• HSP Korčula i nakon izbora “parlamentaran” u gradskom vijeću Korčule.


    karega 1
    Na izvanrednim izborima za gradsko vijeće grada Korčule Hrvatska stranka prava ponovila je rezultat sa redovitih izbora od prije dvije godine, te će i dalje participirati u gradskom vijeću grada Korčule.

    Lista HSP-a osvojila je 5,84% glasova birača grada Korčule i HSP se pokazao kao stabilna stranka koja redovito na izborima polučuje dobar rezultat, s  tendencijom laganog rasta potpore birača.
    U gradsko vijeće je ušao naš predsjednik podružnice Vjenceslav Paić Karega koji će i dalje provoditi program HSP-a aktivnim sudjelovanjem u radu vijeća.

    hsp