• HSP KORČULA uputio zahtjeve gradonačelniku!


  karegaNakon prvog  radnog posjeta gradonačelniku Korčule koji se zbio 10. travnja 2014. godine, predstavnici  HSP-a Korčula su ponovno  24. travnja. 2014. godine posjetili   gradonačelnika  i s njime održali radni sastanak  na kojem su upozorili gradonačelnika na slijedeće

  1. Upoznali smo gradonačelnika da je inicijativa zajednica športa županije prihvaćena od kineziološkog fakulteta u Zagrebu te se planira otvoriti u Dubrovniku trogodišnji studij za trenere jer od 2017. godine neće se moći baviti tim poslom ljudi koji nemaju potrebitu kvalifikaciju. Uvjet je da bude najmanje 50 polaznika.

  Upisi se planiraju u lipnju i rujnu tekuće godine,a predavanja traju dva puta po 15 dana godišnje i ispiti bi se također polagali u Dubrovniku. Godišnja naknada po studentu bila bi 11.000 kn. Predložili smo gradonačelniku da grad stipendira četvoricu budućih trenera, a da se ugovor o međusobnim pravima i obveze sklopi sa njima.

  2. Tražili smo od gradonačelnika da se obznani koji su prostori u vlasništvu grada pod najmom i da se vidi dali iznajmljivači izvršavaju svoje obveze. S druge pak strane imamo saznanja da se određene lokacije planiraju dati nekim gospodarstvenicima za njihov obrt. Mišljenja smo da se za takvo nešto treba raspisati natječaj.

  3. Obzirom da nam prošli put gradonačelnik nije dao odgovor pod kojim uvjetima se pojedincima dozvoljava odlaganje krupnog otpada a drugi nisu u takovoj situaciji zadovoljilo nas je obrazloženje da je sa vlasnikom prostora Krmača dogovoren način zbrinjavanja tog otpada u čemu grad Korčula i općina Lumbarda imaju dogovoren zajednički interes.

  4. Na pitanje dali se otvara konzervatorski ured u Korčuli 21.07. i dali će se izvršiti arheološko sondiranje gradonačelnik nam je odgovorio da je sa nadležnim ministarstvom dogovorio realizaciju i potpisao ugovor na način da je grad Korčula osigurao prostor i plaćanje komunalija a ministarstvo će poslati svog djelatnika.

  5. Obzirom da je HSP inzistirao da se građanima koji neuspiju kupiti katamaransku kartu za Split osigura autobusni prijevoz za Vela luku gradonačelnik je odgovorio da to neće biti ni potrebito jer će biti više katamaranskih linija iz Korčule za Split

  6. Gradonačelniku smo predložili adekvatne osobe u timove koji se planiraju za pojedine projekte baš zato što su isti bez naknade i na takav način smo voljni dati svoj doprinos a predloženi nisu samo članovi HSP-a

  7. Postavili smo upit kad će se urediti rotor i dobili smo odgovor da će to biti svakako prije turističke sezone

  8. Pitali smo gradonačelnika kad će doći  do realizacije uređenja Ruskovića puta na što nam je on odgovorio da bi dobro bilo da građani sudjeluju u određenom iznosu i u tom slučaju bi grad izdvojio višestruko više novčanih sredstava.

  Posjeta gradonačelniku 10. travnja.

  U četvrtak 10.04. U 13 sati HSP-a je imala sastanak sa gradonačelnikom Vinkom Kapelinom. Na sastanku smo predložili naše videnje aktualnih rješenja za pojedine tematike.Kako slijedi;

  1.U svezi sa taxi prijevozom čuli smo za razmišljanje da se taxi obrtnicima odobri licenca samo za osobna auta.Po nama nebi trebalo zabraniti taxiranje i kombijima jer to nije pravično prema onim koji imaju taxi vozila.Držimo da bi trebalo odrediti cijenu X za kombi vozila,a cijenu Y za osobna vozila.Isto tako smatramo da bi licencu trebalo da traže svi obrtnici za sva svoja vozila,a svakako pojedinačnu licencu kako utvrde stručne službe u gradu.Slijedom iznešenog grad bi trebao objaviti javni poziv za utvrdivanje liste kako bi se dozvole dobile na transparentan način.
  2.Upoznati smo da postoji prijedlog TIMOVA za pojedine projekte(Liburna,Nautički centar,Unesco,Prostorni planovi,Zračna luka,Muzeji i atrakcije,Hober,Gospodarenje otpadom i odvodnja,Ruralni razvoj,Razvojni planovi,Destinacijski menagement,Tri sulara,Sportski objekti i igrališta,Reorganizacija gradske uprave) i po nama bi jedino bilo ispravno da sve stranke zastupljene u gradskom vijeću predlažu imena osoba koje bi mogle u te timove,ali isključivo prema sposobnostima i  volji predloženih čime bi se dobilo na kvaliteti a time se i postigla svrha.Držimo da iz sada predloženog sastava TIMOVA proizlazi da su pojedinci angažirani u puno njih i oni objektivno neće moći dat puni doprinos,a isto tako znamo iz prakse da koncentracija funkcija nije dobra.
  3.Svojevremeno je kordinacija stranaka(izuzev HSP-a) izdala priopćenjesa prijedlogom izmještaja ribarnice na rotondu.Kada smo vidjeli da naše protivljenje nije uvaženo obratili smo se Ministarstvu kulture i Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.Narečeni su sa svojim djelatnicima izvršili očevide i utvrdili da smo bili u pravu jer bi to narušilo vizuru grada,a kako smo upoznati glede iznešenog odustalo se od tog rješenja.Do daljnjeg ostaje status quo.
  4.Gradonačelniku smo istaknuli nužnost iznalaženja rješenja za odlaganje krupnog otpada jer ovakovo stanje je neodrživo poglavito u mjestu Žrnovo.Neodrživo je da pojedinci mogu odlagati na Krmači dok drugima to nije dozvoljeno jer je to vjerojatno izvršena selekcija na osnovu nekih netransparentnih kriterija.
  5.Istaknuli smo neodrživost ovakovog stanja na autobusnom kolodvoru i zadovoljava nas gradonačelnikovo obrazloženje da će se iza rujna izabrati neka nova lokacija od moguće tri solucije od kojima se razmišlja.
  6.Postavili smo upit gradonačelniku što je sa našim projektima(obnova kapelice Gospina ukazanja u Čavića vali i dovodenje multifunkcionalnih igrališta u Žrnovo i Korčulu) kao i upit što je sa cestom na Buculinu i zadovoljilo nas je njegovo obrazloženje da su oni uvršteni u plan ali nije došlo do realizacije glede momentalnog nedostatka novčanih sredstava.

  Posebno smo istakli gradonačelniku da smo mi stranka reda,rada,prava i pravde i da nam nije namjera raditi na opstrukciji bilo koga vać da želimo da se što prije učini pomak na dobrobit grada i svih njegovih žitelja.
  Držimo da je gradonačelnik naše prijedloge uvažio kao dobronamjerne i izrazio želju da se u što skorijem vremenu nademo kako bi mu mogli iznijeti još neke naše prijedloge.

  Pravaški pozdrav!
  Podružnica HSP-a Korčula

    Predsjednik Vjenceslav Paić-Karega