• HSP osnovao koordinaciju podružnica Zrinski Topolovac, Kapela, Rovišće i Bjelovar


  hsp bjelovar kordinacija pavlovac
  • Dana 28.07.2015.godine u Bjelovaru  održan je zajednički sastanak predstavnika podružnica HSP-a Zrinski Topolovac, Kapela, Rovišće i Bjelovar. Na sastanku su bili nazočni Josip Rihtarić, predsjednik podružnice HSP Bjelovar, Zvonko Mlakić, predsjednik podružnice HSP Rovišće , Valter Krasnić , povjerenik podružnice HSP Kapela i Miško Basilj, povjerenik podružnice HSP Zrinski Topolovac.

  • Provodeći plan i program rada usvojen na 6.sjednici Ž.V HSP-a organizirana je i osnovana ova koordinacija. Osnivanje ove koordinacije rezultat je rada na organizacijskom jačanju Stranke, a ovo je treća osnovana koordinacija na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nakon provedene rasprave svih prisutnih, odlučeno je da će ovu koordinaciju zastupati i njom koordinirati Željko Jurić iz Rovišća, novoizabrani predsjednik koordinacije. Isto tako usvojen je plan i program rada koordinacije za naredno razdoblje.

  • U svom izlaganju Željko Jurić je kazao da nam je interes u HSP okupiti što veći broj kvalitetnih ljudi kako bi mogli snažnije utjecati na promjene onoga čime smo nezadovoljni na području koje obuhvaća ova koordinacija. Naglasio je da je HSP Bjelovarsko-bilogorske županije postao poznat po svojim stalnim aktivnostima, redovitim kontaktima sa malim ljudima, po svojim tematskim sjednicama, te po brojnim priopćenjima putem kojih se redovito komunicira sa stanovništvom Bjelovarsko-bilogorske županije. Zahvaljujući takovom konstantnom radu sa ljudima na terenu HSP bilježi stalan rast podrške birača što je vidljivo iz rezultata nedavno održanih izbora za mjesne odbore u Bjelovaru, Velikom Grđevcu i Severinu. Posebno je vidljiv trend povećanja broja članstva na području županije, a posebno grada Bjelovara. Dolaskom novih članova ispoštovani su statutarni uvieti osnivanje 5 novih ogranaka HSP-a u gradu Bjelovaru, te osnivanje podružnica HSP-a Zrinski Topolovac i Kapela. Jurić je izrazio zadovoljstvo postojećim stanjem i organizacijskim radom HSP u svim podružnicama. Posebno je pohvali trud svih vijećnika HSP-a u gradu Bjelovaru i općini Rovišće.

  • U svom kratkom osvrtu na aktualno stanje u Županiji Zvonko Mlakić izrazi je svoje nezadovoljstvo općom i gospodarskom situacijom u gradu Bjelovaru i Županiji. Kako se bliže parlamentarni izbori u našim medijima aktualiziraju se teme koje dominiraju zadnjih 20 godina. Imate osjećaj kao da gledate reprizu neke prijašnje kampanje i nekih prijašnjih izbora. Opet se nameću kao aktualne teme brza cesta, dogradnja bolnice, brza pruga. U zadnjih 20 godina narod nije vidio boljitka, te još teže i lošije živi. Naši vladajući žmire i ne primjećuju da nam je grad i županija pala na dno.

  Kao uspjeh svoga rada hvale se otvarenjem socijalne samoposluge. Zbog ne mogućnosti zaposlenja, zbog alarmantnog stanja u županiji u Bjelovaru i okolici dešava se masovni egzodus ljudi u zemlje zapadne Europe, kao i u velike gradove.
  Slušajući na tiskovnim konferencijama gradonačelnika Bjelovara pitamo se da li mi živimo u istom gradu,  gradu u kojem je većina tvornica zatvorena, a radno sposobni ljudi većinom se nalaze na burzi rada .

  Bog i Hrvati !

  Željko Jurić, predsjednik koordinacije