• HSP Končanica održao izborni Zbor.
  Hrvatska stranka prava ( HSP ) Bjelovarsko – bilogorske županije započela je sa pripremama za održavanje redovnog Županijskog izbornog Zbora HSP-a i biranja novog županijskog vodstva HSP na slijedeće četiri godine. Pa tako će se u narednom periodu održati izborni Zborovi u svim gradskim i općinskim podružnicama HSP-a.

  Dana 04.01.2018.godine u prostoriji DVD Končanice održan je Izborni Zbor podružnice HSP Končanica. Sukladno Statutu HSP proveden je izborni postupak izbora novih dužnosnika podružnice.
  Milouš Koči izabran je za predsjednika podružnice Končanica, dopredsjednici su Maja Đurđević i Renato Vanjek, tajnik je Blanka Sohor a rizničar Vlatka Vanjek . U Nadzorni odbor su izabrani Saša Lukaš za predsjednika, a Milan Petrovicki i Strahinja Miladinović za članove.

  Hrvatska stranka prava ( HSP ) je jako aktivna u Općini . U Općinskom vijeću Općine Končanice HSP ima jednog vijećnika i to gosp. Milouš Koči. Hrvatska stranka prava ( HSP ) podružnica Končanica je žiteljima Općine obećala da će biti aktivna u Općinskom vijeću Končanica i da neće odstupati od svog programa koji je na izborima prihvaćen od birača i dana nam je dužnost da ga provodimo. Kada je u pitanju trošenje proračunskog novca Općine Končanica tada mi u HSP-u tražimo da bude pravično raspoređen i da se koristi u svrhe koje nam mogu uloženi novac vratiti.

  Hrvatska stranka prava
  Bjelovarsko-bilogorska županija
  Zvonko Mlakić,predsjednik