• Osnovan ogranak Žrnovo na Korčuli


    Dana 5.4.2013. u Žrnovu osnovan je ogranak HSP-a Žrnovo. U nazočnosti predsjednika HSP-a podružnice Korčula, Vjenceslava Paić-Karege, za predsjednika ogranka predložen je Jurica Volarević što je i jednoglasno prihvaćeno. Novoizabrani predsjednik se nazočnim članovima zahvalio na podršci te se obratio nazočnima.

    “Čitam ankete na internet portalima da od 10 ispitanika čak 8 ne vjeruju političarima. Zašto je tako? Zato jer su se uvjerili da većina političara živi od politike, a ne kako bi trebali za politiku, jer kako drukčije razumjeti olako prelaženje iz stranke u stranku i čudnu pojavu brzog bogaćenja istih, stjecanje materijalnih dobara, kuća, automobila, stanova, vila i dionica, pa su takve pojave učinile da mnogi ljudi politiku proglašavaju prljavom, sumljivom i lopovskom.

    Dopustit ću sebi kao predsjednik ogranka HSP-a Žrnovo da i sam dam svoj sud o politici na državnoj razini, iako su pred nama lokalni izbori. Mislim da je država destabilizirana, gospodarski, politčki i nacionalno. Pred svake izbore u borbi za vlast političari nude promjene i boljitak sa neostvarivim i nerealnim obećanjima, a kasnije se opravdavaju da su zatečeni nađenim stanjem. Oni bi trebali biti svjesni stanja. HSP Korčule je svjestan stanja u Gradu koja čini presliku stanja i u državi, što znači da je pred nama dvostruki izazov te se nećemo služit lažnim obećanjima pa se pravdati za neostvarenje ili isticati loše zatečeno stanje za koje su građani dobro upoznati”, rekao je Jurica Volarević.