• Podružnica Ivanec ustrojena: Marijan Lozančić izabran za predsjednika gradske Podružnice HSP Ivanec


  marijan lozančić ivanec

  Hrvatska stranka prava ( HSP ) Varaždinske županije je u potpunosti prihvatila projekt „HSP dom svih pravaša“ i u skladu sa njim radi, te djeluje u županiji. Stranka je na području županije ustrojila do sada nekoliko podružnica, a u pripremi su nove.

  U HSP-e se na području županije učlanio veliki broj novih članova, većinom mladih, a iznimno nas raduje da se Stranci priključuju i obnavljaju svoje članstvo članovi koji su HSP osnivali početkom devedesetih po Varaždinskoj županiji.

  Dana 13.06.2015 godine ustrojena je Podružnica HSP-a za grad Ivanec. Izborni Zbor je održan u Margečanu, a njime je predsjedao povjerenik HSP-a za Varaždinsku županiju Josip Marčun.

  Na samom početku Zbora svečano je uručio nove članske iskaznice HSP-a, a u svom izlaganju je pohvalio rad Stranke na čelu sa Danielom Srbom i svim prisutnima je prezentirao program i smjernice rada HSP-a za Varaždinskoj županiji.

  ivanec

  Nakon uvodnog dijela pristupilo se je izbornom postupku biranja dužnosnika podružnice.
  Marijan Lozančić izabran je za predsjednika HSP podružnice Ivanec, dopredsjednici su Vlado Mudri i Slavko Lacković,tajnik je Zvonko Lacković,a Nikola Pofuk je rizničar. Članovi Izvršnog odbora su još Dino Lozančić, Lovro Zagorec, Tomica Bančić i Darko Mudri. Za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Danijela Vidaček, a Danijel Brežnjak i Josip Brežnjak za članove.

  ivanec 2

  Marijan Lozančić, novoizabrani predsjednik zahvalio se  na izboru i pozvao sve pravaše Ivanca i okolice da se priključe  političkom djelovanju i radu  u jedinoj stranci prava –Hrvatskoj stranci prava.
  Uvjeren je da će svojim radom i djelima dobro prezentirati HSP i da će žitelji Ivanca to prepoznati na slijedećim izborima, te  će se u gradskom vijeću čuti pravaški glas.

  Uvijek prava-Hrvatska stranka prava !

  Bog i Hrvati !

  Hrvatska stranka prava
  Varaždinske županija
  Josip Marčun,povjerenik

 • Marijan Lozančić povjerenik HSP-a za Grad Ivanec


  marijan lozančić
  Hrvatska stranka prava krenula je u ozbiljnu revitalizaciju stranke na području Varaždinske županije, pa je tako nakon započetih aktivnosti u Gradu Varaždinskim Toplicama i Općini Breznica, HSP započeo sa aktivnostima i u Gradu Ivancu.
  Predsjednik HSP-a Daniel Srb je imenovao Marijana Lozančića povjerenikom HSP-a podružnice Ivanac. Sve naredne aktivnosti HSP-a biti će usklađene sa Statutom i na dobrobit svih žitelja Grada, a prvi zadatak biti će obnova rada Stranke u Gradu Ivancu, te provedba pripremnih radnji za formiranje Županijskog vijeća Varaždinske županije.
  Projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” doživljava svoje oživotvorenje i u ovoj pravaškoj županiji, koja je kroz povijest to bila, je sada i biti će i ubuduće. Evidentno je da se HSP vraća na političku scenu Hrvatske, a poslijednji izborni rezultati to dokazuju( Omiš,Korčula, Pag) , posebno je bitno izvijestiti hrvatsku javnost da se HSP-u svakodnevno priključuju novi članovi.
  Svi zainteresirani koji se žele priključiti aktivnostima HSP-a sa područja Grada Ivanca mogu se javiti na e-mail : marijan.lozancic@gmail.com

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a

 • HSP Varaždinske županije održao radni sastanak. Projekt “HSP je dom svih pravaša” je živ i donosi rezultate.


  NOVI MAROF 1
  Dana 18.12.2014.godine podružnica HSP Novi Marof organizirala je radni sastanak. Sastanku je nazočila Glavna tajnica HSP i članica Predsjedništva HSP-a Mirela Bušljta Felc, član Predsjedništva HSP i predsjednik HSP Bjelovarsko-bilogorske županije Zvonko Mlakić, predstavnik HSP Bjelovarsko – bilogorske županije Ante Grbavac i predstavnik grada Zagreba Alen Bašić.
  Uz navedene dužnosnike radnom sastanku su nazočili Kruno Ratković, predsjednik podružnice HSP Ljubešćica, Marijan Lozančić,predsjednik podružnice HSP Ivanec i domaćin predsjednik podružnice HSP Novi Marof Mladen Juranko sa suradnicima.

  Teme sjednice bile su informiranje članstva o stanju u HSP-u, te provedba odluka Glavnog stana i Predsjedništva HSP-a. Provedena je rasprava o svim temama koje su zanimale prisutne članove, te je usvojen plan i smjernice daljnjeg rada HSP-a u Varaždinskoj županiji. Uskoro se očekuje cijeli niz aktivnosti po ostalim podružnicama u Županiji.
  Posebno je istaknuto da se neki bivši članovi lažno predstavljaju kao članovi Hrvatske stranke prava iako to već dugo nisu jer su kršenjem Statuta i Etičkog kodeksa prestali to biti. Posebno je naglašeno i konstatirano da Ivan Mikec nije više dužnosnik niti član HSP-a, niti ima pravo predstavljati se u javnosti članom HSP-a.

  Svi nazočni bili su iznimno zadovoljni izviješćima Glavne tajnice Mirela Bušljte Felc kao i prezentacijom projekta „HSP je dom svih pravaša“ koji je prezentirao član Predsjedništva HSP Zvonko Mlakić.
  Projekt je jednoglasno prihvaćen, a sa sjednice je upućen javni poziv svim žiteljima županije Varaždinske, svim pravašicama i pravašima da se ukljuće aktivno u rad HSP-a na području Varaždinske županije.

  Bog i Hrvati !

  HSP