• Bjelovar bogatiji za još jedan novi ogranak – osnovan HSP ogranak Veliko Korenovo


  hsp veliko korenovo
  Hrvatska stranka prava ( HSP ) podružnica Bjelovar nastavlja sa osnivanjem ogranaka i provedbom plana da u svim mjesnim odborima aktivira i osnuje HSP.  Nakon Gornjih Plavnica,  Zvijeraca, Letičana, Prespe,  Ogranka Knez Domagoj osnovan je ogranak Veliko Korenovo.

  Nakon stečenih uvjeta i upisa desetak članova u Stranku dana 01.08.2016. godine osnovan je novi ogranak HSP Veliko Korenovo.

  Za predsjednika ogranka HSP Veliko Korenovo izabran je Alen Buhin, naš bjelovarski heroj pripadnik HOS-a iz Bjelovara koji je bio u Vukovaru, a iz njega je izašao u konvoju kao ranjenik.

  Tajnik ogranka je Roberto Šabić ,ujedno i dopredsjednik mladeži HSP Bjelovar.

  HSP u mjesnom odboru Veliko Korenovo aktivno kreće sa radom i u narednom periodu biti će održano nekoliko aktivnosti Stranke. Svi mještani mjesnog odbora koji žele biti članovi mogu se javiti novom vodstvu ogranka.

  Hrvatska stranka prava
  Podružnica Bjelovar
  Josip Rihtarić,predsjednik