• Okupljanje pravaša: Mladen Leovac u HSP-u.


    mladen leovac

    Na tragu projekta Hrvatske stranke prava “HSP DOM SVIH PRAVAŠA”, okupljanja istinskih pravaša  u Hrvatskoj stranci prava, u Hotelu Lav u Vukovaru, zamolnicu za ponovno članstvo u HSP-eu potpisao je Mladen Leovac. Nakon kratkotrajnog boravka u HČSP-u, zbog neslaganja s politikom te stranke istu je napustio.

    Mladen Leovac, istaknuti vukovarski branitelj i policijski specijalac, te istinski pravaš na ovaj korak se odlučio potaknut i pozivom predsjednika HSP-a Daniela Srba na pravaško ujedinjenje, a sam predsjednik HSP-a nazočio je ovom događaju zajedno s dužnosnicima stranke iz Osijeka i Vukovara.

    hsp