• Politička akademija HSP-a


    Jučer je u Slavonskom Brodu započela sa radom prva Politička akademija Hrvatske stranke prava. Cilj Političke akademije je da kroz tematska predavanja,  polaznici akademije  steknu dodatne vještine u  osnovama političkog djelovanja u praksi,  kako bi se povećala učinkovitost  stranačkih tijela te osnažila organizacija stranke. Predsjednik stranke Daniel Srb pozdravio je 50-tak polaznika prve generacije Političke akademije te je istaknuo da će znanja koja će polaznici steći u Akademije, pomoći polaznicima u njihovom  boljem i efikasnijem političkom radu.

    Kao domaćin prvog predavanja, polaznike je pozdravio Mirko Duspara, gradonačelnik Slavonskog Broda i predsjednik Glavnog stana HSP-a.
    Petar Macut , direktor Političke akademije Hrvatske stranke prava, održao je uvodno predavanje u kojem je detaljno objasnio plan i program akademije. Predavači  na prvoj sesiji Političke akademije HSP-a  bili su Krešimir Bušić, Anto Đapić i Daniel Srb.