• HSP razočaran neiskorištenošću sredstava kroz EU fondove


  hsp bjelovar
  Kada govorimo o neiskorištenosti sredstava kroz EU fondove, govorimo i o činjenici da su poduzetnici u Hrvatskoj deprimirani nakon više od šest godina krize i preko dvadeset godina pljačke, te da prvenstveno moramo postati financijski neovisni, a to s dosadašnjom politikom EU, naše Vlade i Hrvatske narodne banke nismo mogli.

  Opće je poznato da nam je kroz EU fondove na raspolaganju puno novca i naš je izazov njegovo učinkovito iskorištavanje, a bespovratna sredstva koja se dobivaju za poslovne projekte povećavaju konkurentnost svakog poduzetnika.

  HSP smatra da bi savjetodavne konferencije na nivou gradova i županija uvelike riješile needuciranost potencijalnih korisnika sredstava iz EU fondova. Sudionici bi tako imali priliku dobiti pregled strukturnih i investicijskih fondova koji se za Hrvatsku očekuju do 2020. godine, ali i konkretne savjete za izradu i pripremu projekta, te njegovu prijavu na jedan od natječaja.

  Neki od posljednjih natječaja za mala i srednja poduzeća, ali i poslovnu infrastrukturu pokazuju da je interes korisnika za EU fondovima izuzetno velik, ali je razina pripremljenosti i odgovora na taj silan interes od strane administracije još uvijek nedovoljan.

  Prvo odgovornost je na županima, gradonačelnicima, načelnicima i onima koji su direktno vezani s razvojem i napretkom pojedinih područja, ali isto tako treba naglasiti da ključ svega nisu EU fondovi, nego stvaranje povoljnije poduzetničke klime u kojoj ljudi žele ulagati i širiti svoje poslovanje.

  Ivana Široki
  Podružnica HSP Bjelovar