• NEDILJKO SABLIĆ POVJERENIK HSP-a ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU.


    Hrvatska stranka prava krenula je u ozbiljnu revitalizaciju stranke na području sjeverne  Hrvatske. Nakon Varaždinske imenovan je i povjerenik  za Međimursku  županiju.

    Odlukom predsjednika Hrvatske stranke prava Karla Starčevića Povjerenikom za Međimursku  županiju imenovan je NEDILJKO SABLIĆ uz obvezu da u roku od 6 mjeseci stvori uvjete za osnivanje i održavanja ŽUPANIJSKOG ZBORA HSP-a za Međimursku županiju.

    Projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” u ovoj županiji daje značajne rezultate, kao i na prostoru cijele Hrvatske, te izražavamo opravdana očekivanja da će HSP i u ovoj županiji uskoro vratiti svoje nekadašnje pozicije.

    hsp