• HSP Karlovac i HSP Karlovačke županije SAMOSTALNO na lokalne izbore


    hsp karlovac i hasp karlovačke

    Na izbore stranka ide samostalno i s gradskom i s županijskom listom. Na obje liste su zastupljene žene sa potrebnom kvotom od 40 %, . Na listama su mladi i školovani ljudi, a svi imaju isti cilj – bolju budućnost Karlovca i Karlovačke županije. Žele ekonomski rast, demografsku obnovu i nova radna mjesta, održive izvore energije i očuvanje okoliša.

    Županijskom listom obuhvaćena je cijela Karlovačka županija.

    Nositelji liste za Gradsko vijeće je Veselko Krnjić, predsjednik županijskog vijeća HSP-a Karlovačke županije i član predsjedništva Hrvatske stranke prava, a županijske Andrea Vrbanek.

    hsp