• HSP Primorsko goranske o pripremama za Sabor HSP-a i lokalne izbore.


    hsp-primorsko-goranske

    U utorak je u Kostreni održano Županijsko vijeće Hrvatske stranke prava Primorsko goranske županije. Član Predsjedništva HSP-a Nikica Augustinović podnio je izviješće o svom radu u Predsjedništvu i Glavnom Stanu HSP-a.

    U nastavku sjednice Županijsko vijeće je raspravljalo i dogovorilo pripremne radnje za Sabor HSP -a . Također se dogovorilo o pripremama sa skore lokalne izbore gdje su podijeljene određene zadaće svim podružnicama Primorsko goranske županije.

    HSP Primorsko goranske