• HSP Splitsko dalmatinske bogatiji za još jednu podružnicu: Ustrojena Podružnica Okrug


   

  hsp okrugDanas je HSP Splitsko dalmatinske postao bogatiji za još jednu podružnicu. Ustrojena je podružnica HSP Okrug.  Zbor podružnice  je sukladno statutu  otvorio i  njime ravnao Ivica Vladava, predsjednik ŽV HSP-a  Splitsko dalmatinske županije i član predsjedništva HSP-a.

  U svom uvodnom govoru  Vladava je naglasio da je HSP Splitsko dalamatinske županije postigao puno toga u zadnje vrijeme i u organizacijskom i u političkom smislu.   “To što smo danas ovdje je dokaz da  ne planiramo stati nego  nastavljamo još jače i više na ustrojavanju podružnica HSP-a u Splitsko dalmatinskoj županiji, a također i na političkim aktivnostima u svim općinama i gradovima u županiji.”
  Za predsjednika podružnice izabran je Aldo Delić. Dopredsjenici su Marin Marušić i Josip Perković. Za tajnika je izabran Duje Radić, dok je za rizničara izabran Josip Pejaković.
  Za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Danijela Ševerdija, dok su Nikola Delić i Marko Šimić članovi Nadzornog odbora.

   Novoizabrani predsjednik podružnice okrug Aldo Delić zahvalio se svima koji su mu dali potporu i najavio ozbiljan rad na pravaškom putu. Od danas u Okrugu je projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” u  primjeni i nema odutajanja od pravaškog puta. Podružnica se od danas okreće pripremama za lokalne izbore.

  hsp okrug