• HSP PGŽ: Plutajući LNG terminal NE MOŽE, Kopneni LNG terminal MOŽE!


  Nije trebalo dugo čekati i eto napokon smo dočekali odluku šizmatičke Vlade o LNG terminalu u Omišlju kao strateškom projektu u svim svojim fazama,  te čak i najavu donošenja posebnog zakona takozvanog lex LNG koji bi u ovom plutajućem slučaju ozakonio ono što se ozakoniti ne može.

  Unatoč i usprkos žestokom protivljenju svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka, odnosno Primorsko-goranske županije te može se reći svih političkih stranaka koje egzistiraju na teritoriju županije, eko-udruga i stanovnika općine Omišalj i otoka Krka Vlada RH u maniri diktatora gazi sve pred sobom, pa čak i važeće zakone Republike Hrvatske te pravno i formalno priprema teren za prvu fazu LNG terminala.

  Hrvatska stranka prava se oštro protivi izgradnji plutajućeg LNG terminala te ovakvoj diktatorskoj metodi realizacije navedenog projekta. Ponukani dosadašnjim iskustvima mišljenja smo da će ova prva faza zapravo postati terminalna faza te još jedna rak rana na tijelu općine Omišalj i otoka Krka.

  Hrvatska stranka prava podupire izgradnju kopnenog LNG terminala kao boljeg, dugovječnijeg i perspektivnijeg projekta.

  Podupiremo i priključujemo se inicijativi otpora ovoj štetnoj prvoj fazi plutajućeg LNG terminala.

  Ukoliko ipak dođe do početka izgradnje pozivamo sve na svakodnevnu opstrukciju građevinskih i inih radova na kopnu i na moru svim legalnim sredstvima.

  HSP PGŽ