• Željan Jurlin vodi HSP-ovo Povjerenstvo za ekologiju.


  željan jurlinNa posljednjoj sjednici predsjedništva Hrvatske stranke prava odlukom predsjednika Karla Starčevića za predsjednika HSP-ova Povjerenstva za ekologiju imenovan je Željan Jurlin

  Željan Jurlin je  dugogodišnji član HSP-a i jedan od osnivača HSP-a u Kaštelima. Dragovoljac je Domovinskog rata  a u postrojbama HV-a je proveo punih osamnaest gosina.

  Danas je umirovljeni časnik HV-a, vijećnik HSP-a u GV Grada Kaštela. Dugogodisnji  je aktivist na području ekologije, te opceg i javnog dobra. Posebno se zalaže u inicijativi za zaštitu voda, što je i ustavna kategorija, te na izradi Posebnog zakona o zaštiti zviždača.

  Član je i  osnivač ili pokretač niza udruga i građanskih inicijativa na razini županije ili Republike Hrvatske.

  Jurlin je suradnik u radnom timu Inicijative Javno Je Dobro na izradi Pravilnika za koncesije Splitsko dalmatinske županije, te novog zakona o Pomorskom dobru.

  Ustrojavanjem i ovog Povjerenstva Hrvatska stranka prava pokazuje  da  će u svome budućem političkom radu “pokriti” i  ovaj segment političkog djelovanja.

  hsp