• Tomislav Čolak: Darujte državne kuće i stanove u Kninu!


  tomislav čolak kninHrvatska stranka prava podržala je inicijativu Narodne stranke ‘Reformisti’ i saborskog zastupnika Radimira Čačića da se izmijeni Zakon o područjima posebne državne skrbi kako bi se hrvatskim građanima koji se stambeno zbrinjavaju u stanovima i kućama u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi omogućilo darivanje stana ili kuće u kojoj su stambeno zbrinuti.

  Predsjednik šibensko-kninskog HSP-a Tomislav Čolak tim povodom uputio je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

  Samo na takav način možemo potpomoći naseljavanje tih područja i ostanak ljudi u njima. Ovom priliko želimo istaći jedan problem koji se tiče hrvatskih građana koji su se naselili u Knin nakon VRO Oluja na poziv Vlade RH i dobili na korištenje stanove u državnom vlasništvu.
  Da bi bolje razumjeli problematiku treba napomenuti da je u Kninu evidentirano ukupno 2044 stana koji se smatraju državnim vlasništvom. Svim naseljenicima, bilo oni povratnici, prognanici, izbjeglice ili ostali građani iz RH prilikom naseljavanja obećano je da će dobiti stan u državnom vlasništvu i nakon neprekidnog boravka u njemu od 10 godina da će im stan biti darovan u vlasništvo. 781 obitelj ili pojedinac dobili su tkz. Rješenje Jure Radića tijekom 1996. i 1997. godine i za te stanove nakon desetak godina dobili darovnice i stanovi su postali njihovo vlasništvo ( od kojih su mnogi prodali stanove APN-u za zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava ).

  Svi ostali, aljkavošću, nemarom ili možda nečijim planom , od nadležne institucije a to je bilo Ministarstvo regionalnog razvoja, nisu dobili ta rješenja iako su u stanovima boravili od 1995. ili 1996. kao i oni koji su dobili rješenja. Jedan dio od tih preostalih a radi se o 700 obitelji ili pojedinaca dobio je priliku za darivanje stana u kojem borave 2005. g.

  Uredbom Vlade RH, koja je omogućavala svim onim koji su zatečeni u stanovima u državnom vlasništvu 2005. g. da podnesu zahtjev za darivanje stana ako imaju status hrvatskog branitelja, bilo HV-e ili HVO-a. Svi oni preostali a radi se oko 500 obitelji ili pojedinaca koji su se naselili u Knin na poziv Vlade RH 1995. ili 1996. g. ponuđeni su stanovi u najam uz mogućnost otkupa, te su neki u međuvremenu svoj stan i otkupili.

  Svi oni su nemarom odgovornih u Vladi RH stavljeni u neravnopravan položaj prema onim građanima RH koji su dobili tkz. Rješenja Jure Radića, čime je narušeno ustavno načelo jednakopravnosti svih građana pred zakonom. Osim diskriminacije svih onih koji su nemarom institucija osuđeni na najam i otkup stana u državnom vlasništvu, iako su stan dobili uz obećanje da će im biti darovan nakon 10 godina neprekidnog prebivanja, diskriminacija je i prema hrvatskim braniteljima koji su dobili mogućnost 2005.g. darivanja stana, jer im je datumom darivanja, što je počelo 2010. g. a još ih par stotina nije ni dobilo darovnicu, ograničeno pravo raspolaganja darovanim stanom na rok od 10 godina od datuma darovnice, iako većina njih u stanu neprekidno boravi od 1995 ili 1996. g.

  Stoga podržavamo inicijativu saborskog zastupnika Radimira Čačića i od Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje tražimo da prema Vladi RH uputi prijedlog da Vlada RH predloži Hrvatskom saboru izmjenu Zakona o područjima posebne državne skrbi kako bi se svima onima koji na području posebne državne skrbi budu stambeno zbrinuti daruje stan ili kuća nakon 10 godina neprekidnog prebivanja, a svima onima koji u državnim stanovima ili kućama već borave preko 10 godina da se iste daruju i da se ukine diskriminatorski uvjet od 10 godina nakon dobivanja darovnice hrvatskim braniteljima ( iako oni u stanovima borave već neprekidno 20 godina ).

  HRVATSKA STRANKA PRAVA
  ŽV HSP Šibensko kninske
  Tomislav Čolak, predsjednik