• Iz HSP AS se vratio u HSP: Petar Despetović povjerenik HSP-a za Općinu Velika Pisanica


  petar despetović 1

  Hrvatska stranka prava ( HSP ) Bjelovarsko-bilogorske županije u više navrata je javno pozvala sve pravaše da se prikljuće radu Stranke. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije projekt „HSP dom svih pravaša“ se provodi i daje rezultata.
  Petar Despetović je bio osnivač HSP-AS na području Bjelovarsko-bilogorske županije i podnio ostavku na sve dužnosti u HSP-AS Bjelovar, te se ispisao iz HSP-AS. Prije samog čina učlanjenja u HSP izrazio je zadovoljstvo povratkom u dom svih pravaša.
  Prihvatio je poziv o povratku i pohvalio je rad HSP u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Poručio je svim pravašima da slijede njega i da se vrate u jedinu pravu stranku prava – Hrvatsku stranku prava.petar despetović 2Radnom sastanku HSP-a u Velikoj Pisanici prisustvovali su dužnosnici podružnice HSP Veliki Grđevac i član Predsjedništva i predsjednik HSP-a Bjelovarsko-bilogorske županije Zvonko Mlakić. Prihvaćen je plan i program aktivnosti HSP-a na području Općine Velika Pisanica, te je službeno predana odluka o imenovanju za povjerenika HSP za Općinu Velika Pisanica Petru Despetoviću.
  Sa radnog sastanka upućen je poziv svim mještanima Općine Velika Pisanica da se priključe radu HSP-a.
  Povjerenik podružnice HSP Velika Pisanica Petar Despetović je prihvatio obvezu da u statutarnom roku obnovi rad podružnice i provede izborni postupak .

  Bog i Hrvati !

  Hrvatska stranka prava
  Bjelovarsko-bilogorska županija
  Zvonko Mlakić,predsjednik

 • U Velikom Grđevcu održana sjednica Predsjedništva HSP-a Bjelovarsko-bilogorske županije


  hsp bjelovarska
  • Dana 30.01.2015.godine u Velikom Grđevcu održana je sjednica Predsjedništva HSP-a Bjelovarsko-bilogorske županije. Domaćin i organizator sjednice bila je podružnica HSP Veliki Grđevac.
  • U uvodnom dijelu sjednice izviješće o radu HSP-BBŽ u 2014.godini podnio je Zvonko Mlakić, član Predsjedništva HSP-a i predsjednik HSP-BBŽ.
  • U svom izlaganju je istaknuo da je glavni cilj u 2014.godini bio obnova rada HSP po podružnicama i stvaranje uvijeta za obnovu rada Županijske organizacije HSP-a.Cilj je ostvaren uz veliki rad i trud svih naših članica i članova. U prošloj godini održano je na stotinu sastanaka HSP-a, osnovano je mnogo ogranaka Stranke, obnovljen je rad u većini podružnica, a sa radom je započela i naša pravaška mladež pa sa ponosom možemo reći da je – HSP stranka mladih.
  • Iznimno smo bili zadovoljni i ponosni Izbornim Zborom HSP Bjelovarsko-bilogorske županije održanom 05.12.2014 u Staroj Rači na kojem smo izabrali Županijsko vodstvo HSP-a, a počašćeni smo bili prisustvom predsjednika HSP-a Daniela Srba i njegovih suradnika.
  • Na sjednici Predsjedništva je odlučeno da će se sjednica Županijskog HSP-a održati u veljači.
  • Plan HSP-a biti će osnivanje Stranke diljem Županije, jer želimo da se u cijeloj našoj županiji čuje pravaški glas.

  • Domaćini sjednice Valentin Pavlović, predsjednik podružnice HSP Veliki Grđevac , Robert Hajtić, dopredsjednik podružnice HSP Veliki Grđevac i Marijan Tkaličanac, vijećnik HSP-a u općinskom vijeću Općine Veliki Grđevac zadovoljni su dosadašnjim radom i aktivnostima HSP-a u Općini. Da se rad isplati potvrdili su i mještani Općine koji su na lokalnim izborima svoj glas dali HSP-u i tako HSP u općinskom vijeću Općine Veliki Grđevac ima jednog vijećnika i to je Marijan Tkaličanac. Sa zadovoljstvom možemo reći da se i u Općini Veliki Grđevac čuje pravaški glas i da se promoviraju načela i program HSP-a.

  • Na sjednici su dogovoreni zadatci i date upute za pripremu stranačke Konvencije HSP-a koja će se održati u veljači ove godine. Sve podružnice dužne su provesti zadane aktivnosti.

  • O radu Povjerenstva HSP-a za selo i poljoprivredu izviješće je podnio Tihomir Grdinić, član povjerenstva i dopredsjednik  Županijskog HSP-a. Bez obzira što Ministarstvo poljoprivrede nema sluha za naše prijedloge i ideje, mi u povjerenstvu ćemo nastaviti još aktivnije sa radom i biti ćemo još glasniji u kritiziranju lošeg rada mjerodavnih, ali i nastojati ćemo ponuditi riješenja za boljitak poljoprivrede-istaknuo je Grdinić. Zadovoljan je radom povjerenstva kojem svakodnevno se javljaju poljoprivrednici sa svojim problemima, te mole za pomoć .
  hsp bjelovarska 1
  • Na sjednici je proveden postupak prijema novih članova u HSP. Ovim putem se zahvaljujemo svim našim novim članovima što su prihvatili naš poziv da se učlane u HSP i što su podržali naš projekt „HSP dom svih pravaša“. Većina novih članova su mladi obrazovani ljudi,a presretni smo što su se Stranci vratili i obnovili članstvo dvojica članova HSP iz 1991.godine, a jedan među njima je i naš bjelovarski heroj jedini naš pripadnik HOS-a iz Bjelovara koji je bio u Vukovaru, a iz njega je izašao u konvoju kao ranjenik.

  • Ovim putem pozivamo sve domoljube,sve simpatizere HSP-a da se priključe radu Stranke i da se učlane u HSP. Postupak upisa mogu obaviti u stranačkoj prostoriji u Bjelovaru, T.Masaryka 8 u Centru udruga Bjelovar, svaki utorak u vremenu od 18 do 20 sati ili nas mogu kontaktirati na naš e mail : hspbbz@gmail.com.

  BOG i HRVATI !

  Hrvatska stranka prava
  Bjelovarsko-bilogorske županije
  Zvonko Mlakić,predsjednik

 • Općinsko vijeće Končanice prihvatilo inicijativa HSP-a podružnice Končanica.


  milouš koči končanica Hrvatska stranka prava ( HSP ) podružnica Končanica uputila je 08.09. 2014.godine inicijativu HSP-a u kojo predlaže Općini Končanica da pokrene izgradnju Spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu sa područja Općine Končanica.

  Zadovoljsvo nam je izvijestiti sve mještane Općine, sve obitelji stradalih hrvatskih branitelja kao i obitelji stradalih civilnih žrtava da je Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 9.sjednici održanoj 18.studenog prihvatilo inicijativu Hrvatske stranke prava ( HSP ) podružnice Končanica. Nadamo se što skorijoj realizaciji izgradnje spomen obilježja da se i u Končanici dostojno može odati počast stradalima u Domovinskom ratu.

  Milouš Koči
  predsjednik podružnice HSP Končanica

 • ODRŽANA RADNA SJEDNICA HRVATSKE STRANKE PRAVA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE.


  žv hsp bjelovarske 1
  Dana 24. listopada 2014. godine u Bjelovaru je održana radna sjednica podružnica HSP- a Bjelovarsko – bilogorske županije pod predsjedanjem člana predsjedništva i povjerenika HSP BBŽ Zvonka Mlakića.
  Izviješća sa sjednice Predsjedništva i sjednice Glavnog stana HSP-a prisutnim dužnosnicima podnijeli su Zvonko Mlakić i Branimir Begović. Svi prisutni predsjednici i povjerenici podružnica podnijeli su svoja izvješća o radu u proteklom periodu.
  Povjerenik Zvonko Mlakić pohvalio je rad svih dužnosnika stranke koji odrađuju ogroman posao na terenu, te na taj način predstavljaju HSP, a posebno je pohvaljen rad svih vijećnika HSP-a.

  Tihomir Grdinić, član Povjerenstva HSP-a za selo i poljoprivredu prezentirao je rad Povjerenstva i program HSP-a za selo i poljoprivredu. Zadovoljan je dosadašnjim radom i pohvalio je medije koji prate rad Povjerenstva.

  HSP BBŽ je na svojoj 4. Sjednici Ž.V HSP-a izradio svoj plan i ciljeve daljnjeg rada. Nakon godinu dana rada i uloženg truda svih dužnosnika i članova HSP na području Bjelovarsko – bilogorske županije ispunjeni su svi uvjeti za osnivanje Županijskog vijeća nakon dugih 7 godina. Formiranjem Županijske organizacije izabrati će se novo vodstvo HSP-a BBŽ te novi članovi Glavnog stana iz Bjelovarsko- bilogorske županije.

  žv hsp bjelovarske
  Na sastanku je odlučeno o krajnjem roku održavanja Županijskog vijeća, broju izaslanika podružnica s pravom glasa, te su dani ostali zadatci i smjernice potrebni za formiranje istoga.
  Jednoglasno je prihvaćen projekt „HSP JE DOM SVIH PRAVAŠA“, te je upućen javni poziv svim pravašima da se prikljuće radu jedinoj pravoj stranci prava u Hrvata -Hrvatskoj stranci prava.

  Hrvatska stranka prava Bjelovarsko- bilogorske županije dala je javnu podršku zahtjevima hrvatskih branitelja.

  Bog i Hrvati !

 • MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE INTERES SELJAKA MORA BITI NA PRVOM MJESTU A NE DIREKTIVE EU I RAZLIČITIH LOBIJA.


  tihomir grdinić
  Nitko sretniji od HSP-a u Bjelovarsko bilogorskoj županiji kada bi prošao prijedlog i ušao u proračun Bjelovarsko –bilogorske županije prijedlog HSS-a da BBŽ plati nametnuti harač za registracije uređaja za prskanje, te tečaj za rad s prskalicama i za korištenje sredstva za zaštitu bilja.

  Budući se radi o problemu na koji je HSP prvi upozorio a i poznato nam je da je župan izjavio da nema novaca ni za naknadu za štetu od poplava a kamoli za ovaj prijedlog koji Županiju treba koštati 3 milijuna kuna ocjenjujemo ga još jednim populističkim prijedlogom.

  Povjerenstvo za selo i poljoprivredu HSP-a smatra da ako već Ministarstvo poljoprivrede nije znalo u pregovorima s EU izboriti se za hrvatsko selo i seljaka neka tu svoju nesposobnost i plati.
  Dakle, Zakon i uredbe koji reguliraju ovu problematiku treba mijenjati u interesu seljaka.
  U tom pravcu treba usmjeriti djelovanje županijskih vlasti, kroz lobiranje u Ministarstvu poljoprivrede ishoditi puno jeftinija rješenje za seljake.

  Direktive EU koje je Hrvatska prihvatila u svakom slučaju mogu biti znatno jeftinije.

  Predlažemo da Ministarstvo poljoprivrede raspiše natječaj za javnu nabavu usluga registracije prskalica i edukacije korisnika, te da proširi broj ovlaštenih firmi i ustanova ovlaštenih za provedbu registracije. Usput da eliminira neke nepotrebni troškove koji sada izbnose oko 1200 kuna za cijeli proces registracije i edukacije. Naravno i da sve to plati iz centralnog proračuna.

  HRVATSKA STRANKA PRAVA
  Povjerenstvo za selo i poljoprivredu
  Tihomir Grdinić, predsjednik