[box_document] → Konačno izvješće – izbori za Europski parlament[/box_document]

 

[box_document] → Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (6.4.2013.) [/box_document]

 

[box_document] → Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (6.4.2013.) [/box_document]

 

[box_document] → Iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje (15.3. – 6.4.2013.) [/box_document]