• HSP Zagreb krenuo s pripremama za lokalne izbore.


  hsp zagreb

   

  HSP Zagreb na čelu sa predsjednicom Gradske organizacije HSP-a gđom Mirelom Bušljeta Felc kreće u pripremu za lokalne izbore. Za dopredsjednike gradske organizacije izabrani su: Janja Premuš i Marijo Čović. Za tajnika izabran je g. Alen Bašić, a za rizničara gđa Ilijana Karačić.

  Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Kristijan Cegur, Ivica Cesarec i Antun Bister. Za članove Časnog suda izabrani su: Danijel Bencuz, Ivica Šušković, Hrvoje Kunaj, Melita Štimac i Ivan Novković. Za člana Glavnog stana izabran je g. Ivan Matić.

  HSP u Gradu Zagrebu nastavlja sa radom i kao stožerna pravaška stanka očekuje povratak pravaša na političku scenu Zagreba.

  Gradska organizacija HSP-a Zagreb podržava suradnju sa pravaškim strankama HČSP i A-HSP te nastavlja s radom na pravaškoj platformi.

  HSP Zagreb