• „HSP dom svih pravaša“ zaživio i u Općini Jalžabet u Varaždinskoj županiji


  božidar glavica jalžabetU općini Jalžabet u Varaždinskoj županiji održan je inicijativni sastanak za osnivanje podružnice HSP-a. Na samom sastanku HSP-u je pristupilo deset novih članova, a odlukom predsjednika HSP-a Daniela Srba za povjerenika podružnice HSP Jalžabet imenovan je Božidar Glavica .

  Imenovanje mu je svečano uručio Josip Marčun, povjerenik HSP-a za  Varaždinsku županiju, koji je prisutnim članovima prezentirao projekt „HSP dom svih pravaša“. Da je rad HSP-a prepoznat govore i ovakovi primjeri gdje se u Stranku upisuju mahom ljudi koji nisu bili u nijednoj političkoj stranci, a sada su u HSP-u prepoznali stranku u kojoj žele aktivno raditi i dijelovati na dobrobit svih žitelja Općine Jalžabet.

  Ovo je nastavak uspješnog provođenja projekta „HSP dom svih pravaša“ i  već sada najavljujemo skoro održavanje Županijskog izbornog Zbora HSP-a za Varaždinsku županiju, za što već sada postoje statutarni uvjeti.
  Možemo najaviti još nekoliko imenovanja povjerenika i osnivanje podružnica.
  HSP će u Varaždinskoj županiji do kraja godine imati osnovane podružnice u svim gradovima i općinama, a broj članstva svakodnevno se povećava. Narod je prepoznao i zna koja je prava stranka prava.
  Jedina prava stranka prava jeste- Hrvatska stranka prava !

  Bog i Hrvati !

  Hrvatska stranka prava
  Varaždinska županija
  Josip Marčun,povjerenik