• Hrvoje Niče imenovan povjerenikom HSP za Vukovarsko srijemsku županiju i za Grad Vinkovce    Nakon što je koncem rujna Hrvoje Niče, posljednji predsjednik HSP AS pristupio Hrvatskoj stranci prava, predsjednik HSP Karlo Starčević imenovao ga je povjerenikom HSP za Vukovarsko srijemsku županiju i povjerenikom HSP za Grad Vinkovce.

    Znajući važnost i značaj ovog dijela Hrvatske jasna je i ozbiljnost zadaće koju je na sebe preuzeo novi povjerenik koji ima, sukladno Statutu HSP, rok od 6 mjeseci da pripremi uvjete za sazivanje izbornog zbora županijske organizacije Vukovarsko-srijemske te 3 mjeseca za ustroj vinkovačke podružnice HSP-a.

    Budući da nas u svibnju sljedeće godine očekuju lokalni izbori Hrvatska stranka prava će i dalje raditi na jačanju mreže županijskih organizacija kao i na osnivanju novih podružnica, a
    Hrvoju Ničeu želimo iskrenu dobrodošlicu te uspješno izvršenje preuzetih zadaća.

    Ured za odnose s javnošću HSP