• Osnovan novi ogranak u Bjelovaru – HSP Knez Domagoj


  hsp bjelovar mladežHSP podružnica Bjelovar nastavlja aktivno sa provedbom plana ustroja Stranke u svih 38 mjesnih odbora grada Bjelovara.  Odlukom Izvršnog odbora podružnice projekt je započeo, te je dana 03.05. 2016. godine u stranačkim prostorijama u Bjelovar održan osnivački Zbor HSP-a za mjesni odbor Knez Domagoj.

  Jednoglasnom odlukom nazočnih članova za predsjednika ogranka HSP Knez Domagoj izabran je Tomas Tomaš.

  hsp bjelovar rihtarić
  HSP je dosada osnovao ogranke u slijedećim mjesnim odborima grada Bjelovara i to u Gornjim Plavnicama, Letičanima , Zvijercima, Prespi i danas u mjesnom odboru Knez Domagoj. U pripremi je osnivanje novih ogranaka i brojne aktivnosti u koje će biti uključeni svi članovi, a podružnica će svoj rad prezentirati Bjelovarčanima.  Brojne teme je HSP otvorio, ukazao na problem, te ponudio rješenje.

  Predsjednik podružnice HSP Bjelovar Josip Rihtarić pohvalio se velikim brojem novih članova, a najveći dio njih su mladi ljudi. Svaki utorak u vremenu od 18 do 20 sati stranačka prostorija je puna članova HSP-a, što je dokaz da dolazi vrijeme za HSP.

  Hrvatska stranka prava
  Podružnica Bjelovar
  Josip Rihtarić,predsjednik