• Slovenija ucjenjuje Hrvatsku svojom pozicijom članice EU-a za svoje vlastite interese


  Daniel Srb

  Predsjednik HSP-a se osvrnuo na aktualne odnose sa Slovenijom, vezane za ratifikaciju predpristupnog ugovora u slovenskom parlamentu te upozorio da Slovenija ucjenjuje Hrvatsku svojom pozicijom članice EU-a za svoje vlastite interese. Ovaj put je to štednja hrvatskih građana u Ljubljanskoj banci. Podsjetio je da je Hrvatska imala četiri velika otvorena pitanja sa Slovenijom i po svakom pitanju je bila na gubitku:

  • Veliku Geru još nismo vratili pod hrvatski suverenitet.
  • O našem teritoriju u Savudrijskoj vali pristali smo na arbitražu.
  • Električnu energiju iz nuklearke Krško jedno vrijeme nisu nam isporučivali iako je ona vlasništvo i Republike Hrvatske.
  • Bojimo se da će tako biti i sa starom deviznom štednjom u Ljubljanskoj banci, za koju će slovenska strana razvlačiti pregovore s ciljem dovođenja hrvatske strane u cajtnot za postizanje dogovora, uvjetujući to ratifikacijom sporazuma o pristupanju u EU.

  “Hrvatska službena politika u ovim pregovorima samo glumi zalaganje za hrvatske nacionalne interese, iako ustvari ne radi ništa na postizanju povoljnog dogovora za Hrvatsku! Podsjetio bih hrvatske dužnosnike da su položili prisegu da će se boriti i zalagati za hrvatske nacionalne interese, pa neka to i čine”, zaključio je Srb.