biti izabrano vodstvo Novomarofskog HSP-a. Svi pravaši i domoljubi iz Novog Marofa koji su spremni raditi za dobrobit svoga grada mogu se javiti na e mail: hsp@hsp.hr

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a

 • Dragan Rukavina povjerenik HSP-a Varaždin


  rukavina varaždin

  Na području Varaždinske županije nastavlja se sa pripremama za ustroj podružnica i županijske organizacije HSP-a. Projekt „HSP dom svih pravaša“ uspiješno se provodi .

  Pozivu predsjednika HSP-a Daniela Srba o povratku i aktivnom radu u Stranci svakodnevno se javljaju bivši članovi HSP-a, a posebno se može istaknuti veliki broj članova koji do sada nisu bili pripadnici ni jedne političke stranke.

  Jedan od ciljeva projekta“HSP dom svih pravaša“ je snažan HSP u kojem će biti svi istinski pravaši, a Stranka će biti ustrojena u svim općinama i gradovima Hrvatske.
  Hrvatskom narodu je potreban snažan HSP, a na nedavno održanim izborima vidljiv je trend rasta potpore HSP-u i to je argument da je narod prepoznao i želi snažan HSP, jer ga HSP do sada nije nikada iznevjerio, naprotiv uvijek je bio uz hrvatski narod i onda kad to nije bilo poželjno .

  Odlukom predsjednika HSP-a Daniela Srba a na prijedlog Zvonka Mlakića, člana Predsjedništva HSP-a imenovan je povjerenik HSP za Grad Varaždin Dragan Rukavina.

  Dragan Rukavina je dragovoljac domovinskog rata, bojnik po činu, bio je pripadnik 1 .gardijske brigade Tigrovi, zapovjednik bojne 7. gardijske brigade Pume i zapovjednik 149. brigade Zagreb . Treba li  bolja preporuka za sve istinske i iskrene pravaše u Varaždinu? Na čelo varaždinskih pravaša dolazi čovjek koji  se dokazao kad je bilo najteže.

  Upućujemo javni poziv svim domoljubima,  svim pravašicama i pravašima da se priključe radu Stranke i da se učlane u jedinu pravu stranku prava – Hrvatsku stranku prava.

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić ,član Predsjedništva HSP

 • Vladimir Horvat povjerenik HSP-a za Općinu Beretinec.


  vladimir horvat

  Hrvatska stranka prava ( HSP ) na području Varaždinske županije nastavlja sa pripremama za ustroj podružnica po svim gradovima i općinama.
  Odlukom predsjednika HSP-a Daniela Srba imenovan je Vladimir Horvat za povjerenika HSP-a, Podružnice Beretinec. Horvat je vijećnik HSP-a u Općinskom vijeću Beretinec, te sa zadovoljstvom možemo reći da se u Općini Beretinec čuje pravaški glas .

  Projekt „HSP dom svih pravaša „ se provodi i svakim danom broj članova se povećava, a HSP postaje zastupljen u svim mjestima lijepe naše. Posljednji izborni rezultati HSP-a pokazuju da narod želi snažan HSP .
  Stoga upućujemo javni poziv svim domoljubima, svim pravašima iz Općine Beretinec da se priključe radu Stranke ,te da se učlane u HSP na e-mail :vhorvat81@gmail.com

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a

 • Kruno Ratković povjerenik HSP-a za Općinu Ljubeščica


  kruno ratković
  Kako smo najavljivali Hrvatska stranka prava (HSP) na području Varaždinske županije aktivirala je svoj rad i provodi sve potrebne radnje da Stranka ponovo ustroji podružnice po svim gradovima i općinama, te da se ustroji županijska organizacija HSP-a.
  U Općini Ljubeščica Stranka je započela sa radom, te je imenovan povjerenik. Odlukom predsjednika HSP-a Daniela Srba imenovan je Kruno Ratković za povjerenika HSP podružnice Ljubeščica.
  Stoga upućujemo javni poziv svim domoljubima, svim pravašima iz Općine Ljubeščica da se priključe radu Stranke, te da se učlane u HSP na e-mail :krunoratkovic01@gmail.com

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a

 • Marijan Lozančić povjerenik HSP-a za Grad Ivanec


  marijan lozančić
  Hrvatska stranka prava krenula je u ozbiljnu revitalizaciju stranke na području Varaždinske županije, pa je tako nakon započetih aktivnosti u Gradu Varaždinskim Toplicama i Općini Breznica, HSP započeo sa aktivnostima i u Gradu Ivancu.
  Predsjednik HSP-a Daniel Srb je imenovao Marijana Lozančića povjerenikom HSP-a podružnice Ivanac. Sve naredne aktivnosti HSP-a biti će usklađene sa Statutom i na dobrobit svih žitelja Grada, a prvi zadatak biti će obnova rada Stranke u Gradu Ivancu, te provedba pripremnih radnji za formiranje Županijskog vijeća Varaždinske županije.
  Projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” doživljava svoje oživotvorenje i u ovoj pravaškoj županiji, koja je kroz povijest to bila, je sada i biti će i ubuduće. Evidentno je da se HSP vraća na političku scenu Hrvatske, a poslijednji izborni rezultati to dokazuju( Omiš,Korčula, Pag) , posebno je bitno izvijestiti hrvatsku javnost da se HSP-u svakodnevno priključuju novi članovi.
  Svi zainteresirani koji se žele priključiti aktivnostima HSP-a sa područja Grada Ivanca mogu se javiti na e-mail : marijan.lozancic@gmail.com

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a

 • Ivan Andrašek povjerenik HSP za Općinu Breznica


  ivan andrašek

  Kao što smo i najavljivali  da HSP intezivno radi na ustrojavanju  stranke u Varaždinskoj županiji Hrvatska stranka prava ( HSP ) je imenovanjem povjerenika za Općini Breznica započela postupak ustroja podružnice.

  Odlukom predsjednika HSP-a Daniela Srba za povjerenika HSP-a za Općinu Breznica imenovan je dugogodišnji član HSP-a i vijećnik HSP-a u Općinskom vijeću Breznica Ivan Andrašek. Andrašek je cijeli niz godina pravaški radio i dijelovao u Breznici, te je nesebično radio na dobrobit svih mještana Općine.

  Taj njegov trud je prepoznat, te mu je stoga dat zadatak da u skladu sa Statutom HSP-a ustroji podružnicu. Ovim putem pozivamo sve istinske pravaše da se priključe HSP-u te da i u Općini Breznica zaživi projekt „HSP dom svih pravaša“.

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a

 • Josip Marčun povjerenik HSP za Grad Varaždinske Toplice


  josip marčunHrvatska stranka prava   krenula  je u ozbiljnu revitalizaciju  stranke na području Varaždinske županije.  Uskoro slijedi  osnivanje velikog broja  podružnica i u konačnici i formiranje Županijskog vijeća za Varaždinsku županiju.

  Dokaz tomu je i to što Varaždinska županija imala svoje izaslanike na Programskoj konvenciji HSP-a  održanoj 28. veljače 2015. godine u Zagrebu.
  Projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA”  doživljava svoje oživotvorenje  i u ovoj pravaškoj županiji, koja je kroz povijest to bila, je sada i biti će i ubuduće.

  Prva u nizu podružnica u Varaždinskoj županiji i gdje  je Hrvatska stranka prava (HSP) pokrenula  svoje aktivnosti je  Podružnica Varaždinske Toplice. Za povjerenika je izabran Josip Marčun, a pripreme za ustroj  podružnice  su već daleko odmakle  i  finiširaju se detalji oko održavanja Izbornog Zbora podružnice.

  Svi zainteresirani koji se žele priključiti aktivnostima HSP-a sa područja Grada Varaždinskih Toplica mogu se javiti na e-mail :joza1003@gmail.com

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a

 • HSP Varaždinske županije održao radni sastanak. Projekt “HSP je dom svih pravaša” je živ i donosi rezultate.


  NOVI MAROF 1
  Dana 18.12.2014.godine podružnica HSP Novi Marof organizirala je radni sastanak. Sastanku je nazočila Glavna tajnica HSP i članica Predsjedništva HSP-a Mirela Bušljta Felc, član Predsjedništva HSP i predsjednik HSP Bjelovarsko-bilogorske županije Zvonko Mlakić, predstavnik HSP Bjelovarsko – bilogorske županije Ante Grbavac i predstavnik grada Zagreba Alen Bašić.
  Uz navedene dužnosnike radnom sastanku su nazočili Kruno Ratković, predsjednik podružnice HSP Ljubešćica, Marijan Lozančić,predsjednik podružnice HSP Ivanec i domaćin predsjednik podružnice HSP Novi Marof Mladen Juranko sa suradnicima.

  Teme sjednice bile su informiranje članstva o stanju u HSP-u, te provedba odluka Glavnog stana i Predsjedništva HSP-a. Provedena je rasprava o svim temama koje su zanimale prisutne članove, te je usvojen plan i smjernice daljnjeg rada HSP-a u Varaždinskoj županiji. Uskoro se očekuje cijeli niz aktivnosti po ostalim podružnicama u Županiji.
  Posebno je istaknuto da se neki bivši članovi lažno predstavljaju kao članovi Hrvatske stranke prava iako to već dugo nisu jer su kršenjem Statuta i Etičkog kodeksa prestali to biti. Posebno je naglašeno i konstatirano da Ivan Mikec nije više dužnosnik niti član HSP-a, niti ima pravo predstavljati se u javnosti članom HSP-a.

  Svi nazočni bili su iznimno zadovoljni izviješćima Glavne tajnice Mirela Bušljte Felc kao i prezentacijom projekta „HSP je dom svih pravaša“ koji je prezentirao član Predsjedništva HSP Zvonko Mlakić.
  Projekt je jednoglasno prihvaćen, a sa sjednice je upućen javni poziv svim žiteljima županije Varaždinske, svim pravašicama i pravašima da se ukljuće aktivno u rad HSP-a na području Varaždinske županije.

  Bog i Hrvati !

  HSP

 • Koalicija u gradu Varaždinu


  Nakon što je prije dva tjedna potpisan koalicijski sporazum između stranaka HSP, HSS, ZDS, ZL, ZS i DKS za predstojeće lokalne izbore na razini Varaždinske županije, ista koalicija “Po mjeri čovjeka” kojoj se još pridružila i stranka ABH, predstavila je svoju kandidatkinju za varaždinsku gradonačelnicu, dr. Mirjanu Kolarek Karakaš.

  “Interesi građana, javna uprava, kompetentni ljudi, grad cvijeća a ne smeća, grad mladosti i poslova, novih tehnologija i investicija, s razvijenom profitabilnom industrijom, stimuliranim obrtnicima i malim poduzećima” – teme su za koje će se zalagati dr. Mirjana Kolarek Karakaš ako postane gradonačelnica Varaždina.

  “Želim vratiti Varaždin na Dravu koja za sada kraj nas samo teče, želim pomoći ljudima starije životne dobi i razvijati volonterizam, a kao liječnica želim iskreno i u svojoj struci i izvan nje pomoći svima – želim bolji život za sve građane Varaždina, što sam u stanju i napraviti. Znam da dolazi vrijeme kada će ljudi prepoznati prave vrijednosti i gradonačelnicu koja će živjeti i raditi u njihovom interesu” – zaključila je Mirjana Kolarek Karakaš. 

  “Koalicija po mjeri čovjeka spoj je mladosti i mudrosti” – istaknula je na kraju Mirajana Kolarek Karakaš pojašnjavajući kako će nositeljica gradske liste ove političke opcije biti dr. Nina Begičević Ređep, prodekanica za poslovanje varaždinskog FOI-ja.

  Nadamo se kako će ova koalicija postati pravi drugi blok i alternativa ostalim listama i na razini županije, ali i u gradu Varaždinu koji ponovno treba zauzeti vodeće mjesto u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kao odličan i pozitivan primjer ponosnih, sposobnih, radišnih i  poštenih ljudi.

 • Potpisan sporazum o koaliciji između HSP-a i HSS-a grada Ludbrega


  Još jedan nastavak suradnje Hrvatske stranke prava (HSP) i Hrvatske seljačke stranke (HSS) u Varaždinskoj županiji je, nakon potpisane koalicije na razini županije i grada Varaždinske toplice, potpisan i sporazum o koaliciji HSP i HSS grada Ludbrega. U ime HSP-a sporazum je potpisao gradski vijećnik Damir Vrtar, a u ime HSS-a predsjednik Miroslav Pečevski.
   
  I ovaj sporazum pokazuje jačanje ne tzv. trećeg bloka na razini županije, nego drugog bloka, jer smatramo da su svi dosadašnji nositelji vlasti teško oštetili sve građane i oni zajedno mogu samo predstavljati jedan blok dok je prava i jedina alternativa koalicija Hrvatske stranke prava i Hrvatske seljačke stranke, kao dvije najstarije stranke u Hrvatskoj.

   

  Hrvatska stranka prava
  Ž.V. Varaždinske županije
  Nikola Levanić, dopredsjednik
 • Županijski zbor HSP-a Varaždinske županije


  U subotu, 06.04.2013. godine u Malom Bukovcu održan je Zbor HSP-a Varaždinske županije na kojem je bilo nazočno 120 izaslanika iz svih podružnica Varaždinske Županije. Na Zboru su se birali novi dužnosnici Županijskog vijeća HSP-a. Kao gosti Zboru su nazočili Ivan Friščić, član Predsjedništva HSP-a, Marko Artuković, član Središnjeg nadzornog odbora HSP-a, te načelnik Općine Mali Bukovec, član HSS-a, Darko Marković.

  Za nove dužnosnike HSP-a Varaždinske Županije izabrani su jednoglasno:
  Predsjednik: Ivan Mikec – Varaždin
  Dopredsjednici: Zlatko Golec – Mali Bukovec i Nikola Levanić – Varaždin
  Tajnik: Vanja Vahtarić – Ludbreg
  Rizničar: Gabrijel Horvat – Varaždin
  Članovi Predsjedništva; Božidar Pečenec – Veliki BUkovec, Zlatko
  Cvetko – Sv. Đurđ, Marijan Lozančić – Ivanec, Damir Vrtar – Lepoglava

  Poslije izbora, u ime izabranih, skupu se obratio novoizabrani predsjednik, Ivan Mikec, zahvalio na povjerenju i ukazao na potrebu dodatnog zalaganja u predstojećem periodu do lokalnih izbora. Tom mobilizacijom svih resursa možemo očekivati rezultate bolje od dosadašnjjih i ulazak u vijeća općina i gradova kao i županijsko vijeće Varaždinske županije.

  Skupu su se obratili i gosti, Ivan Friščić i Drago Marković, koji su čestitali novoizabranom vodstvu i poželjeli puno uspjeha na lokalnim izborima.

   

  Hrvatska stranka prava
  Nikola Levanić

 • HSP Varaždinske županije potpisao koaliciju za lokalne izbore


  Varaždinska županija koalicija HSP - HSS - Zagorska demokratska stranka - Zagorska stranka - Zelena lista - Demokratska knegička stranka

  U Varaždinu je u ponedjeljak, 25.3.2013., u hotelu Turist Hrvatska stranka prava (HSP) Varaždinske županije potpisala je koalicijski sporazum sa Hrvatskom seljačkom strankom (HSS), Zagorskom demokratskom strankom, Zagorskom strankom, Zelenom listom i Demokratskom knegičkom strankom za predstojeće lokalne izbore.

  Ovim sporazumom dogovorili smo zajedničku listu za Županijsku skupštinu i zajedničkog kandidata za Varaždinskog župana, gospodina Zvonimira Sabatija. Naša je procjena da je ovaj kandidat, u ovom trenutku najbolja opcija, što temeljimo na njegova dosadašnja dva mandata na čelu županije. Ovom koalicijom stičemo realne šanse za ulazak u Županijsku skupštinu, što u budućnosti može imati dobre preduvjete za revitalizaciju naše Stranke u Varaždinskoj županiji.

  Smatramo da bi ovakav blok stranaka mogao biti pozitvno iznenađenje ovih izbora i predstavljati ozbiljnog protivnika ostalim listama.

   

  Hrvatska stranka prava
  Varaždinska županija
  Ivan Mikec, povjerenik

  Varaždinska županija koalicija HSP - HSS - Zagorska demokratska stranka - Zagorska stranka - Zelena lista - Demokratska knegička strankaVaraždinska županija koalicija HSP - HSS - Zagorska demokratska stranka - Zagorska stranka - Zelena lista - Demokratska knegička strankaVaraždinska županija koalicija HSP - HSS - Zagorska demokratska stranka - Zagorska stranka - Zelena lista - Demokratska knegička stranka

   

   

   

   

   

 • Giuliano: Na koncertima razgovaram s ljudima i vidim da im je „puna kapa“ svega


  Splitski pjevač Giuliano Đanić odlučio se aktivno uključiti u politiku i biti prvi kandidat liste Hrvatske stranke prava za III. Izbornu jedinicu koja obuhvaća Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju.

  Rođeni Splićanin Giuliano ističe da je član HSP-a od 2000. godine, a u politiku se aktivno odlučio uključiti na poziv svojih prijatelja iz sjeverozapadne Hrvatske.

  – Zamolili su me da im pomognem privući mlade ljude i na birališta ali i u stranku. Varaždinska podružnica HSP-a je inače specifična baš po tome da su u nju uključeni uglavnom mladi ljudi i zato sam pristao – objasnio je Giuliano dodavši da, iako ne živi na području sjeverozapadne Hrvatske, poznaje probleme s kojima se suočavaju ljudi koji žive na području III. Izborne jedinice.

  – Okružen sam prijateljima koji ovdje žive i koji me svakodnevno upoznaju sa svime što se ovdje događa, a i osobno smatram da su problemi ljudi ovdje, problemi ljudi u cijeloj Hrvatskoj. Cijelo vrijeme razgovaram s ljudima na koncertima i vidim da im je „puna kapa“ svega. Imam osjećaj kao da se čak i djeca u Hrvatskoj rađaju tužna – naglasio je Giuliano koji prvi na listi HSP-a za III. Izbornu jedinicu. Smatra da je njegov ulazak u Hrvatski sabor moguć te ističe da u slučaju da bude izabran za saborskog zastupnika neće prekidati glazbenu karijeru.

  – Moja karijera će vjerovatno stagnirati jer ću morati uskladiti obaveze, ali smatram da je uz dobru organizaciju moguće uskladiti glazbenu i eventualnu saborsku karijeru – naglasio je te dodao da još ne zna hoće li u sklopu predizborne kampanje odraditi koji koncert u svojoj izbornoj jedinici.

  – Još razmišljamo o tome. Osobno, želim razgovarati s ljudima i u svojim istupima upozoravati javnost na njihove probleme, a u dogovoru s kolegama iz stranke vidjet ćemo mogu li to kroz koncert. Možda odradimo neki koncert nakon izbora, nešto kao koncert zahvale ako me ljudi izaberu da budem njihov predstavnik u Hrvatskom saboru – istaknuo je splitski pjevač.

  Izvor: SlobodnaDalmacija.hr

 • Gabrijel Horvat kandidat HSP-a za gradonačelnika Varaždina


  HSP VaraždinVaraždinski HSP odlučio se uključiti u utrku za mjesto gradonačelnika Varaždina na prijevremenim izborima u nedjelju 16. listopada.

  Kandidat HSP-a za gradonačelnika Varaždina je predsjednik gradske podružnice Gabrijel Horvat, a kandidati za njegove zamjenike Nikola Levanić i Marko Juranko.

  HSP-ovci ističu da smatraju da građani Varaždina zaslužuju novu opciju u gradu u kojem isti ljudi vladaju već 20 godina te da se nadaju da će to građani i pokazati na izborima.

  – Na izbore izlazimo sami, ni u kakvim koalicija te bez repova međustranačkih, poslovnih, gospodarskih i foteljaških izbornih dogovora. Mi smo nova snaga baroknog grada – poručili su Horvat, Levanić i Juranko.

  HSP-ovci su pozvali sve svoje simpatizere i članove stranke da se pridruže prikupljanju tisuću potpisa potrebnih za kandidaturu gradonačelnika Varaždina.

  Potpisi će se prikupljati od srijede na Franjevačkom trgu.

 • Tiskovna konferencija HSP-Varaždin


  Nikola Levanić,  novoizabrani dopredsjednik gradske podružnice Hrvatske stranke prava u Varaždinu i povjerenik za mladež HSP-a u gradu Varaždinu je održao govor u kojem se osvrnuo na probleme mladih u Hrvatskoj ,kao i u našem gradu.U govoru je naglasio ,kako se danas sve političke stranke , trude pokazati uključenost mladih u svoj rad. To im donosi privid demokratičnosti unutar stranke,a u zbilji mladi samo lijepe plakate. Tome još dodajmo i stvorenu sliku o politici u Hrvatskoj (koja nije stvorena iz nečije mašte nego iz čestih afera raznih sumnjivih tipova koji kroz politiku pljačkaju naš narod,i to godinama),i više nikome nije čudno zašto sve manje i manje kvalitetnih mladih ljudi ulazi u politiku,kazao je .

  Nadalje,Levanić se osvrnuo i na to kako je u našem gradu stanje  mladima još i gore ,jer na svakom koraku Varaždin je predstavljan zamalo kao „Eldorado“ za mlade. Iako bi on to mogao biti ,nažalost još nije ni blizu.

  Kao apsolvent elektrotehnike ,rekao je,poznaje mnoge studente koji imaju problem zapošljavanja nakon fakulteta,a nakon srednje škole ne mora se  ni naglašavati.Za to ,može biti odgovorno jedino političko vodstvo koje se ne mijenja godinama. Danas  svi znaju  da Varaždin nema prostore u kojima bi mladi mogli boraviti i baviti se nečim konstruktivnim i gdje bi mogli napredovati njihovi stvaralački ,umjetnički,intelektualni,pa makar i humoristički potencijali.  Pri tome se ne treba uvijek  misliti na  zaradu,jer pomaganje civilnim udrugama,naročito udrugama mladih, bi samo po sebi trebalo biti cilj i sredstvo svakog društva,a ne samo započinjanje raznoraznih poduzetničkih klubova i prostora,čiji je jedino veličanstvo novac.  Lijep primjer tome je manipulacija prostorima Vojne pekare i projektom „BUKA“.

  „Osim toga u Hrvatskoj je u zadnjih nekoliko godina samoubojstvo učinilo oko 900 maloljetnika,od čega je svaki peti mlađi od 14 godina, a svi znamo da je to u Varaždinu u zadnje vrijeme i prečesta pojava.Dodajmo tome lošu stopu nataliteta i do kraja stoljeća Hrvatska će izgubiti milijun Hrvata,a mladi još uvijek nemaju neke poticaje,a ni mogućnosti za osnivanje obitelji.

  Govori se tu i o depresiji,drogama,bezciljnosti,teškim materijalnim stanjem u društvu,ali osvrnuo  se  i na raznorazne sekte koje u Varaždinu itekako djeluju. Na sve to dodajte istočne turbo folk klubove,predostupnu drogu,manjak morala općenito,te  konstatno marginaliziranje temeljnih vrijednosti poput domovine ,vjere i obitelji i dobijete velike probleme u samoj srži društva.

  Cilj Hrvatske stranke prava u Varaždinu je ,između ostalog,rekao je,dati mladim ljudima do znanja da se imaju kome obratiti.Naši iskusni članovi Hrvatske stranke prava su tu ,voljni su pomoći i savjetom i iskustvom. Osjećaj pripadnosti pravaškim načelima je tu, i zato smo sigurani u bolju budućnost. U Hrvatskoj i u Varaždinu. Prave vrijednosti poput obitelji,vjere,domovine,poštenja,ali i hrabrosti i bogate povijesti nikad neće nestati iz naših srca i umova.

  Predsjednik HSP-a Daniel Srb osvrnuo se na teško stanje u Hrvatskoj na svim razinama,od gospodarskog do moralnog. Posebno je naglasio da se zbog ustupaka HDZ-a SDSS-u događaju nevjerovatne nepravde, npr. da se za obnovu i povrat stanova građana srbske nacionalnosti koji su 90.-tih otišli iz Hrvatske planira potrošiti 3 milijarde kuna,a za usporebu „haračom“ se prikupilo 2,8 milijardi. Spomenuo je i gradnju četničkih spomenika u Srb-u vrijednih 3 milijuna kuna,a i opasnost donošenja zakona o srbskim općinskim vijećima kojim se de facto omogućava ponovna uspostava nekakve SAO krajine u Hrvatskoj.

  Tome još pridodajte da danas HDZ-ovu vladu drže ucjenama u šaci ljudi iz SDSS-a koji su birani u prosjeku s oko 500 glasova,jasno se vidi da današnja vlada nema ni kredibilite (kada su mnogi ministri i visoki dužnosnici vlade u remetincu ili na putu ka njemu) ,a niti legitimitet (manjinskim zastupnicima dodajte i izbore dobivene kampanjom koju je financirala FIMI medija i slične „sumnjive“ tvrtke).

  Predsjednik Srb je naglasio kako jedino Hrvatska Stranka prava ima čist obraz i nije sudjelovala u nikakvim privatizacijama i sličnim sumnjivim poslovima za vrijeme svih ovih godina kada su se izmjenjivale vlade HDZ-a i SDP-a, i da će to birači znati prepoznati na sljedećim izborima.

  Na kraju svog govora,zahvalio se, i svim prisutnima zaželio blagoslovljen Božić i sretnu Novu 2011 godinu u kojoj HSP slavi svoju 150. godišnjicu ,a HSP grada Varaždina svoju 20. Godišnjicu postojanja.