[rps category_ids=”13″ total_posts=”10″]

 

Izvješća za Gradsku skupštinu, gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora Grada Zagreba

Izvješća za Gradsku skupštinu, gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora Grada Zagreba (13.5.2013.) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO

Izvješća za Gradsku skupštinu, gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora Grada Zagreba (20.6.2013.) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO 
Gradska skupština Grada Zagreba Gradska skupština Grada Zagreba
Gradske četvrti Grada Zagreba Gradske četvrti Grada Zagreba
Vijeća mjesnih odbora Grada Zagreba Vijeća mjesnih odbora Grada Zagreba

Izvješća kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO (20.6.2013.): 

Siniša Šukunda – završno izvješće

 Izvješća kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika) → IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO (13.5.2013.):  

Siniša Šukunda IZ – DP IZ – TP IZ – MO

 

Izjave kandidata (za župana, gradonačelnika i načelnika) o okvirnim sredstvima:

Gradonačelnik Grada Zagreba – Siniša Šukunda