→ II. Vukovarska deklaracija HSP-a (2018.)

→ Vukovarska deklaracija HSP-a (2010.)

→ Deklaracija VII. Konvencije HSP-a (2009.)

→ Programska deklaracija HSP-a: “Hrvatska u Europi” (2004.)

→ Deklaracija Jadranske konvencije HSP-a (2003.)

→ Programska deklaracija HSP-a: “Hrvatska desnica za novo stoljeće” (2001.) [

→ Programska Rezolucija IV. Konvencije HSP-a (1999.) 

→ Deklaracija političke udruge “Okupljanje za Hrvatsku” (1997.)