• HSP: Jedan od temelja opstanka sela su mladi ljudi


  simentalac

  HSP u ostanku mladih na selu vidi spas hrvatskog sela i poljoprivrede . Da bi to ostvarili država mora puno više energije i volje uložiti u njih, a ministarstvo poljoprivrede mora biti njihov servis i njima na usluzi i pomoći im oko izvlačenja novca iz raznih fondova EU. U konačnici o mladim ljudima ovisi buduća kvaliteta života na selu i o njima će ovisiti budući razvoj hrvatske poljoprivrede. Po podatcima u Hrvatskoj na selu živi trećina stanovništva i većinom se bave ili bi se trebali baviti poljoprivredom.
  Jedan od ciljeva HSP-a u govedarstvu je zaštita hrvatskog goveda simentalca, a tu vidimo priliku da se Ministarstvo poljoprivrede iskupi za sve loše učinjeno i da pokuša zainteresirati mlade ljude da se ponovo aktivnije počnu baviti uzgojom stoke i da si na taj način osiguraju egzistenciju u RH.
  Govedarstvo je temeljna poljoprivredna grana i o tome koliko će se mladih ljudi baviti uzgojem goveda uvelike ovisi budućnost i kvaliteta života na selu. Sam uzgoj goveda igra izuzetno veliku ulogu u gospodarstvu sela i poljoprivrede općenito. Genetsko unaprijeđenje goveda izuzetno je zahtjevan i dugoročan posao pa je stoga neobično važno da ga jako ozbiljno shvate i njime se odluče na duge staze baviti mladi ljudi na selu.
  Opstanak stočarstva na selu ovisi o motivaciji mladih ljudi da se bave tom zahtjevnom proizvodnjom. Uzgoj goveda nije samo proizvodnja, to je zapravo način života na koji se mladi čovjek mora odlučiti. Sve mjere, potezi i aktivnosti nadležnih institucija u poljoprivredi moraju bezuvjetno poticati i snažno motivirati mlade ljude na selu da se ozbiljno i stručno bave temeljnom poljoprivrednom proizvodnjom.

  Za nas u HSP je ne prihvatljivo i žalosno da hrvatsko govedo simentalac koje je u bivšoj državi bio brend, danas u modernoj Hrvatskoj gotovo i ne postoji. Krivaca je puno, od distributera bikovskog sjemena, pa do selekcije i naravno velikih tovljenika goveda koji iz zemalja EU uvoze telad koja se na kraju tova deklariraju kao hrvatski simetalac. Opravdanja su mnoga od toga da hrvatski simentalac ima mali index mliječnosti, mali radman za meso, imaju velike rogove, a i zbog uništenog mliječnog fonda fali nam teladi za velike tovljenike.
  Da malo pojasnimo, godinama je hrvatsko govedo simetalac bilo glavna osovina hrvatskih seljaka i skoro svako selo je imalo bikovsku majku i to po par komada. Hrvatsko govedo simetalac je možda imalo mali indeks mliječnosti u usporedbi sa ostalim govedima simetalaca iz EU, ali imao je velikih prednosti i to veliki radman, otpornost na bolesti i veliku plodnost.
  Radi povećanja mliječnosti počeo je uvoz junuca iz drugih zemalja,a tu je vodeća bila bivša firma „Sirela“ i ruku na srce od svih tih uvezenih junica tek je svaka 9 junica valjala.
  Nakon toga je počeo uvoz sjemena za veću mliječnost sa čime se gubio radman, pa se počelo uvoziti i sjeme da se digne ili pokuša vratiti stari radman te da nam hrvatski simetalac nema rogove. Nakon svega toga imamo mix hrvatskog i EU simetalca.
  Mi u HSP-u predlažemo da se zaštiti hrvatski simentalaci i to na slijedeće načine:
  -Većim poticajem za uzgajivače hrvatskog goveda simetalca, uz strogu kontrolu i selekciju preko rodovnika.
  -Zbog zatrovanja uvoznim sjemenom u početku tražimo da u hrvatskom govedu simetalcu bude dopušteno 28,57 % tuđe krvi od odabranih pasmina goveda, a taj bi se postotak selekcijom polako treba spustiti na željenih 10%.
  -Ministarstvo poljoprivrede i savjetodavne službe moraju kontinuirano i stručno raditi sa mladim uzgajivačima, te im pomoći oko problema sa uzgojom i sa genetskim unapređenjem hrvatskog goveda simentalca.
  -Posebno zahtjevamo da više vremena i energije potroše na problem nedostatnog informiranja i educiranja uzgajivača goveda.
  -Ministarstvo poljoprivrede i sve agencije koje se vežu na poljoprivredu trebale bi poljoprivrednike obavijestiti o svim mjerama EU za poticanje u poljoprivredi, te ih educirati oko pisanja projekata i apliciranja na EU-fondove .
  -Ponovnim oživljavanjem proizvodnje hrvatskog goveda simentalca, vratili bi život na selo.
  -Mala poljoprivredna gospodarstva trebala bi biti stimulirana da krenu sa uzgojom goveda, ali uz uvjet da se udruže sa više proizvođača. Na taj način bili bi konkurentni na tržištu, a time bi se smanjio uvoz iz EU zbog manjka teladi u RH.
  Nama u HSP-u je jasno je da tržište i konkurencija traže svoje, ali na nama je da zaštitimo hrvatsko govedo simentalca za buduće generacije.

  Povjerenstvo HSP za selo i poljoprivredu
  Tihomir Grdinić,član povjerenstva