• Okrugli stol u Saveza udruga sa invaliditetom u Karlovcu


    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Na okruglome stolu VII Konferencije pružatelja usluga osobama s invaliditetom Karlovačke županije, koja je održana 03.12.2014. godine u Karlovcu, g. Juraj Škrtić, kao predsjednik Športskog saveza invalida Karlovačke županije, ističe važnost uključivanja osoba sa invaliditetom u sportski a samim tim i društveni život što potkrepljuje filmskim prikazom o natjecanjima i rezultatima osoba s invaliditetom.

    Ono što se osobama bez invaliditetom čini kao normalna radnja osobama sa invaliditetom često je velika prepreka ali zadivljuje njihova snaga duha i tijela u želji savladavanja prepreka i postizanjem što boljih rezultata na državnim, svjetskim i olimpijskim natjecanjima.

    Jedan od najvažnijih prioriteta državnim tjelima, lokalnoj samoupravi kao isvakom pojedincu mora biti omogućavanje što većem broju osoba sa invaliditetom uključivanje u sportske aktivnosti.