• dr Tihomir Janjiček: “LILIPUTANCI” NA VLASTI


  dr janjiček
  Svjetsko tržište kapitala se mijenja. Kinesko gospodarstvo bilježi sve sporiji i sporiji rast, a dionice korporacija koje su vezane za kinesko tržište, doživljavaju sve veći i veći pad. Kineska vlada nalazi se u panici i ne zna što bi učinila. Po tko zna koji put bauk propasti svjetskog gospodarstva kruži svijetom. Gotovo da nema tiskovine ilii TV postaje koja ne šalje izvješća o burzovnim promjenama cijena dionica. Dakle, što se događana svjetskom tržištu dionica, pravo je pitanje, pa vrijedi pogledati malo bolje.
  Kina je ne sumnjivo važna na svjetskom tržištu. Njezine stope rasta BDP bile su iznimno visoke zadnjih godina. Međutim, situacija se mijenjala i sada se može reći kako se nepovratno promjenila. Kineski BDP raste, ali RAZMJERNO 7%. Fluktuacije BDP Kine se kreću od 3.8% do 14.20%! Dakle, kada neko gospodarstvo bilježi takve promjene u rastu BDP-a, onda se može sasvim sigurno reći kako je to gospodarstvo sve manje stabilno i rast BDP je NE siguran! U prošlosti su fluktuacije BDP-a Kine bile znatno manje, a stopa razmjernog rasta znatno viša!

  Drugi bitan čimbenik su najavljeno i učinjeno povećano trošenje kineske države i to u dvije svrhe. Jedno je uvećano trošenje za naoružanje kineske vojske i drugo je uvećno trošenje u ekološke svrhe. Bez obzira što je prvi oblik trošenja s ekonomskog stajališta uvijek samo ŠTETAN, a drugi ima pozitivni utjecaj na dugi rok, sa stajališta tekućih ekonomskih kretanja oba oblika trošenja su NE svrsishodna. Naime, kada god se uvećavaju trošenja za vojsku ona nemaju nikakav pozitivni utjecaj na rast BDP! Zato, jer kada se napravi ili kupi naoružanje onda ono jednostavno ide u skladište i što dalje sa time? NIŠTA! Osim ako se ne ide u rat, a tada će trošenje za vojsku biti još veće, što je opet još gora stvar!
  Kada je u pitanju trošenje u ekološke svrhe, ono ima pozitivni ekonomski utjecaj, ali na dugi rok. Recimo, ako se nastoji smanjiti onečišćenje zraka, potrebno je uložiti ogromne svote novca, koje dakako sada neće moći biti utrošene na rast gospodarstva! Kina upravo to i čini! Nakon ulaganja novca u smanjenje onečišćenja zraka, potrebno je čekati bar jedno desetljeće, pa zabilježiti smanjenje broja oboljelih od dišnih organa. Takva pormjena je bitna, jer se tek tada može očekivati smanjenje proračunskih rashoda na zdravstvenu zaštitu, temeljem poboljšanja zdravlja kineskog puka.

  Dakle, bilo kako bilo, ova dva oblika trošenja koja je PODUZELA Kina i OBZNANILA ih i vlastitom puku i svijetu, bila su signal da će gospodarstvo Kine bilježiti sporije stope rasta što se I događa!
  Treći bitan čimebnik je to što se Kina ekonomski puno više vezala za Putinovu Rusiju, točnije za Putina, nego je bila! Nakon agresije Rusije na Ukrajinu, ponovno je za SAD Rusija NEprijatelj broj jedan, a Putin NAJNEGATIVNIJA osoba za politiku SAD! Inozemni, ali i kineski investitori, NE žele vidjeti Kinu vezanu za Rusiju! Zato što je Rusija već sada na putu POTPUNE političke i ekonomske izolacije! Rusija već trpi posljedice toga i biti će im još gore, od toga da će im inflacija biti stalno dvoznamenkasta, do toga da će im nezaposlenost dosegnuti sve višu i višu dvoznamenkastu razinu. BDP u Rusiji neće rasti još dugo godina. Dakle, svako vezivanje Kine za Rusiju u ekonomskom smislu znači svakom investitoru znak vezivanja za propast.

  Posljedice svega gore spomenutog su dvojake. S jedne strane, došlo je do pada prihoda investitorima dividendi dionica onih korporacija koje su vezane za kinesko tržište! Povećani rashodi kineske države također su smanjili dividendne prihode investitorima, jer je rast BDP sve niži i niži! Sa druge strane, pojavio se i strah investitora kako će Kina doživjeti ekonomski krah zbog vezivanja za rusko gospodarstvo!
  Dakle, ovi čimebinici su ponukali investiture na masovniju prodaju dionica koje su vezane za kinesko tržište. Istodobno, američko gospodarstvo bilježi sve više stope rasta BDP-a, a ona je sada 4%! Zbog toga je tečaj američkog dolara sve viši i viši!

  Podsjetit ću sve da sam još 10 ožujka ove godine, najavio rast tečaja američkog dolara i svima sugerirao promjenite svoju štednju iz Eura u US$ i zaradit će te na toj transakciji! Danas tečaj €1 iznosi SAMO US$1.12!!! U manje od godinu dana bio je tečaj preko US$1.5!!!
  Situacija se dakle mijenja, rastuće gospodarstvo SAD postaje sve primamljivije investitorima za kupnju dionica korporacija vezanih za američko tržište, a sve manje primamljivo investitorima za korporacije vezane za kinesko tržište! Kineska vlada izvršila je devalvaciju Juana, ali je to još više pogoršalo financijsku situaciju.

  Naime, američki investitori u kinesko gospodarstvo, a oni su VEĆINA, uvijek su svoje dividendne prihode ODMAH mijenjali iz Juana u US$! Sa devalvacijom Juana, potrebno je sve više i više prihoda u Juanima da bi se dobio isti povrat dividenog prihoda konvertiranog u US$!

  Devalvacija Juana od 4.5% koliko je učinjeno, nije donijelo rast tražnje za kineskom robom za više od tog postotka! To znači i da su prihodi rasli po manjoj stopi od stope devalvacije. Samim time su i dividendni prihodi američkih investitora u kinesko gospodarstvo OPALI, iskazano u američkim dolarima! Investitori iz SAD UVIJEK će konvertirati svoje prihode iz Juana u US$!

  Zbog svega gore iznijetog, potražnja kinsekih investitora za državnim obveznicama SAD biti će još jača, jer njihov US$ i nakon konverzije u Juan donosi sve viši iznos iskazano u Juanu. Ovaj čimbenik dodatno djeluje na jačanje financijske slike američkog gospodarstva i potiče prelijevanje kapitala iz Kine u SAD!

  Što bi Hrvatska trebala dokučiti iz ovih promjena. Kao zemlja koja je GLADNA izravnih inozemnih investicija, otvara nam se šansa biti interestani američkom kapitalu, posebice stoga što smo MALO gospodarstvo! Nekih recimo 5 miljardi dolara investicija u Hrvatsko gospodarstvo je doista SITNICA, za ozbiljne investitore!

  Za Hrvatsku to je IZNIMNO visok iznos! Ovaj proces “preseljenja” kapitala sa kineskog tržita na američko i dijelom na europsko treba iskoristi, jer se ovakva krupna kretanja ne događaju često! Sadašnja vlada to nije sposobna, jer oni ove promjene nisu niti prepoznali!

  Visoki stupanj NE stručnosti sadašnje vlade treba gleda u jednostavnoj činjenici. Naime, izgubili su gotovo godinu dana da bi samo dokučili kako je najbolje riješenje bilo ponuđeno od HSP za kreditne dužnike sa klauzulom prema Franku! To riješenje bilo je ponuđeno još u siječnju ove godine! Kako onda očekivati od ove vlade prepoznati sadašnja krupne promjene na svjetskom tržištu kapitala, a još manje uvidjeti šansu za Hrvatsku i još je ZNATI iskoristiti!

  NE, jednostavno imamo “liliputance” na vlasti!

  Dr. Tihomir Janjiček

 • dr Janjiček: HRVATSKI ANALITIČARI NE RAZUMIJU TRŽIŠTE


  janjiček srb osijek
  Švicarski Franak i kineski Juan nalaze se u središtu pozornosti svjetskih i hrvatskih medija. Promjene tečaja ovih valuta izazivaju pozornost, ali to nikako ne znači i najavu ekonomske katastrofe za te zemlje, kako se manje više ne izravno sugerira u velikom broju hrvatskih tiskovina i na web portalima. Takav se dojam može steći upravo opisima burzovnih promjena tečajeva valuta, kao „slom“ ili „rušenje“ tečaja nacionalne valute.
  S druge strane, tečajne promjene na valutnim burzama se objašnjavaju kao „nečija volja“ i izravno djelovanje švicarske ili kineske vlade na tečaj nacionalnih valuta. Tako su „Kinezi natjerani“ na promjenu tečaja, pa su „odlučili“ promjeniti tečaj! Dakle takvi napisi potrvđuju ne razumijevanje tržišta i njegovo djelovanje.
  Razumijevanje tržišta, a posebice burzovno tržište valuta zahtjeva prije svega jedno jednostavno objašnjenje i onda se može razumjeti relativno komplicirano tržište valuta. Prije svega tržište uvijek djeluje, ne vezano za činjenicu je li doista službeno uvaženo ili ne, ali ono uvijek djeluje.
  Kada sam kao student apsolvent na studentskoj ekskurziji boravio u Moskvi, jedan „partijski radnik“ nam je tada „objasnio“ kako tadašnji SSSR ima iznimno „visoki“ životni standad. Predočio nam je to sa niskom cijenom svinjskog mesa od svega 20 kopejki po kilogramu. Međutim, svinjskog mesa po toj cijeni nije bilo ponuđeno niti u jednoj jedinoj moskovskoj mesnici! No, na seoskoj pijaci u Moskvi je BILA ponuda svinjskog mesa, ali po cijeni od 300 kopejki za kilogram! To mi još tada jasno govorilo, kako je cijena svinjetine od 20 kopejki po kilogramu, jednostavno bila umjetna. Prodajna cijena od 20 kopejki za kilogram svinjetine zasigurno nije mogla pokriti troškove proizvodnje, a nestašica svinjskog mesa je postojala na SSSR tržištu.

  Ovaj jednostavni primjer tržišnih odnosa je važan za razumijevanje tečaja kineskog Juana. Naime Kina je kao komunistička država utvrdila administrativno tečaj Juana prema amerčkom dolaru još prije mnogo godina, točnije desetljeća, kada njezino gospodarstvo nije doslovce predstavljalo NIŠTA na svjetskom tržištu! Sa jačanjem izvoza iz Kine, potražnja za kineskim Juanom postajala je sve jača. Tečaj Juana trebao je aprecirati, ali kineska vlada nije dopuštala uvođenje valutne burze i tržišno formiranje tečaja Juana upravo kako bi spriječila aprecijaciju tečaja Juana. Razlog je jednostavan, američki investitori u kinesko gospodarstvo su svoje dividende povlačili iz Kine konvertirajući ih uvijek u američki dolar.

  Ukoliko bi nastupila deprecijacija kineskog Juana, dividendni prihod američkim investitorima u Kini bio bi smanjen iskazano u dolarskim iznosima, a to bi moglo poticati na njihovo povlačenje kapitala iz kineskog gospodarstva. Upravo zato je Kina inzistirala na podcijenjenom tečaju Juana prema svim svjetskim valutama.
  Međutim, ne treba izvlačiti zaključak kako je eto puka volja kineske vlade zaustavila djelovanje tržišta. Naime, to što nema burze valuta u Kini, nikako ne znači da ne postoje burze valuta po svijetu. Na tim burzama se događalo jačanje potražnje za Juanom!

  Jednostavno NESTAŠICA Juana na valutnim burzama je bila nazočna. Stoga je kao u onom primjeru sa cijenom svinjskog mesa došlo do formiranje „crnog“ tečaja Juana u valutnoj trgovini Juanom između korporacija koje su poslovale sa Kinom. Stoga su bezgotovinski iznosi Juana postali predmetom međukorporacijskog trgovanja. Dakle, tržite je nastavilo djelovati, ali ovaj puta ne preko „seoske tržnice“ kao u SSSR-u, već na jedan drugi način!

  Gospodarski problem Kine je nastao i sa jačanjem kineskog gospodarstva i izbijanjem svjetske ekonomske krize. Jačanjem kineskog gospodarstva i postankom svjetskog gospodarskog predvodnika Kini više nije tako lako držati rast BDP-a od dvije znamenke. Jednostavan primjer je to što kada bi jedna država svake godine otvarala istovjetnu tvornicu, onda bi u prvoj godini njezin rast bio 100%, drugoj 50%, trećoj 25% i tako redom, a doslovce bi svaki puta bila otvorena jedna te ista dodatna tvornica!

  Dakle, da bi se zadržao rast od 100%, znači da bi u drugoj godini trebalo biti otvoreno dvije tvornice, trećoj 4, petoj 8 i tako redom. Kina je dosegla razinu razvijenosti gdje više nije bilo tržišnih mogućnosti kakve su prije postojale.
  Možda bi rast BDP-a i bio nastavljen sa dvije znamenke još nekoliko godina, ali je izbijanje svjetske gospodarske krize to vrijeme skratilo.
  Višestruki rast nezaposlenisti u SAD i EU, pa posljedično i pad agregatne potražnje u tim zemljama pogodio je potražnju i samim time potrošnju kineske robe. Drugim riječima, zbog višestrukog pada kupovne moći u razvijenim zemljama došlo je do toga da je čak i relativno jeftina kineska roba postala ne dostupna brojnim kupcima.

  Isto tako, dogodio se višestruki pad cijena sirove nafte doveo je do nižih troškova dopreme robe i reprodukcijskog materijala na nacionalnim tržištima razvijenih zemalja, što je potaklo proizvodnju. Kupovna moć Kineza je uvećavana, pa su i troškovi radne snage u ini rasli u Kini.

  U zadnju godinu ili dvije SAD su se prve oporavile od recesije, EU još nije, pa se promijenila i struktura robne potražnje na tržištu SAD. Umjesto jeftine i nisko kvalitetne kineske robe, potražnja je ojačala za kvalitetnijom i skupljom robom, koju Kina ne može ponuditi. Dakle, kineska poduzeća traže druga tržišta zemalja u svijetu i samim time će se dogoditi prilagodbe tečaja. Kada bi Kina imala slobodno tržište valuta stvari bi tekle još lakše. Obaranje kamatne stope u Kini, potaknut će održavanje zaposlenosti, ali i uvećati ponudu novca u Kini, pa će se samim time tečaj Juana morati promjeniti.
  Pogledajmo još nakratko švicarski Franak, čiji se tečaj također promijenio. Dakle, niti ovdje se ne radi o nekakvoj „svjesnoj volji“ švicarske vlade. Jednostavno djeluje tržište! Aprecijacija tečaja koja se dogodila nakon dokinuća „zaštitne mjere“ za tečaj Eura, tako što je švicarska središnja banka odkupljivala Eure na švicarskoj valutnoj burzi trošeći vlastite valutne pričuve. Kada su pričuve bile ugrožene, središnja švicarska banaka je odlučila prestati kupovati Eure i tečaj Franka je naglo porastao prema Euru. Proces rasta tečaja tekao je sve dotle dok nije nastupio pad izvoza i ozbiljniji rast uvoza. To je zbog toga što samo izvoz stvara ponudu deviza na valutnoj burzi, a uvoz potražnju za devizama na valutnoj burzi. Posljedično tomu, mijenja se i tečaj.
  Gdje je u svemu tome Hrvatska i što može naučiti iz navedenog. Tek puka promjena tečaja, neće donijeti NIŠTA Hrvatskoj!

  Doista sam OŠTAR protivnik sadašnje tečajne i monetarne politike, ali tek nagla „devalvacija“ Kune bez ikakvih mjera pratećih ekonomskih mjera ne bi se NIŠTA promijenilo na bolje, već dapače na gore! Dokinuće valutne klauzule mora biti postupno, lagana deprecijacija i uz program monetarno kreditne politike koja bi učinila kreditnu ekspanziju u sektorima gospodarstva koji imaju višu izvoznu komponentu od uvozne! Razlog zbog čega se mora zauzeti ovakav pristup je taj što bi gospodarstvo u slučaju nagle i iznenadne deprecijacije bilo suočeno sa naglim skokom inflacije, a što bi dovelo do dodatnog skoka nezaposlenosti!

  Dr. Tihomir Janjiček