• Izborni Zbor podružnice HSP-a Đulovac


    Pod predsjedanjem Zvonka Mlakića, povjerenika HSP-a Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10.11.2012. u Općinskoj vijećnici održan je Izborni zbor HSP-a za općinu Đulovac. Uz nazočnost mnogobrojnih članova HSP-a iz općine Đulovac i pravaša iz susjednih općina i gradova izabrano je novo stranačko vodstvo.

    Za novog predsjednika podružnice HSP Đulovac jednoglasno je izabran Nikola Jaković, za dopredsjednike Jakov Tunić i Marjan Andreić, Vinko Grgić za tajnika, a Josip Đonović za rizničara. U nadzorni odbor izabrani su Nikola Jaković-Rođa za predsjednika, a članovi su Filip Jozić i Nikola Jaković.

    Nikola Jaković i Zvonko MlakićNa zboru su izabrani izaslanici za konvenciju HSP-a koja se održava 01.12.2012. u Zagrebu. HSP Bjelovarsko-bilogorske županije priprema se za nadolazeće lokalne izbore, te je odlukom Županijskog vijeća HSP-a od dana 12.10.2012. odlučeno da se na lokalne izbore izlazi samostalno.