• Manje pravaške stranke trebaju se povući i dati potporu HSP-u


  Hrvatska stranka prava kao stožerna stranka i predvodnik koalicije hrvatske desnice poziva stranke desnog političkog spektra da povuku svoje liste i daju potporu HSP-u.

  Posebice apeliramo Ruži Tomašić, predsjednici HSP dr. Ante Starčević, da prepozna izazove sadašnjeg vremena i da nepotrebno ne gubimo glasove, da pozove birače da glasaju za stoženi HSP na čelu s predsjednikom Danijelom Srbom. Odzivu za okupljanjem desnice već su se odazvali brojni pojedinci, udruge i političke stranke, kao i Hrvatska straža na čelu s predsjednikom Ivanom Vekićem, te Hrvatski oslobodilački pokret.

  Predstojeći izbori su prevažni s obzirom na činjenicu da su ljevičari dominantni u već postignutim koalicijama i da će ta grupacija povući najveći broj mandata u Hrvatskom saboru. Budući omjer snaga u Saboru je iznimno važan i jako je bitno hoći li u Saboru hrvatska desnica imati desetak mandata i odlučivati o budućnosti Hrvatske u iduće četiri godine.

  Najveća opasnost je popuštanje Srbiji na račun puta i ulaska u Europsku uniju te kompezacija za Kosovo upravo preko “leđa” Republike Hrvatske na način da se zatraži povlačenje tužbe za genocid i ratnu štetu. Sasvim je jasno da će tužba biti uvažena i presuđeno u korsit Republike Hrvatske osim ako se ne povuče. Dovoljan broj zastupnika hrvatske desnice su jedina realna snaga za zaustavljanje takvog procesa i neprincipijelne politike.

  Sva relevantna istraživanja, a još više i situacija na terenu, kao i svi hrvatski domoljubi govore da je HSP jedina stranka hrvatske desnice koja ulazi u Sabor i da prelazi izborni prag u pet izbornih jedinica. Hoće li u drugim izbornim jedinicama dobili mandat ili ne uvelike ovisi i o odgovornosti manjih stranka? Treba znati da svaki mandat koji ne dobije HSP neće završiti kod njih nego ide Kukuriku koaliciji!

  Prema tomu, male strana sa jedan ili nešto više posto potore trebaju znati da ako se ne povuku, četiri ili pet mandata će predati u ruke ljevičarima. Također, vodstvo ovih manjih stranaka treba znati da njihovi glasači neće dati potporu HDZ-u jer znaju da su ih s “rukom na srcu” opljačkali i iznevjerili njihovo povjerenje koje više nikada neće povratiti.

  Tko to ima pravo i misli da je osobni ili partikularni interes ispred nacionalnog interesa i Domovine Republike Hrvatske je u velikoj zabludi ali i pred odgovornosti. Stoga posebice pozivamo predstavnike HSP dr. Ante Starčevića da povuku svoje liste i pozovu simpatizere da daju potporu Hrvatskoj stranci prava – stožernoj i izvornoj stranci hrvatske desnice.