• HSP Varaždinske o ulozi žena u politici.


    višnja kunić varaždinŽENE U POLITICI – na jučer održanoj sjednici predsjedništva ŽV HSP-a Varaždinske županije glavna je tema bila uloga i aktivnost žena u politici. Svjesni potrebe za većim angažmanom žena u političkom životu naše stranke kao i općenito u društvenim zbivanjima, u okviru Županijskog vijeća HSP-a ustrojena je jučer udruga pod nazivom “Zbor žena HSP-a “.  

    Za predsjednicu je izabrana gđa. Višnja Kunić, dugogodišnja aktivna članica stranke, majka poginulog hrvatskog branitelja, a i sama sudionica Domovinskog rata. Osnova zadaća udruge je promicanje pravaštva i političkih načela HSP-a na području Varaždinske županije te uključivanje žena u članstvo stranke i njezin rad , naglašavajući pri tome i njihovu ulogu u društvenom i političkom životu.
    ” Iako u Republici Hrvatskoj već postoji Zakon o ravnopravnosti spolova , još uvijek žene nisu dovoljno zastupljene u politici niti imaju prilike pokazati svoje sposobnosti u javnom životu “- istaknula je novoizabrana predsjednica gđa. Višnja Kunić. “Stoga pozdravljam ovu inicijativu županijskog čelništva stranke i pomoć pri ustrojavanju Udruge te koristim priliku pozvati sve naše članice stranke, a i one koje to žele biti , da se uključe u naš rad i pokažu da današnja moderna žena može puno doprinijeti u javnom životu zajednice ” – zaključila je Kunić .višnja kunić_marčun josip_
    ” Ustrojavanjem ove Udruge još jednom dokazujemo da podrška ulozi žena u politici u Hrvatskoj stranci prava nije samo deklarativnog karaktera, već žene smatramo ravnopravnim političkim partnerom i dajemo im punu podršku u radu. U prilog tome moram spomenuti činjenicu da je i na proteklim parlamentarnim izborima HSP bila jedna od stranaka koja je u potpunosti ispoštivala sve zakonom propisane kvote vezane na broj žena na kandidacijskim listama” – završio je svoje izlaganje predsjednik ŽV HSP-a Josip Marčun.

    HSP Varaždinske