• Zoran Đošić imenovan Povjerenikom HSP-a za Bjelovarsko bilogorsku županiju i grad Bjelovar.


    Hrvatska stranka prava krenula je u ozbiljnu revitalizaciju stranke na području Bjelovarsko bilogorske županije.

    Odlukom predsjednika Hrvatske stranke prava Karla Starčevića Povjerenikom za Bjelovarsko bilogorsku županiju  i grad Grad Bjelovar, imenovan je ZORAN ĐOŠIĆ uz obvezu da u roku od 6 mjeseci stvori uvjete za osnivanje i održavanja ŽUPANIJSKOG ZBORA HSP-a za Bjelovarsko bilogorsku županiju i 3 mjeseca za osnivanje i održavanje Zbora za grad Bjelovar.

    Projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” u ovoj županiji daje značajne rezultate, kao i na prostoru cijele Hrvatske, te izražavamo opravdana očekivanja da će HSP i u ovoj županiji uskoro vratiti svoje nekadašnje pozicije,

    Ured za odnose  s javnošću HSP-a