• dr TIHOMIR JANJIČEK: U nadolazećoj globalnoj krizi Hrvatska se treba okrenuti prema SAD-u i dijaspori!


  Nova Hrvatska vlada se mora strateški vezati za SAD, jer je Hrvatskoj potreban novac, ulaganja u gospodarstvo! Drugi izvor je hrvatska dijaspora diljem svijeta!
  janjiček

  Gospodarska kriza u svijetu ponovno dobiva svoj novi “poticaj”. Zamjetne su promjene na robnim burzama, gdje cijene vrtoglavo padaju. Zamjetan je i pad na burzama vrijednosnica! Kineske burze vrijednosnica su tijekom tjedna više zatvorene nego otvorene! Cijena nafte ponovno pada na svjetskom tržištu. Dakle, sve je u padu na svjetskim burzama i nameće se pitanje samo po sebi što se sada događa, zašto i što se može očekivati?

  Od prilike ciklus svjetskog gospodarstva je 7 godina. Dakle, uvijek nakon 7 godina rasta dođe određena kriza, pa oporavak i tako dalje. Nakon izbijanja svjetske gospodarske krize 2008 godine, proces oporavka zapravo uvijek počne poslije godinu dana ili dvije. Ovo je 2016 godina i to je sada od prilike vrijeme kada se počela ponovno događati kriza. Ne treba biti previše opterećen sa tim “modelom” svakih 7 godina, to nije nigdje zapisano kao pravilo, već je samo uočeno kao neki vremenski hod.

  Na žalost, svjetsko gospodarstvo se nije oporavilo u punom smislu riječi od 2008 godine, posebice ne gospodarstvo EU, ali nije puno bolje ni u Kanadi, SAD ili Japanu. Jedino gospodarstvo koje je doista bilježilo ozbiljan rast BDP bilo je kinesko. Stoga je sadašnje slabljenje gospodarstva u svijetu općenito vezano najviše za Kinu. Naime, Kina nije više “periferija” gospodarstva u svijetu, već njegov važan sudionik i dionik, pa je poremećaj u njezinu gospodarstvu čimbenik poremećaja u gospodarstvu svijeta.

  Državno vrhovništvo Kine, bilo je previše ohrabreno izvrsnim rezultatima rasta BDP tijekom zadnjih dvadesetak godina, pa je odlučilo promijeniti svoju političku i ekonomsku strategiju. Kineska država je odlučila učiniti ozbiljne izdatke iz državnog proračuna za jačanje oružane moći Kine i bolju zaštitu okoliša nego prije.

  Jačanje oružane moći Kine čini se isključivo iz imperijalističkih razloga, konkretno nastojanja zauzimanja određenih otočja Japana. No, prema tim otocima svoje prste pruža i Putin, pa zato Kina jača svoju oružanu moć! Na Japan se gleda kao na buduću žrtvu! Mada su i Rusija i Kina praktično u “ekonomskom savezu”, politika je još uvijek “najstarija profesija”. Upravo zato je Japan dobio “zeleno svjetlo” od SAD da ojača svoju vojnu moć i može intervenirati izvan granica Japana. Kada je u pitanju onečišćenje okoliša, nije to doista briga kineskih vlasti za okoliš, nego su Kinezi jednostavno došli do razine kada moraju po ulicama svojih gradova hodati sa plinskim maskama. Broj oboljelih raste iz godine u godinu drastično!

  Zrak i voda su onečišćeni do maksimuma, pa praktično imamo oboljele od male djece do odraslih baš zbog tih razloga! Očekivana starosna dob drastično je smanjena. Kineska zdravstvena zaštita još uvijek je najvećim dijelom besplatna, odnosno financirana iz državnog proračuna. Upravo ti izdaci prebrzo rastu!

  Čim neka zemlja kao Kina odluči ići u ozbiljan rast izdataka za naoružanje i zaštitu okoliša, onda više nema visokog rasta BDP kao prije. Kineski BDP jeste rastao u prošlosti preko 10%, ali sadašnjih 7% je jednostavno laž! Kineski BDP sada NE raste. Pošto je kinesko gospodarstvo u ozbiljnom padu, potražnja za sirovinama na svjetskom tržištu je u padu, jer su glavni kupci a svjetskom tržištu bili korporacije iz Kine! Kako je ponuda sirovina na svjetskim robnim burzama bitno ne promijenjena, a tražnja ozbiljno smanjena, cijene sirovina su u padu.

  Pošto BDP ne raste, ili barem ne koliko je potrebno za stabilnost kineskog gospodarstva i državnog proračuna, onda istovjetni porezni postotci daju znatno manji priljev novca u državni proračun Kine nego prije. Kina je praktično po prvi puta suočena sa ozbiljnim deficitom u državnom proračunu. Naravno, potreba koja se sama po sebi nameće je uravnoteženje državnog proračuna. Kineska država jednostavno uzima kredite od središnje nacionalne banke, baš kako to čine i sve druge države. To za sobom donosi posljedicu uvećanja novčane mase u gospodarstvu! Problem je to što Kina ima kao i Hrvatska, da tako kažem “valutnu klauzulu”, odnosno njezin tečaj je fiksan prema US dolaru. Dakle, sa uravnoteženjem državnog proračuna Kine došlo se do problema rasta inflacije i stabilnosti tečaja koji je formalno “stabilan”! Kina zato prazni svoje devizne pričuve i održava fiksni tečaj Juana.

  Upravo pad BDP u Kini ponukalo je vlasnike kapitala na prodaju dionica kineskih korporacija i praktično momentalnu novčanu konverziju iz Juana u američki dolar. Kapital iz Kine se povlači u SAD. Razlog je to što američko gospodarstvo bilježi rast BDP-a od nekih 3%, a inflacije nema u SAD. Zbog toga su kineske burze dionica svaki drugi dan zatvorene, jer im prijeti potpuni slom! Prevelika količina dionica se naglo nudi na prodaju, dakle ponuda je naglo uvećana, a istodobno potražnja je ne bitno promijenjena!

  Naftu ne treba gledati kao ostale sirovine, jer je to specifični oblik sirovine. Pad cijena sirove nafte isključivo je posljedica ratnog angažmana država izvoznica nafte, pa im nikakav dogovor u OPEC-u ne odgovara. Uvećali su ponudu nafte na svjetskom tržištu proizvođači nafte iz zemalja koje ratuju, kako bi kupovali oružje i streljivo koje se brzo troši u ratu. Dakle, govorim o Južnoj Arabiji i Iranu, koji poslije više desetljeća ponovno ima pristup svjetskim burzama nafte.
  Rusija je isto tako enormno uvećala svoju ponudu nafte, zbog rata u Siriji i Ukrajini, a gdje će Putin još činiti agresije tek ćemo vidjeti. Stoga je cijena sirove nafte još više pala. Iskreno, ratu se ne vidi kraj, a postoji ozbiljna mogućnost izbijanja rata između Irana i Saudi Arabije. U tom slučaju bi cijena sirove nafte zasigurno još drastičnije pala!

  Što bi Hrvatska strategija trebala biti u ovom “bosanskom loncu”? EU je posve slomljena i gospodarski i politički. Naime, velika seoba naroda iz Azije u Europu posve je slomila gospodarstvo EU! Euro kao valuta nije bila nikad slabašnija nego je sada. Sva financiranja tzv. “izbjeglica” vrši si kroz proračunske deficite i kredite koje vlade država EU uzimaju od Europske Središnje Banke. To se poglavito odnosi na Njemačku, Italiju i Francusku, ali i druge države. Njemačka je glavnu pometnju i izazvala i praktično dovela EU do pred SLOM!

  Zbog toga su izjave bivšeg premijera Milanovića, ali i inih hrvatskih ministara kao “mi ćemo kako Njemačka kaže”, bile krajnje imbecilne! Veličina Njemačke, ne govori baš ništa o “veličini pameti” njemačkih političara, ili konkretno rečeno Angele Merkel!
  Nova Hrvatska vlada se mora strateški vezati za SAD, jer je Hrvatskoj potreban novac, ulaganja u gospodarstvo! Drugi izvor je hrvatska dijaspora diljem svijeta!

  EU nema ni novca ni znanja za izlazak iz krize! Znači, tako potreban novac za Hrvatsku treba tražiti gdje ga ima, a SAD i dijaspora jedini imaju. Važan smo geostrateški čimbenik u sredozemlju, baš kao i nekad bivša država! Sadašnji “hladni rat” je prilično “vruć”, a Hrvatska je važna kockica u svemu tome.

  Dijaspora, ona sigurno nije financijski jaka kao neka druga ishodišta novca, ali uvijek ima i želje i ljubavi prema Hrvatskoj jer im je Domovina, što drugi nemaju!

  Dr. Tihomir Janjiček