• HSP-ovo Povjerenstvo za selo i poljoprivredu odgovorilo “agroklubu”


  U kojem će smjeru krenuti hrvatsko selo?

  grdinić povjerenstvo zapMato Brlošić, predsjednik HPK i Ivana Nađ, urednica poljoprivrednog portala Agroklub.com, predstavili su 11 ključnih pitanja vezanih za budućnost poljoprivrede. Pitanja su odaslana svim političkim strankama, a njihovi odgovori imaju mogućnost promijeniti sliku poljoprivrede te osigurati pretpostavke za održivi razvoj prehrambene industrije.

  Na 11 pitanja odgovore je dala Hrvatska stranka prava (HSP) :

  1. Koje mjere mislite poduzeti kako bi stavili u funkciju državno neobrađeno zemljište, privatno (usitnjeno) poljoprivredno zemljište te zemljište koje nije na adekvatan način stavljeno u funkciju? Kako gledate na pitanje uvođenja poreza na neobrađeno zemljište?

  HSP predlaže da se osnuju po općinama i gradovima povjerenstvo koje bi ocijenilo potrebe za zemljom ,te predložilo uvjete za zakup ili prodaju zemlje. Uveli bi strogu kontrolu plana koji bi se morao predložiti prilikom natječaja, te se nebi smjelo dopustit da cijena zemlje u natječaju bude viša nego što realno zemlja vrijedi.
  HSP se protivi okrupnjavanju zemljišta , jer to vidimo kao prednost naše poljoprivrede . Predlažemo borbu za male proizvođače , u eko proizvodnji vidimo rješenje za opstanak ljudi na selu i zaštitu hrvatskog sela.
  HSP je protiv poreza na neobrađenu zemlju jer smatramo da je stanje u poljoprivredi jako loše i da hrvatski poljoprivrednici nisu krivi što ne mogu isfinancirati obradu zemlje.

  2. Kako ćete poboljšati trženje primarnih poljoprivrednih proizvoda, što uključuje regulaciju cijena, burze, otkupne stanice, označavanje proizvoda, sajmove, registraciju trgovaca, povećanje kapaciteta skladištenja, hladnjača i sustava za navodnjavanje? Što ćete vi učiniti da potaknete lokalnu distribuciju poljoprivrednih proizvoda?

  Da bi se poboljšalo stanje u poljoprivrednoj proizvodnji potrebno je znati što je točno potpisano između Hrvatske i EU vezano za poljoprivredu i kolike su nam stvarne kvote.
  Hitno treba spriječiti uvoz loših i nekvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.
  Da bi se zaštitili nacionalni interese RH hitno je potrebna izrada nacionalne strategije razvoja poljoprivrede.
  HSP smatra da je jedan od problema loša povezanost ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma , te se to mora ubuduće promijeniti.
  HSP traži da se hitno uravnoteži sustav ponude i potražnje poljoprivrednih proizvoda u RH.

  3. Kojim konkretnim mjerama mislite potaknuti i regulirati preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima?

  HSP predlaže reformu poticaja na način isplate po proizvedenom proizvodu , a ne po hektaru. Predlažemo osnivanje malih poljoprivrednih klastera .
  Veće potpora za male eko proizvođače, uz strogu kontrolu eko proizvoda.
  Poticanje obnovljivi izvora energije i navodnjavanja.

  4. Uvozni proizvodi često su nelojalna konkurencija istim, ali kvalitetniji domaćim. Koje poteze porezne politike planirate provesti s ciljem povećanja konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda i proizvođača?

  Veća porezna stopa na uvoznu robu .
  Stimulacija proizvodnje proizvoda koje ne proizvodimo dovoljno za vlastite potrebe.
  Veća stimulacija za izvoz poljoprivrednih proizvoda.

  5. Kako planirate zadržati mlade u ruralnim područjima kroz sustave potpora i prostorne planove?

  Da bi se zadržalo mlade na poljoprivredi treba osigurat da od nje mogu pošteno živjeti. Sa promjenama u poljoprivredi i boljim uvjetima mladi će sami ostajati na selu i baviti se poljoprivredom. Za HSP je zaštita sela i poljoprivrede jedan od nacionalnih interes .

  6. Mali proizvođači samostalno ne mogu opstati na današnjem tržištu, ali se nužno udruživanje trenutno ne događa. Kako ćete potaknuti udruživanje poljoprivrednih proizvođača?

  Veća informiranost o zakonima koji im pokazuju da je lakše kada se udruže nego da su sami.
  Osiguravanje promidžbe na lokalnom tržištu.
  Veći poticaji na udruženu eko proizvodnju.

  7. Zastupanje interesa proizvođača pretpostavka je njihovog kvalitetnog statusa pri donošenju odluka kod zakonodavca. Kako vidite ulogu Hrvatske poljoprivredne komore i što ćete poduzeti po pitanju njezinog statusa u odnosu na ostale komore? Zašto poljoprivredni proizvođač nema u tom smislu status jednak obrtniku ili trgovačkom društvu?

  HSP predlaže da se HPK ponovo financira iz državnog proračuna.
  HPK uključiti i omogućiti im suradnju pri donošenju novih zakona vezanih za poljoprivredu.
  Država treba osigurati HPK-u prostor za rad po terenu.

  8. Suradnja znanstvene zajednice sa poljoprivredom nije na visokom nivou. Kojim mjerama mislite motivirati strane na suradnju?
  Znanstvena zajednica je važna karika pri oporavku poljoprivrede. Potrebno ima je osigurat dovoljno prostora da rade po terenu i više ih uključiti prilikom donošenja novih zakona i propisa. Oni bi trebali biti u timu koji bi izradio nacionalnu strategiju razvoja hrvatske poljoprivrede.

  9. U transferu znanja važnu ulogu imaju savjetodavci. Kako vidite ulogu Poljoprivredne savjetodavne službe i kako ćete realizirati njihovo financiranje u perspektivi odnosno smanjiti udio financiranja iz državnog proračuna?

  Potrebna je velika reforma u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi.
  HSP predlaže više rada po terenu , te kvalitetnije i bolje informiranje poljoprivrednika o novinama u poljoprivredi .
  Samim oporavkom poljoprivrede za očekivat je i više novaca za Poljoprivrednu savjetodavnu službu.

  10. Mislite li dodatno regulirati nasljeđivanje poljoprivrednog zemljišta ili farme?

  HSP predlaže donošenje zakona kojim bi se omogućilo nasljeđivanje zemljišta, farmi, OPG-a ili strojeva bez plaćanja poreza.

  11. Za provođenje politika potrebni su ljudi. Smatrate li da raspolažete sa dovoljnim i kvalitetnim kadrom za vođenje resora poljoprivrede i koga smatrate poželjnim kandidatom za ministra poljoprivrede u narednom razdoblju?

  Povjerenstvo HSP-a za selo i poljoprivredu čini jako veliki broj kvalitetnih i stručnih ljudi kojima je jedini cilj opstanak hrvatskog sela i poljoprivrede . Ako HSP bude predlagao ministra poljoprivrede , to će biti čovjek koji će se znati suočiti sa svim izazovima i problemima u hrvatskoj poljoprivredi Znati će iznaći načine za poboljšanje stanja u poljoprivredi . HSP ima više kandidata za resor poljoprivrede ,ali o imenima tek nakon provedbe parlamentarnih izbora i odluke hrvatskog naroda koga žele da sastavi buduću vladu a time i za ministra poljoprivrede.

  Hrvatska stranka prava
  Povjerenstvo HSP za selo i poljoprivredu