• Do izvanrednog Zbora HSP-a Zadarske županije dužnost čelnog čovjeka obnašati će Tomislav Bago.


  U subotu je Hrvatske stranke prava Zadarske županije održala Županijski Zbor na kojem je nazočio i predsjednik HSP-a Karlo Starčević. Podnijeta su izvješća o radu podružnica a slijedom istih i rasprava o stanju HSP-a Zadarske županije. Na red je došlo i pitanje povjerenja predsjedniku ŽV HSP-a Zadarske županije Robertu Gregoriću, za što je isti osobno tražio izjašnjavanje nazočnih članova Zbora. Većinom nazočnih članova Zbora predsjedniku Gregoriću nije iskazano povjerenje, te se isti nakon provedenog glasovanja zahvalio svima bez obzira na iskazani čin nepovjerenja Zbora.

  Predsjednik Stranke Karlo Starčević je zahvalio g. Gregoriću na dosadašnjem radu, poglavito od trenutka raspada HSP-a u Zadarskoj županiji kada je HSP ostao gotovo bez članstva. Dakako da je to bio veliki rudarski posao i osnivanje 8 Podružnica i 2 povjerenstva za što su mu i ostali članovi Županijskog Vijeća izrazili zahvalnost.

  Na istom Zboru je odlučeno da će do redovitog Zbora HSP Zadarske županije voditi Tomislav Bago, predsjednik podružnice Pakoštane i zamjenik predsjednika Županijskog vijeća HSP-a Zadarske županije.

  Ured za odnose s javnošću HSP-a

 • HSP DOM SVIH PRAVAŠA u PAKOŠTANIMA; Tomislav Bago izabran za predsjednika podružnice.


  Dana 15.12. 2017. godine sa početkom u 18.00 sati uspješno je ustrojena podružnica HSP-a za općinu Pakoštane.
  Za predsjednika podružnice izabran je gospodin Tomislav Bago koji će u naredne četiri godine voditi pravaše u općini Pakoštane . Za dopredsjednike  su izabrani Mario Tuta i Josip Barešić,  a za tajnika je izabran Zlatko Kozina , rizničar je Ante Stojanov.

  U nadzorni odbor izabran je Ivan Stojanov za predsjednika, te  Marko Knežević i Marija Bago za članove. Izbornom Zboru nazočio je  i Zbor vodio Robert Gregorić predsjednik županijskog vijeća HSP-a za Zadarsku županiju  i član predsjedništva HSP-a.

  Ovim  činom HSP u Zadarskoj županiji  raste i vraća se  na političku pozornicu ove županije u skoro svim općinama  i gradovima.  U  postupku ustroja je još nekoliko podružnica koje će uskoro biti oživotvorene, a projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” nakon gašenja svih ostalih “pravaških” opcija  u ovoj županiji ide ka svome konačnom cilju, a to je svi pravaši u jednoj stranci.

  HSP Zadarske županije.

 • Karlo Starčević u posjetu HSP-u Zadarske županije.  Dana 14.10.2017 godine u prostorijama gradske vjećnice Benkovac sa početkom u 17.00 sati održana je sjednica Županijskog vijeća HSP-a za Zadarsku županiju pod vodstvom predsjednika Županijskog vijeća HSP-a Roberta Gregorića.
  Sjednici su nazočili predsjednik HSP-a gospodin Karlo Starčević i predsjednik Glavnog stana HSP-a Nikica Augustinović. U svom  obraćanju nazočnima predsjednik Starčević je istaknuo  problematiku koje imaju lokalne razine vlasti u općinama, gradovima i županijama, a posebno je  naglasio  nacionalnu razinu gdje HDZ sa svojim koalicijskim partnerima vodi lošu politiku u svim segmentima hrvatskog društva.

  Predsjednik  Starčević osvrnuo se i na problematiku oko koncerna Agrokor i ukazao na neučikovitost Hrvatske vlade koju vodi Andrej Plenković sa svojim koalicijskim partnerima.  Predsjednik HSP-a je naglasio da živimo u velikoj laži, te da  nema niti jedne čvrste točke za koju se hrvatski čovjek može uhvatiti.

  “Naša povjest je ispisana lažima, naša današnjica je ispisana lažima, naše generacije, ove živuće  svjedoče raspadu svih vrijednosti” – rekao je Starčević i dodao da je užasna agresivnost kojom je prožeto hrvatsko društvo, a predsjednica i premijer rade chamberlainovske kompromise s takvim nasiljem.

  Na završetku svoga izlaganja Starčević je pozvao na pravaško jedinstvo. Pozvao je  sve pravaške opcije da se vrate u “DOM SVIH PRAVAŠA”, u HSP-a vrata nikome nisu zatvorena, naprotiv SVI KVALITETNI I ONI KOJI IMAJU HSP-a U SRCU, DOBRO SU DOŠLI.

  Nazočnim dužnosnicima HSP-a Zadarske županije obratio se i predsjednik županijskog vijeća HSP-a Robert Gregorić kojie je istaknuo da HSP na političkoj sceni u Zadarskoj županiji  itekako ima svoju težinu  usprkos protivnicima koji bi žarko voljeli da nas nema.

   HSP-a će opstati, ostati, razvijati se i jačati, a dokaz tomu je što nam svakodnevno pristupaju mnogi koji su izvarani i pokradeni od strane vladajućih kako na lokalnoj tako i na državnoj razini.

  Na Županijskom vijeću su raspravljene i druge teme iz nadležnosti Županijskog vijeća, te su dogovorene  naredne aktivnosti  i smjernice političkog djelovanja.

  hsp

 • Kormilo zadarskih pravaša preuzela Ivanka Špralja.


  zadar, 04.02.2017. - hsp as -
  Foto: Zvonko KUCELIN

  U subotu 04. veljače 2017. godine održan je izborni zbor Hrvatske stranke prava za Grad Zadar.  Za predsjednicu podružnice Zadar izabrana je Ivanka Špralja, dok su dopredsjednici dr Rade Škarica i Martina Bačić. Tajnica Podružnice HSP-a Zadar od danas je Maja Ivković Bučić, a rizničar je Jurica Rajić. Nadzorni odbor čine Ivica Kapetanović – predsjednik, Ivica Vrkić i Veselka Ravnjak – članovi.

  Ovim činom Hrvatska stranka prava u Zadru zatvara jedno poglavlje i otvara nove perspektive u daljnjem političkom radu i djelovanju.

  „Svi u javnom prostoru HSP doživljavaju kao patrijarhalnu stranku u kojoj dominira muška populacija, a meni je drago da ih na primjeru grada Zadra možemo razuvjeriti jer najbitnije dužnosti u ovoj podružnici zauzimaju žene, koje svojim životom svjedoče pravaštvo, kako kroz političko, tako i kroz humanitarno i socijalno djelovanje na svim područjima“ – naglasio je u svom govoru predsjednik ŽV HSP-a za Zadarsku županiju Robert Gregorić.

  Predsjednica podružnice Ivanka Špralja je naglasila da se prihvaća odgovorne dužnosti na kojoj ne planira statirati, već zasukati rukave i raditi na dobrobit svih građana grada Zadra i domovine Hrvatske. Najavila je konkretne poteze i akcije koje podružnica planira provesti, a posebno je istakla da je Podružnica od današnjeg dana u izbornom procesu za lokalne izbore u svibnju ove godine

  Predsjednik ŽV HSP za Zadarsku županiji Robert Gregorić, koji je ujedno i predsjednik HSP-ove podružnice Obrovac iskoristio je ovu priliku i na ovom skupu najavio svoju kandidaturu za gradonačelnika grada Obrovca. Te je u kratkim crtama spomenuo okosnice svog programa za grad Obrovac.

  HSP Zadarske županije

 • Očitovanje na tekst novinara Siniše Klarice objavljenog u Zadarskom listu 24.11.2016. pod nazivom: “PRAVAŠKI KIŠOBRAN ĐANI BUNJA O PONOVNOM UJEDINJENJU ODBJEGLIH STRANAKA”


  hsp-zadarske

  ZADARSKI LIST
  Izdavač RTD d.o.o. Zadar
  Zadar, Grgura Mrganića 6
  n/p urednika
  g. Luke Perića

  Očitovanje na tekst novinara Siniše Klarice objavljenog u Zadarskom listu 24.11.2016. pod nazivom: PRAVAŠKI KIŠOBRAN ĐANI BUNJA O PONOVNOM UJEDINJENJU ODBJEGLIH STRANAKA

  Pravaški kišobran je izmišljena složenica propalog HDZ-ovog projekta HSP-Dr Ante Starčević koja se ne može vezati uz Hrvatsku stranku prava. Od izjava g. Đani Bunje koje su iznijete u tekstu – Hrvatska stranka prava se u cijelosti ograđuje.

  Podrška za pregovore, koje je vodio g. Đani Bunja, nije dobivena ni na jednoj razini organizacijske strukture Hrvatske stranke prava, posebice ne od Predsjednika HSP-a, Predsjedništva HSP-a i Glavnog stana HSP-a te je takva koalicija dogovorena u vlastitoj režiji g. Bunje.

  O navedenoj koaliciji nije se odlučivalo ni na lokalnoj razini kako na izvršnom odboru Podružnice HSP-a tako ni na Ž.V. HSP-a Zadarske županije. Bunja izajavljuje da je inicijativu podržao predsjednik županijske organizacije HSP-a g. Robert Gregegorić, te u intervjuu dodaje „problem je što se na na nacionalnoj razini podržava ujedinjenje HSP-a s Hrvatskom čistom strankom prava i Autohtonom Hrvatskom strankom prava, ali ne i HSP-om Ante Sarčević. Zbog toga se iz pregovora povukao i naš županijski predsjednik Robert Gregorić, te je dao neopozivu ostavku….“ je besramna laž.

  Gospodin Robert Gregorić niti se povukao niti je dao nepozivu ostavku. Što više očito je kamen spoticanja nastojanjima g. Bunje.
  Ostavljamo g. Bunji da se zapita zbog čega i za čije interese radi protiv svoje stranke. Ako je zbog kumstva s g. Barišićem – previše je.
  „HSP je dom svih pravaša“ egida je Hrvatske stranke prava od koje članovi ne odustaju. Dogovorima sa HČSP i A-HSP-om jačamo i osnažujemo pravašku scenu, a pokvarene pravaške kišobrane neka drugi popravljaju.

  Hrvatska stranka prava
  Mirela Bušljeta Felc, glavna tajnica

  Foto: Nenad MARČINA/hsp

 • HSP Zadarske odmakao s pripremama za parlamentarne izbore.


  hsp zadarska

  Dana 22.07.2016. godine  u  Zadru je održana konferencija za medije na kojoj je  predsjednik ŽV Robert Gregorić naajvio kandidaturu za  gradonačelnika Obrovca na   idućim lokalnim izborima. Prokomentirana je i politička situacija u Zadarskoj županiji, a poseban naglasak je stavljen na skore parlamentarne izbore, za koje je Gregurić izjavio da očekuje puno bolje rezultate.
  Budući na području Zadarske županije  na pravaškom nebu djeluje samo Hrvatska stranka prava – najstarija  pravaška stranka.

  Nakon  završene konferencije održana je sjednica predsjedništva ŽV HSP-a za Zadarsku županiju, na kojoj su donesene smjernice za pripremu nadolazećih parlametarnih izbora .
  Na sastanku je podržan plan daljnih aktivnosti, te su usaglašene odluke iz nadležnosti ŽV HSP-a Zadarske županije.  Izbornu kapanju i aktivnosti HSP-a u županiji predvodit će Županijski izborni stožer, a jednoglasnom odlukom za predsjednika izbornog stožera izabran je Robert Gregorić .

  Mi smo pozvani sačuvati dom i domovinu

  BOG I HRVATI!

  Hrvatska stranka prava
  ŽV Zadarske županije
  Robert Gregorić, predsjednik

 • HSPu naletu na otoku Pašmanu. Ustrojavaju se nove podružnice.


  gregorić ugljan 1

  Dana 23. 04.2016. održana je sjednica predsjednika općinskih podružnica HSP-a Kali i Preko te novoimenovanog povjerenika HSP-a za općinu Pašman na kojoj su nazočili Ante Gobin – predsjednik općinske podružnice HSP-a Kali, Petar Stipanov- predsjednik općinske podružnice HSP-a Preko, Darijo Jagnjić- povjerenik HSP-a općine Pašman , Robert Gregorić – član glavnog stana HSP-a  i predsjednik županijskog vijeća HSP-a Zadarske županije i Martina Bačić – tajnica gradske podružnice HSP-a Zadar .
  gregorić ugljan

  Sjednicu je vodio gdin. Robert Gregorić predsjednik ŽV HSP-a Zadarske županije koji je dao smjernice za daljnji rad novoizabranom povjereniku HSP-a općine Pašman, gdinu. Dariju Jagnjiću o uspostavi nove podružnice. Izvršena  je analiza dosadašnjih aktivnosti,  te su planirane aktivnosti u cilju spremnosti  ovih podružnica za izlazak na lokalne izbore  2016. godine.
  Konstatirana je činjenica da   naš projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” polako ali sigurno daje rezultate. Da se HSP  polako, sigurni i čvrsto vraća na političku scenu u Zadarskoj županiji.

  HSP Zadarska županija

 • Dečki iz “Momačke stranke” su spremni na sve, pa i na laži; Demantij članka u Zadarskom listu.


  DEMANTIJ NA PISANJE ZADARSKOG LISTA

  Na djelu je dobro poznat rukopis koji koriste dečki iz “Momačke stranke”, a za cilj ima unijeti nemir i dezinformirati javnost, kako opću tako i stranačku. Na njihovu nesreću nije im prošlo, a neće ni ubuduće. Hrvatska stranka prava u Zadarskoj županiji je stabilna i svakodnevno raste i ustrojava nove podružnice.

  robert gregorić
  U tiskanom izdanju Zadarskog lista od 10. travnja 2016. godine  pod autorstvom  novinarke Marine Vlakić objavljena je gomila nebuloza, netočnosti i insinuacija. U njemu je dobro poznat rukopis  koji koriste dečki iz “Momačke stranke”, a za cilj ima  unijeti nemir i   dezinformirati  javnost, kako  opću tako i stranačku. Na njihovu nesreću nije im prošlo, a neće ni  ubuduće. Hrvatska stranka prava  u Zadarskoj županiji je stabilna i svakodnevno raste i ustrojava nove podružnice.
  Demantij predsjednika  ŽV HSP-a gospodina  Roberta Gregorića donosimo u cijelosti. Isti bi sutra trebao biti objavljen u tiskanom izdanju Zadarskog lista.

  Poštovani uredniče Zadarskog lista, gospodine Luka Perić ,

  U vašem Zadarskom listu koji je izašao 10. travnja 2016. godine na strani broj 5 pod naslovom “POLITIČKI TRANSFER”, Vaša novinarka Marina Vlakić napisala je netočne podatke u svezi mene i mog navodnog prelaska u HSP Ante Starčević iz Zadra, te u svezi toga DEMANTIRAM svaki iskaz što ga je dotična novinarka napisala o mom prelasku u tu stranku .
  Sa vodstvom HSP Ante Starčević iz Zadra nikada se nisam sastao niti sam sa bilo kim razgovarao o mome prelasku u tu stranku. Ostajem u HSP-a i do daljnjeg sam predsjednik županijskog vijeća za Zadarsku županiju, sve dok drukčije ne odluči predsjedništvo HSP-a , te sam predsjednik HSP-a gospodin Daniel Srb .

  Hrvatska stranka prava u Zadarskoj županiji je stabilna i djelotvorna stranka, takva će i ostati sve dok je pod mojim vodstvom. Što se tiče koalicija sa drugim strankama, to ne dolazi u obzir.
  Hrvatska stranka prava u Zadarskoj županiji na sveopćim lokalnim izborima koji se imaju održati slijedeće godine izlazi sa samostalno.

  HRVATSKA STRANKA PRAVA
  ŽV HSP-a Zadarske županije
  Robert Gregoric , predsjednik

 • Robert Gregorić za Zadarski List: Pravaši okupite se u HSP-eu jer “HSP JE DOM SVIH PRAVAŠA”!


  robert gregorić

  Svjedoci smo kako u današnje vrijeme nije jednostavno provoditi politiku javnog interesa koja se zauzima za narod jedne samostalne države. Zbog neprirodnih koalicija koje su pogodovale pojedincima, tj . politikantima od osobnog interesa ili sluganstva globalnim svjetskim interesima, pravaštvo se i kao sve druge pozitivne inicijative našlo dugi niz godina u kontroliranom kaosu istih, te unatoč pojedincima iznimno dobre volje nije uspijevalo odoljeti izazovima podmetanja i slaganja mozaika moćnika kojima je interes uništiti volju pojedinca i cijele zajednice i tako provoditi plan kontrole kapitala nad čovjekom .
  Vidljivo je to u samom raskolu pravaša, a kamoli u drugim političkim opcijama.

  Pravaštvo u Hrvatskoj mora opstati jer nemamo drugu nacionalnu i suverenističku opciju u Hrvatskoj i dok se svi pravaši ne vrate u „HSP – Dom svih pravaša“ i zajedno ne počiste redove unutar svojih članova, pravaštvo ne može živjeti u narodu.

  Vođeni idejom ,,djeluj lokalno-misli globalno” u Zadarskoj županiji smo odlučili pokrenuti inicijative oživljavanja i prepoznavanja pravaštva kao najvažnije političke opcije obzirom na izvanredno teško stanje i veliki rizik očuvanja opstojnosti i suvereniteta naše države.

  Zadnjih godina intezivno radimo na aktiviranju članstva u lokalnim sredinama te je rezultat dobre suradnje i odaziva na inicijativu vrlo pozitivan. Na lokalnim izborima za mjesne odbore 2015. godine HSP je pobijedio u mjesnom odboru Gornji Karin – općina Obrovac. Ostvarujemo solidan rezultat na izvanrednim izborima na otoku Pagu.

  Danas HSP-a Zadarske županije ima četiri gradske podružnice – Zadar, Benkovac, Obrovac i Pag, te ima šest općinskih podružnica – Vir , Privlaka , Poličnik, Kali , Preko i Pašman. U Jesenicama, Škabrnji imamo povjerenike, a uskoro ćemo imenovati povjerenika za grad Biograd kako bi oformili što više podružnica .

  Nemamo namjeru stati jer nam je pravaštvo u srcu i sve ćemo napraviti i biti spremni za nadolazeće lokalne izbore koji se imaju održati iduće godine. Ne pristajemo na ni na kakve koalicije jer nije vrijeme za kalkulacije. Stoga pozivamo sve pravaše da se vrate u matični HSP-a u svojim sredinama. Moramo zajedničkim snagama svatko u svojoj sredini pomoći iskorijeniti dodvorništvo, foteljaštvo i šutnju koje je ideju pravaštva dovelo do neprepoznatljivosti.
  Jedino zajedno možemo politički djelovati. Ujedinjeni politikanti najavljuju rješavanje desnih stranki iz koalicija i najavljuju koalicije sa opasnim političkim opcijama za Hrvatsku. Također pozivamo sve mlade ljude koji vole ovu zemlju da se uključe u HSP-a. Pozivamo i sve druge pojedince i organizacije koji pravaški misle jer nema vremena. Još jučer je bilo kasno za misliti HRVATSKI.

  U Zadarskoj županiji svakim danom broj članova HSP-a raste i postajemo ozbiljna konkurencija ostalim političkim strankama. Ubuduće ćemo se puno češće oglašavati i javno govoriti o potrebi hitne zaštite interesa naše države, te se unaprijed zahvaljujem medijima koji će biti u službi javne riječi i istine i pružanja prava na govor svima. Svima, a ne samo njima!.

  Hrvatice i Hrvati Razlikujte dobro od zla kao što otac Domovine reče,. AKO SAM NE RAZMIŠLJAŠ, UZALUD SLUŠAŠ RAZUMNIKA

  BOG I HRVATI!

  ŽV HSP-a Zadarske županije
  Robert Gregorić, predsjednik

 • Održano ŽV HSP-a Zadarske županije.


  gregorić robert

  U subotu 12. ožujka 2016. u 18.00 održana je sjednica županijskog vijeća HSP-a za Zadarsku županiju .
  Sjednicu je vodio gospodin Robert Gregorić predsjednik županijskog vijeća HSP-a za Zadarsku županiju. Gregorić je podnio izvješće o sudjelovanju na saboru HSP-a koji je bio održan 28. veljače 2016. u Zagrebu .
  Na sjednici ŽV se raspravljalo o daljnjem radu i djelovanju HSP-a na prostorima Zadarske županiju gdje su donesene smjernice o formiranju novih podružnica.

  Predsjednik ŽV Robert Gregorić dao je svoj svoj mandat na raspolaganje članovima ŽV HSP Zadarske županije što nije prihvaćeno, a većinom glasova dužnosnika ŽV Robert Gregorić dobio je potporu da i dalje vodi HSP Zadarske županije.

  Robert Gregorić se zahvalio na ukazanom povjerenju da i dalje obnaša dužnost predsjednika županijskog vijeća HSP-a za Zadarsku županiju, te dao naglasak da će i dalje raditi na ustrojavanju novih podružnica i tako jačati HSP-a na prostorima Zadarske županije .

  BOG I HRVATI

  hsp

 • Održana 1. sjednica predsjedništva ŽV HSP-a Zadarske županije.


  gregorićU subotu 05. 12. 2015 u 18.00 sati održana je prva sjednica predsjedništva županijskog vijeća HSP-a Zadarske županije. Sjednicu je vodio Robert Gregorić, predsjednik županijskog vijeća HSP-a Zadarske županije.predsjedništvo zadarska

  Tema je bila ostvareni rezultati na održanim parlamentarnim izborima, pripreme za sabor stranke, te utvrđivanje daljnjeg djelovanja HSP-a Zadarske županije. Jednoglasno je donesen zaključak  da se nakon  održavanja Sabora stranke  kreće u pripreme  za lokalne izbore koje će  HSP u zadarskoj županiji dočekati spreman. U planu je i osnivanje još nekoliko podružnica HSP-a u Zadarskoj županiji.
  Sjednica je održana u vjećnici grada Benkovca

  hsp