• HSP Nova Rača: Jačamo stranačka infrastrukturu i uspješno se pripremamo za parlamentarne izbore!


  hsp nova rača 1HSP kao najstarija Stranka u Hrvata ponovo je prihvaćena i prepoznata kod naroda. Baštiniti i dosljedno provoditi najstariji i jedini izvorno hrvatski politički svjetonazor, pravaštvo je jedini ispravni put i program kojim se mogu pokrenuti hitne i temeljite promjene u svim sverama društva u Hrvatskoj.

  hsp nova rača
  Bjelovarsko-bilogorski HSP je na svojoj zadnjoj sjednici Županijskog vijeća usvoji plan i program rada.Bitno je naglasiti da su na tom sastanku zadani određeni ciljeve koje HSP-BBŽ želi ostvariti. Jačanje stranačke infrastrukture, te stalno jačanje brojčanog stanja naših organizacija je važan segment djelovanja HSP-a u županiji, a pripreme i provedba kampanje za parlamentarne izbore aktivno se provodi diljem Županije, te se je u provedbu uključilo cjelokupno članstvo HSP-a po utvrđenoj dinamici i zadanom planu.
  Dana 08.09.2015.godine Bjelovarsko-bilogorski HSP je održao aktivnosti i započeo sa provođenjem priprema za parlamentarne izbore u podružnici HSP Nova Rača. Predsjednik podružnice Nova Rača Tihomir Grdinić je u svom izviješću prezentirao rad Stranke u Općini i kazao da projekt „HSP dom svih pravaša“ se uspješno provodi i daje odlične rezultate.hsp nova rača 2

  Posebno je prihvaćen rad povjerenstva HSP-a za selo i poljoprivredu  npr.Problem zaštićenih računa OPG-ova, Pravilnik o doniranju hrane, Reforma poticaja je samo dio tema koje mještani prihvaćaju i javno podržavaju. Možemo kazati da je rad HSP-a u Općini Nova Rača prepoznat, a to se vidi u zadnje vrijeme i po velikom broju novopridošlih članova.

  Posebno smo bili zadovoljni nedavnim gostovanjem predsjednika HSP-a Daniela Srba Općini Nova Rača. Stranka će aktivno pratiti i sudjelovati u kreiranju svih događaja u Općini, te će svojim prijedlozima i javnim priopćenjima nuditi svoje ideje na dobrobit svih mještana Općine.

  Na sastanku je usvojen plan rada za naredni perijod. Posebno bi istaknuli da će se uskoro osnovati ogranak HSP-a u Dautanu i da će biti nekoliko javnih tematskih tribina HSP-a.

  Sa sastanka je upućen poziv svim mještanima Općine Nova Rača da se priključe radu Stranke ,te da zajedno sa nama grade bolji život u Općini.

  Bog i Hrvati !
  Hrvatska stranka prava
  Podružnica Nova Rača
  Tihomir Grdinić,predsjednik