• HDZ nije rješenje za Grad Karlovac


    Grad KarlovacPosjet Predsjednika HSP Danijela Srba Karlovcu u emisiji Uzavrela točka, tiskovna konferencija održana prije emisije sa lokalnim medijima, te druženje sa članovima HSP  iskorišten je i za radni sastanak sa Povjerenstvom za gospodarstvo i razvoj te sa I. O. HSP-a Karlovac. Nakon analize stanja u HSP-ovoj podružnici i općenito političkoj situaciji u Karlovcu Predsjednika se upoznalo i sa radom Povjerenstva za gospodarstvo i razvoj.

    Politička situacija u Karlovcu ne odudara previše od Hrvatske stvarnosti. Neke od stranaka koje su zastupljene u lokalnoj vlasti  praktički postoje samo na papiru i ne pokazuju dovoljno brige za gradske probleme. Njihova aktivnost uglavnom počinje u predizbornom vremenu kada se svodi na borbu za zauzimanje što bolje pozicije na izbornim listama. Vladajući HDZ-a nema konstruktivnu oporbu što umanjuje mogućnost da se čuje glas građana i njihove potrebe te koči razvoj demokracije.

    Predsjednik je upoznat s ciljevima i programom rada Povjerenstva za gospodarstvo i razvoj. Govorilo se o problemu poplava u Karlovcu i zalaganje za gradnju kvalitetnog sustava obrana od poplava. Nadalje, govorilo se mogućnosti razvoja gospodarstva vezano na povoljan prometni položaj Grada, te o drugim potencijalima kao što je bivša vojarna Luščić koja je u državnom vlasništvu i potpuno prepuštena propadanju. Raspravljalo se o izgradnji Centra za veterane Domovinskog rata te niz drugih potreba koje se odnose na djecu, starije i invalidne osobe.