FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE STRANKE PRAVA

ZA 2010. GODINU

Račun prihoda i rashoda
STRUKTURA PRIHODA
Red.br.
PRIHODI
IZNOS U KN
%
1.
PRIHODI PRORAČUNA
2.266.675
90,91
2.
PRIHODI ČLANARINA
174.440
6,99
3.
PRIHODI DONACIJA
46.050
1,85
4.
FINANCIJSKI PRIHODI
2.896
0,12
5.
OSTALI PRIHODI
3.171
0,13
UKUPNO
2.493.232
100

 

POJAŠNJENJE PRIHODA PRORAČUNA
– DRŽAVNI PRORAČUN 413.075,84
– ŽUPANIJSKI PRORAČUNI 1.013.827,63
– GRADSKI PRORAČUNI 651.169,80
– OPĆNSKI PRORAČUNI 188.602,13

 

STRUKTURA RASHODA
Red.br.
RASHODI
IZNOS U KN
%
1.
RASHODI ZA ZAPOSLENE
462.729
13.25
2.
MATERIJALNI RASHODI
1.803.434
51,64
3.
RASHODI AMORTIZACIJE
99.256
2,84
4.
FINANCIJSKI RASHODI
1.064.792
30,49
5.
DONACIJE
55.457
1,59
6.
OSTALI RASHODI
6.695
0,19
UKUPNO
3.492.363
100

 

UKUPNI PRIHODI 2.493.232
UKUPNI RASHODI 3.492.363
MANJAK PRIHODA 999.131
VIŠAK PRIHODA-PRENESENI /2009./ 1.008.526
VIŠAK PRIHODA RASPOL-, U SLIJED.RAZDOBLJU 9.395

 

POPIS DONATORA HRVATSKE STRANKE PRAVA U 2010. GODINI
DONACIJE PRAVNE OSOBE
Red. Br.
Naziv pravne osobe
Iznos donacije u kn
Napomena
1.
METALING D.O.O.
37.000,00
DONACIJA ZA RAD PODRUŽNICE SISAK
2.
RENCON D.O.O.
5.000,00
DONACIJA ZA RAD HSP OSIJEK
3.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRALJEVICE
1.000,00
HSP DONACIJA ZA RAD PODRUŽNICE KRALJEVICA
UKUPNO
43.000,00

 

DONACIJE FIZIČKE OSOBE
Red. Br.
Ime i prezime
Iznos donacije u kn
Napomena
1.
SMOJVER MILAN
1.850,00
DONACIJA ZA RAD PODRUŽNICE CRIKVENICA
2.
KRISTIJAN LONČAR
700,00
DONACIJA ZA RAD PODRUŽNICE CRIKVENICA
3.
KREŠIMIR BUBALO
500,00
DONACIJA ZA PROJEKT MLADIH HSP OSIJEK-ORGANIZACIJA PRIPREMA MATURANATA ZA DRŽAVNU MATURU
UKUPNO
3.050,00

 

ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA
DONACIJE PRIMLJENE U 2010. GODINI ZA PROSLAVU 150 GODIŠNJICE HRVATSKE STRANKE PRAVA U 2011. GODINI – KONVENCIJA STRANKE 26.02.2011.GODINE
.
Red. Br.
Naziv pravne osobe
Iznos donacije u kn
Napomena
1.
MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
10.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
2.
SPIN VALIS DD
1.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
3.
BRODOSPAS DD
10.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
4.
RIMC D.O.O.
8.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
5.
GROMEL D.O.O.
1.500,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
6.
BAUERFEIND D.O.O.
5.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
7.
GRACIN-USLUGE D.O.O.
100,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
8.
SIGNALGRAD D.O.O.
2.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
9.
DRAGER MEDICAL CROATIA D.O.O.
5.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
10.
FADILJEVIĆ D.O.O.
100,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
11.
GASTRO GRUPA D.O.O.
2.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
12.
TEHNO TRADE D.O.O.
250,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
13.
CRNKOVIĆ D.O.O.
200,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
14.
JADRANSKI POMORSKI SERVIS DD
5.000,00
PROSLAVA 150 G.
HSP- 26.02.2011.
UKUPNO
50.150,00
U Zagrebu,28.02.2011.

 

PR-RAS-NPF_2010.godina.PDF