• Predstavljamo: Kandidati HSP-a na listi “SPREMNI” ZA IX. IZBORNU JEDINICU.


  SPREMNI

  IX. izborna jedinica obuhvaća Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju i sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije i to:
  – područje Ličko-senjske županije u cijelosti,
  – područje Zadarske županije u cijelosti,
  – područje Šibensko-kninske županije u cijelosti,
  – sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije – gradovi i općine: Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Kaštela, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Sinj, Trilj, Trogir, Vrlika.
  Županijsko vijeće HSP-a Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije i Spitsko-dalmatinske županije na koalicijsku listu „SPREMNI“ za IX. izbornu jedinicu kandidiralo
  je sedam svojih članova.

  1. na listi koalicije „SPREMNI“ za IX. izbornu jedinicu
  dr.sc. Đani Bunja, predsjednik Podružnice HSP Zadar

  3. na listi koalicije „SPREMNI“ za IX. izbornu jedinicu
  Berislav Gržanić, oec., predsjednik Gavnog stana HSP-a

  5.na listi koalicije „SPREMNI“za IX. izbornu jedinicu
  Kristijan Bakarić, bacc. ,predsjednik Podružnice HSP Otočac,

  8.na listi koalicije „SPREMNI“ za IX. izbornu jedinicu
  prof.Lana Bakula , članica Podružnice HSP Trogir

  10.na listi koalicije „SPREMNI“ za IX. izbornu jedinicu
  prof.Krešimir Boršić , predsjednik Podružnice HSP Grada Vodica

  12.na listi koalicije „SPREMNI“ za IX. izbornu jedinice
  Barbara Prpić,ing., tajnica Županijskog vijeća HSP-a Ličko-senjske županije

  14.na listi koalicije „SPREMNI“ za IX. izbornu jedinice
  Valerija Kovač, srednjoškolka, članica HSP-a Zadarske županije