• dr Janjiček: PRIHVAĆENO RJEŠENJE ZA FRANAK, HSP-ovo JE RJEŠENJE.


  janjiček srb osijek
  Kreditna kriza vezana klauzlom za tečaj švicarskog Franka, eskalirala je pod kraj prošle godine. Tečaj Eura iznenadno je doživio kolaps nakon odluke švicarske središnje banke o prestanku podržavanja tečaja Eura prema Franku.
  Jednostavno je švicarska vlada dokučila kako će istrošiti svoje monetarne pričuve kupujući Euro na valutnoj burzi, te stvarajući tako umjetnu tražnju za Eurima i uvećavala je istodobno ponudu Franaka. Hrvatska vlada našla se tada u „čudu“ ne znajući što učiniti! Kao najprihvatljivije riješenje izvršila je zamrzavanje tečaja Franka, ne shvaćajući do kog iznosa mogu doći tečajne razlike!

  Zamrzavanja tečaja i cijena poznato je još iz doba komunizma i baš nikad nije dalo povoljne rezultate. Uvijek su prije ili kasnije cijene ili tečaj morali biti odmrznuti, a tada bi se dogodio tektonski poremećaj na tržištu, pa bi cijene i tečajevi bili ponovno zamrznuti. Tako se igralo sa tržištem na principu „ledenog doba i erupcije vulkana“. Dakle to je zasigurno bila odluka iz doba „haldnog rata“, nešto sa čime bi se podičila pokojna Milka Planinc.

  HSP je bio PRVA stranka koja je ODMAH reagirala i ODMAH predložila NAJBOLJE riješenje, a to je potpuna konverzija svih kredita sa danom odobrenja i konverzija svih izvršenih mjesečnih isplata. Takva konverzija morala bi se primjeniti prema svim dužnicima. Upravo to riješenje vlada je KONAČNO prihvatila!
  Pregovarala je valjda danima i mjesecima sa udrugom „Franak“, ali bez uspjeha! Jednostavno nisu bili sposobni spoznati jedino ispravno riješenje i pravodobno ga primjeniti. Zbog toga je vlada pregovarala i glumila „mešetara“ između udruge dužnika i udruge banaka. Čitava je država praktično dovedena do bankrota, pored samih dužnika koji su već najvećim dijelom bankrotirali i došli pod ovrhe.

  Istupao sam u javnosti u ime HSP-a po mnogobrojnim portalima, a bio sam i gost na TV postajama nudeći rješenje i objašnjavajući zašto je konverzija svih kredita iz Franka u Euro bilo jedino riješenje! No, unatoč doista stručnoj ISPRAVNOSTI u sagledavanju izlaska iz krize, ipak se većina središnjih hrvatskih tiskovina nije odvažila dati valjanu pozornost najkvalitetnijem riješenju dužničke krize, koje sam ponudio u ime moje stranke HSP-a!

  Puno više je pozornosti dano dolasku inozemnih „stručnjaka“ koji NISU ponudili NITI JEDNO RIJEŠENJE za dužničku krizu sa klauzulom prema Franku! Takav odnos središnjih hrvatskih TV postaja i tiskovina doista je tragičan, jer su si brojni družnici oduzeli ŽIVOT ne znajući kako isplatiti svoje dugove. Stoga na svima njima leži stanovita razina odgovornosti prema osobama koje su si oduzele život, jer rješenje za dužničku krizu je POSTOJALO i nuđeno je od HSP-a! Problem bio samo to što sam riješenje ponudio kao HSP-ov ekonomist, a upravo ta hrvatska stranka „mora“ biti etiketirana najgorim „epitetima“!
  Na svu sreću, ministarstvo financija RH, spoznalo je konačno NAJBOLJE riješenje što je ponudio HSP i odlučilo se primjeniti to HSP-ovo riješenje za okončanje kreditne krize nastale vezivanjem kredita za tečaj Franka.

  Što reći na koncu čitave ove dužničke „kalvarije“ kroz koju je prošao veliki broj hrvatskih dužnika? Meni osobno i svim članovima HSP-a iznimno je ŽAO života dužnika koji su digli ruku na sebe u strahu od osobnog bankrota!
  Žao nam je svakog propalog braka zbog kredita vezanih za tečaj Franka, a posebice sve djece iz tih brakova, jer više nemaju kraj sebe oba roditelja! Žao je HSP-u i svih onih hrvatskih obitelji koje su na SREĆU opstale, ali su tako užasno osiromašile!

  Hrvatski mediji MORAJU biti daleko VIŠE okrenuti KVALITETNIM, STRUČNIM i PRAVODOBNIM informacijama, nego biti opsjednuti nekakvim „veličinama stranaka“! Dvije političke stranke u Hrvatskoj jesu vrlo brojne u članstvu, ali su UŽASNO SIROMAŠNE U STRUČNOSTI!

  SDP kao vodeća stranka na vlasti doista MORA pozvati na odgovornost i sadašnjeg i prošlog guvernera HNB-a, jer su GLAVNI KRIVCI za svu tragičnost dužničke krize kroz gore spomenute osobne tragedije! No, isto tako svi vi hrvatski birači okrenite se prema stranci sa stručnim timom, a to je za sada samo HSP!

  Dr. Tihomir Janjiček