• HSP OBŽ: Zašto je Osječko baranjska županija opet ostala kratkih rukava!


  navodnjavanje

  Jučerašnja najava ministra poljoprivrede da uskoro završava natječaj za izgradnju sustava navodnjavanja vrijedan 360 milijuna kuna, od čega je 180 milijuna kuna namijenjeno Slavoniji i to za pet sustava navodnjavanja – po dva u Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj te jedan u Brodsko-posavskoj županiji, nas je i obradovala i ražalostila.

  Drago nam je da se ulaže u Slavoniju koja je dugo vremena bila zapostavljene, ali smo iznenađeni činjenicom da se u ovih pet projekata za navodnjavanje nije našlo mjesta za Osječko baranjsku županiju.
  Ako znamo da postoje dogotovljeni projekti vodnih stepenica na rijeci Dravi koje bi bile multifunkcionalne i koristile bi se i za proizvornju energije i za navodnjavenje i za reguliranje vodostaja ne vidimo razloga zašto ovaj projekat nije na popisu projekata kojim se aktualna Vlada toliko voli hvaliti.

  Postoji također desetak napravljenih projekata za navodnjavanje koji su u visokom stupnju spremnosti za realizaciju pa vjerujemo da se u “Projektu Slavonija” moralo naći novaca i za projekte navodnjavanja u Osječko baranjskoj županiji. Tim više što su i ti projekti multifunkcionalni jer uz navodnjavanje imaju i svrhu spriječavanja bujičnih poplava, a mogu se koristititi i u turističke svrhe.

  Pozivamo ministra poljoprivrede da preispita svoje odluke i u suradnji s Osječko baranjskom županijom i Hrvatskim vodama projekte od interesa i značaj za našu županiju uvrsti u “Projekt Slavonija”.

  HRVATSKA STRANKA PRAVA
  Damir Kupanovac