• U Europski parlament potrebno je birati zastupnike kojima je cilj opstanak nacije i države


  Ivan Župić, Mirko Čondić, Ivana Gudić (kandidatkinja HSP-a za Europski parlament) i Marijo Popović

  Priopćenje za javnost

  Od 14. travnja, odnosno od prvih izbora za Europski parlament, dijele nas svega tri dana.

  Provedene ankete o izlaznosti na ove izbore, ukazuje da će odaziv za iste biti u razini održavanja referenduma o ulasku neovisne Hrvatske u Europsku uniju (EU).

  U vrijeme održavanja političke kampanje i izražavanja stavova oko ulaska u EU, HSP-a je bezrezervno i otvoreno bila protivnik ovakve naddržavne zajednice i zagovornika da se kroz referendum kaže NE EU.

  Nažalost, sama politička kampanja koju je provodila Vlada, bila je nedemokratska i netolerantna. Kampanja je vođena kroz jednostrane reklamne TV spotove koje su porezni obveznici platili u iznosu većem od 5 milijuna kuna.

  Od samog početka skepticima EU nije ni blizu proporcionalnosti dana mogućnost izražavanja argumentiranog protivljenja. Sama informiranost građana o EU bila je vrlo površna.

  Sam referendum bez obzira na minoran odaziv građana, a još minorniji broj onih koji su se izjasnili za ulazak u EU je legitiman, a odluka istog čeka na svoju legalizaciju 1. srpnja.

  HSP-a kao temeljna politička stranka sudjeluje u samim izborima sa svojom listom broj 15 pod sloganom “Zaštitimo hrvatske nacionalne interese”.

  Kao predsjednik županijskog HSP-a osjećam dužnost da pozovem sve birače Splitsko-dalmatinske županije, a posebno upućujem apel euro-skepticima kojih je najviše, da se odazovu ovim izborima 14. travnja jer je neophodno i trenutno jedini mogući način da hrvatske vitalne nacionalne interese u EU parlamentu brani i zastupa HSP.

  Ponuđene koalicijske liste HDZ-a i SDP-a ne mogu predstavljati nikakvu pa niti egzistencijalnu nacionalnu sigurnost u EU jer HDZ je u samoj EU još 2007. godine poznata kao stranka “korupcije” pa je ista tako i opisana u izvješću koje je napisano na 50 stranica, a radi se o izvješću suda za reviziju financijskih fondova koji obrazlaže da je 60% Vladinih projekata odbačeno zbog korupcije.

  Dok SDP svoju odanost EU vladarima iskaziva nebrigom za hrvatski teritorij, nebriga za novac štediša Ljubljanske banke, žurna privatizacija Croatia osiguranja, Hrvatske poštanske banke …

  Koalicijske liste HDZ-a i SDP-a imaju za cilj ulaskom u EP priključenje koalicijama, pučana ili socijalista, a to je samo jedan od pokazatelja da će isti biti izvršitelji interesa EU u Hrvatskoj protivno interesu hrvatskih građana.

  Imajući u vidu sudbine poput svima nam poznate: Grčke, Španjolske, Portugala, Italije, Cipra, Slovenije, u Europski parlament potrebno je birati zastupnike kojima je cilj opstanak nacije i države, a su kandidati HSP-a.

  Hrvatska stranka prava
  Ž.V. Splitsko-dalmatinske županije
  Mirko Čondić, predsjednik