• HSP Karlovac osnovao dva nova ogranka


  HSP Karlovca je prošli tjedan osnovao ogranak u mjesnom odboru Kamensko.
  Za predsjednika ogranka izabran je Mile Keser.
  švarča

  U subotu 06.12.14. osnovan je i ogranak u Gradskoj četvrti Švarča.
  Za predsjednika je izabran Ivan Galović.
  Galović naglašava da je prisutno nezadovoljstvo stanovnika Švarče izgradnjom rotora, ( križanje sa bolnicom Švarča je bilo regulirano i semaforima), dok je potrebnije bilo regulirati raskršće Bašćinska-Riječka gdje je izlaz na Riječku vrlo nepregledan i opasan.Također je opasan i izlaz na drugu stranu prema Mostanju.
  Vjeruje da će grad i za taj dio iznaći adekvatno rješenje.

  hsp