• SAVEZ ZA HRVATSKU – SAVEZ ZA VUKOVAR.


  vukovar

  SAVEZ ZA HRVATSKU – SAVEZ ZA VUKOVAR

  Stranke Saveza za Hrvatsku zaključile su Sporazum o koaliciji političkih stranaka o zajedničkom izlasku na izbore za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara koji će se održati 15 lipnja 2014. godine.

  Sporazum su potpisale: Hrvatska Stranka Prava (HSP), Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB), Autohtona Hrvatska seljačka stranka (A-HSS), Hrvatska zora – stranka naroda (HZ), Akcija za bolju Hrvatsku (ABH), Obiteljska stranka (OS) i Zavjet za Hrvatsku (ZZH).

  Savez za Hrvatsku prezentirati će građanima program koji će osigurati gospodarski i društveni razvoj Vukovara. Građani Vukovara trebaju dostojan život – Vukovar treba živjeti i nakon izbora, a ne samo za vrijeme izbora. Vrijeme je da građani Vukovara dosadašnja neispunjena predizborna obećanja prestanu honorirati. Treba zaustaviti iseljavanje građana Vukovara i Vukovarcima omogućiti da rade i žive u svome gradu.

  HSP