Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.), i odredbi iz čl. 47. Statuta HSP Sabor Hrvatske stranke prava usvojio je 29.02.2020. ovaj

[box_document] → Statut Hrvatske stranke prava (.pdf)→ [/box_document]