[rps category_ids=”11″ total_posts=”10″]

 

Izvješća za županijske skupštine, gradska i općinska vijeća

Izvješća za županijske skupštine, gradska i općinska vijeća (13.5.2013.) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO

Izvješća za županijske skupštine, gradska i općinska vijeća (20.6.2013.) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO 
Županijska skupština Brodsko-posavske županije Županijska skupština Brodsko-posavske županije
Gradsko vijeće – Grad Slavonski Brod Gradsko vijeće – Grad Slavonski Brod
Gradsko vijeće – Grad Nova Gradiška Gradsko vijeće – Grad Nova Gradiška
Općinsko vijeće – Općina Bukovlje Općinsko vijeće – Općina Bukovlje
Općinsko vijeće – Općina Cernik Općinsko vijeće – Općina Cernik
Općinsko vijeće – Općina Davor Općinsko vijeće – Općina Davor
Općinsko vijeće – Općina Donji Andrijevci Općinsko vijeće – Općina Donji Andrijevci
Općinsko vijeće – Općina Dragalić Općinsko vijeće – Općina Dragalić
Općinsko vijeće – Općina Gornja Vrba Općinsko vijeće – Općina Gornja Vrba
Općinsko vijeće – Općina Gornji Bogićevci Općinsko vijeće – Općina Gornji Bogićevci
Općinsko vijeće – Općina Gundinci Općinsko vijeće – Općina Gundinci
Općinsko vijeće – Općina Nova Kapela Općinsko vijeće – Općina Nova Kapela
Općinsko vijeće – Općina Podcrkavlje Općinsko vijeće – Općina Podcrkavlje
Općinsko vijeće – Općina Sibinj Općinsko vijeće – Općina Sibinj
Općinsko vijeće – Općina Stara Gradiška Općinsko vijeće – Općina Stara Gradiška
Općinsko vijeće – Općina Vrpolje Općinsko vijeće – Općina Vrpolje

 

Izjave i izvješća kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika)

Izjave kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika) o okvirnim sredstvima:

Izvješća kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO (13.5.2013.): Izvješća kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO (20.6.2013.):

Izjvešća kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika) IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO (02.07.2013.):

Župan Brodsko-posavske županije – Dalibor Damičević Župan Brodsko-posavske županije – Dalibor Damičević Župan Brodsko-posavske županije – Dalibor Damičević Općina Podcrkavlje – Tomislav Trtanj
Grad Slavonski Brod – Ilijana Vrbat Pejić Grad Slavonski Brod – Ilijana Vrbat Pejić Grad Slavonski Brod – Ilijana Vrbat Pejić  
Grad Nova Gradiška – Damir Matošević Grad Nova Gradiška – Damir Matošević Grad Nova Gradiška – Damir Matošević  
Općina Bukovlje – Igor Đaković Općina Bukovlje – Igor Đaković Općina Bukovlje – Igor Đaković  
Općina Nova Kapela – Anto Žagrić Općina Nova Kapela – Anto Žagrić Općina Nova Kapela – Anto Žagrić  
Općina Podcrkavlje – Tomislav Trtanj Općina Podcrkavlje – Tomislav Trtanj
Općina Podcrkavlje – Tomislav Trtanj
Općina Podcrkavlje – Tomislav Trtanj
 
Općina Stara Gradiška – Vlado Jankavić Općina Stara Gradiška – Vlado Jankavić Općina Stara Gradiška – Vlado Jankavić  
Općina Vrpolje – Zrinka Knežević Općina Vrpolje – Zrinka Knežević Općina Vrpolje – Zrinka Knežević